Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Toompea jaoskond Toompea jaoskond Naiskodukaitse Toompea jaoskond loodi 28. juulil 1925. Ettevalmistusi naisüksuse moodustamiseks Kaitseliidu Toompea malevkonna juurde oli alustatud juba märksa varem. aastal Toompea jaoskond

Toompea jaoskond

M. Jürjo, M.-A. Hendrikson, Toompea jaoskond

Naiskodukaitse Toompea jaoskond loodi 28. juulil 1925. Ettevalmistusi naisüksuse moodustamiseks Kaitseliidu Toompea malevkonna juurde oli alustatud juba märksa varem.

Jaoskonna juhatus 2024. aastal:

 

Esinaine: Tiiu Rikolas
Aseesinaine: Karin Kaup-Lapõnin

Juhatuse liikmedMarit Kasemets, Kristina Märks, Karen Kanniste, Tiina Lesnikowicz


Kontakt

Mõni päev pärast 1. detsembri mässu 1924 asusid üksikud naisriigiametnikud Toompea Malevkonna kõrval tööle – võtsid osa valvetest Toompea lossis, kogusid raha mässu ohvritele ja haavatud kadettidele austusavalduste korraldamiseks jne. Malevkond suhtus äärmise poolehoiuga algatusse koondamaks naisi kodukaitse tööks ning toetas malevkonna juurde naisriigiteenistujatest koosneva üksuse moodustamist. Nii kutsuski riigisekretär Karl Terras (Kaitseliidu Toompea malevkonna pealiku abi) 1925. aasta aprillis igast ministeeriumist ühe naisesindaja ühisele nõupidamisele kodukaitse üksuse loomise asjus. Asutav koosolek, nagu eelpool mainitud, tuligi kokku 28. juulil 1925. Sellest võttis osa 35 naisriigiametnikku.
Üksuse esinaiseks valiti E. Valtman (sünd. Saberg).


Naiskodukaitse ülesandeks sai Toompea malevkonna abistamine kõigil naiste võimetele vastavatel aladel. Enne II maailmasõda tegeles jaoskond mitmete ülesannetega nagu malevkonna majandusliku seisukorra kindlustamine, malevkonna asjaajamise korraldamine, millele lisandusid 1928. aastal ellu kutsutud toitlustus- ja sanitaarrühmad.

Üheks suurimaks tööks oli kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmeskonna kasvatus isamaalises vaimus. Jaoskonna algatusel korraldati arvukalt mitmesuguseid loenguid, isamaalisi aktuseid, selleks kasutati ka seltskondlikke võimalusi. Nii oli Toompea jaoskonna korraldada Tallinna maleva esimene ball.

Naiskodukaitse Toompea jaoskonna liikmed on aktiivselt osalenud ka Naiskodukaitse organiseerimisel 1927. aastal. Tallinna ringkonna esimeseks esinaiseks ja Naiskodukaitse esimeseks esinaiseks valitud Mari Raamot pärines Toompea jaoskonna liikmete hulgast.


Naiskodukaitse Toompea jaoskond taasloodi malevkonna juurde 1997. aastal Kaitseliidu Peastaabi mitmete ettevõtlikke naisteenistujate poolt: Naiskodukaitse esinaine Dagmar Matiisen, Malle Keerd, Virve Kirtsi jt.

Jaoskond on oma tegevuses järginud ajaloolist aadet ning tegutsenud järjepidevalt koostöös KL Toompea malevkonnaga, et tagada malevkonnale pandud Kaitseliidu eesmärkide täitmine. Jaoskonna  liikmed on osalenud koos malevkonnaga kõigil suurõppustel, tagades malevkonna toitlustamise. Militaarsemalt meelestatud jaoskonna liikmed löövad kaasa sõjalis-sportlikel rännakutel, metsalaagrites ja laskevõitlustel.

Meie rikkus on meie mälestused. Oleme jaoskond, kes hoiab ja talletab mineviku mälestusi.
Jaoskond on korraldanud juba aastaid  naiskodukaitse mälestuspäevaga seotud üritusi.

Jaoskonnal on hea traditsioon korraldada kultuuriüritusi, mille käigus tutvume ühiselt  ajaloo- ja kultuurimälestistega.  Igakuiselt toimuvad  „ümarlaua“ kohtumised, milledel osalevad nii vanad kui uued jaoskonna liikmed. Need üritused lähendavad liikmeid üksteisele ja  aitavad kaasa mõnusa  küünarnuki tunde tekkimisele.


Heategevus teeb südame soojaks. Teeme koostööd ja korraldame heategevusüritusi Tallinna Laste Turvakodule.


Toredaks traditsiooniks on muutunud  koostöö Pirita Linnaosavalitsusega, Pirita Kloostripäevade korraldamisel, mille käigus meie jaoskonna naised saavad kogemusi suurele rahvahulgale toidu valmistamiseks.

Naiskodukaitsest leiad alati midagi huvitavat. Võta head mõtted kaasa ja liitu meiega.

 

Toompea jaoskond
Toompea jaoskond 2017. aastal

FastLion CMS

Toompea jaoskond

Toompea jaoskond

Jaoskonna juhatus 2024 aastal: Esinaine : Tiiu Rikolas Aseesinaine : Karin Kaup-Lapõnin Juhatuse liikmed : Marit Kasemets, Kristina Märks, Karen Kanniste, Tiina Lesnikowicz Kontakt Mõni päev pärast 1 Naiskodukaitse Toompea jaoskond loodi 28. juulil 1925. Ettevalmistusi naisüksuse moodustamiseks Kaitseliidu Toompea malevkonna juurde oli alustatud juba märksa varem.

Toompea jaoskond

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse