Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tutvustus Tutvustus Naiskodukaitse on Kaitseliidu naisorganisatsioon, mille eesmärgiks on naiste kaasamine riigikaitsesse ning laiemalt kogu ühiskonna turvalisemaks muutmisse. Naiskodukaitses on oma koha riigikaitses leidnud üle 3800 naise üle terve Eesti. Siin leidub harivat ja väljakutseterohket tegevust igale naisele. Organisatsiooni mitmekesisust ilmestavad nn kolm sammast, millele kogu Naiskodukaitse tegevus tugineb. KUS ME TEGUTSEME? Üle Eesti! Meil on jaoskondi 15 maakonnapõhises ringkonnas ja isegi kui Sinu koduvallas jaoskond puudub, saad liituda lähima jaoskonnaga või luua oma jaoskonna Tutvustus

Tutvustus

Naiskodukaitse on Kaitseliidu naisorganisatsioon, mille eesmärgiks on naiste kaasamine riigikaitsesse ning laiemalt kogu ühiskonna turvalisemaks muutmisse. Naiskodukaitses on oma koha riigikaitses leidnud üle 3800 naise üle terve Eesti.

Siin leidub harivat ja väljakutseterohket tegevust igale naisele. Organisatsiooni mitmekesisust ilmestavad nn kolm sammast, millele kogu Naiskodukaitse tegevus tugineb.

Tutvustus

 

Teadlik ja oskuslik kodanik

 

Kõige aluseks on baasväljaõppe (BVÕ) läbinud naiskodukaitsja, kes suudab tänu oma väljaõppelt saadud teadmistele ja oskustele nii tava- kui ka kriisiolukorras ise hakkama saada, märgata abivajajat ning anda abi. Ta on alustala turvalisema kogukonna loomisel.

Tutvustus

 

Riigikaitse lai käsitlus ehk mittesõjalised tegevused

 

Olulise suunana arendab Naiskodukaitse elanikkonnakaitse valdkonda, koolitades nii oma liikmeid kui ka elanikke väljaspool organisatsiooni. Lisaks on välja töötatud kõikidele Eesti inimestele suunatud mobiilirakendus „Ole valmis!“, kust saab juhiseid erinevates kriisiolukordades käitumiseks, koduste varude kogumiseks ja palju muud vajalikku. Evakuatsioonirühma kuuluvad naiskodukaitsjad toetavad elanikkonda evakuatsioonikohtade tööga erinevates kriisides.

2023. aasta lõpus oli evakuatsioonirühmades pea 1000 naist.

 

Naiskodukaitse suureks väärtuseks on meie vabatahtlikud juhid, instruktorid ja mentorid. Nende panus riigikaitsesse on laiapindne ja ei paista ehk kohe välja, kuid tänu nende tegevusele on kõik kolm tugisammast tugevalt seotud ning organisatsioon astub ühte jalga.

 

Olulise partnerina panustavad naiskodukaitsjad veteranide toetuseks läbiviidavasse Sinilillekampaaniasse, suurt logistilist ja juhtimisalast kompetentsi nõudev ülesanne on olnud ka 40 000 inimese toitlustamine laulu- ja tantsupeol. Ringkondades tehakse tihedat koostööd kohalike omavalitsustega ja teiste koostööpartneritega teadlikuma ja ühtehoidvama kogukonna loomisel. Olulisel kohal on töö noortega, paljud naiskodukaitsjad on noortejuhid Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonides ning osalevad ka riigikaitseõpetuse laagrite läbiviimises.

Tutvustus

Osalemine sõjalises riigikaitses

 

Naiskodukaitse osaleb Kaitseliidu ülesannete täitmisel. Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse. 2023. aasta lõpus oli Kaitseliidu sõjalistel ametikohtadel (pioneerid, tankitõrjurid, miinipildurid, võitlusgrupi liikmed jne) pea 300 naiskodukaitsjat. Kui ajateenistuse läbimiseks on vanusele ülempiir, siis Naiskodukaitses võimaldame ka vanematel kui 28-aastastel saada sõjalist väljaõpet.

 

Naiskodukaitse juhtmõte on lihtne  riigikaitse laia käsitluse kohaselt on riigikaitses koht igale naisele ning naisorganisatsioonina suudetakse riigikaitse valdkonda kaasata ka paljud sellised naised, kes muidu päris kindlasti kõrvale jääksid. Kõiki neid naisi ühendab üks  tahe vabatahtlikult panustada riigikaitsesse.

 

Naiskodukaitses on oma koha riigikaitses leidnud üle 3800 naise üle terve Eesti.

 

Tutvustus

MIDA ME TEEME? Loe meie tegevuse kohta täpsemalt.

 

MILLAL ME TEGUTSEME? Iga aasta alguses kinnitatakse väljaõppe ja ürituste ajakava. Selle järgi saad varakult planeerida, millistel üritustel osaleda. Vastavalt oma ajalistele võimalustele võid osaleda väljaõppes ja praktikas kas iga kuu või paar korda aastas. Minimaalne nõue on osaleda 48 tundi aastas (see on üks nädalavahetus). Uutel liikmetel tuleb 2 aasta jooksul läbida baasväljaõpe, mis koosneb 5 nädalavahetusest. 

 

KUIDAS LIITUDA? Soovid liituda Naiskodukaitsega? Tore! Loe, kuidas seda teha.

 

KUS ME TEGUTSEME? Üle Eesti! Meil on jaoskondi 15 maakonnapõhises ringkonnas ja isegi kui Sinu koduvallas jaoskond puudub, saad liituda lähima jaoskonnaga või luua oma jaoskonna. 

FastLion CMS

Tutvustus

Tutvustus

Teadlik ja oskuslik kodanik Kõige aluseks on baasväljaõppe (BVÕ) läbinud naiskodukaitsja, kes suudab tänu oma väljaõppelt saadud teadmistele ja oskustele nii tava- kui ka kriisiolukorras ise hakkama saada , märgata abivajajat ning anda abi Ta on alustala turvalisema kogukonna loomisel Naiskodukaitse on Kaitseliidu naisorganisatsioon, mille eesmärgiks on naiste kaasamine riigikaitsesse ning laiemalt kogu ühiskonna turvalisemaks muutmisse. Naiskodukaitses on oma koha riigikaitses leidnud üle 3800 naise üle terve Eesti.Siin leidub harivat ja väljakutseterohket tegevust igale naisele. Organisatsiooni mitmekesisust ilmestavad nn kolm sammast, millele kogu Naiskodukaitse tegevus tugineb.

Tutvustus

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse