Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Struktuur ja juhtimine Struktuur ja juhtimine Mõnikord öeldakse, et instruktor on nagu Hunt Kriimsilm oma üheksa ametiga! Struktuur ja juhtimine

Struktuur ja juhtimine

Naiskodukaitse jaguneb regionaalselt 15 ringkonnaks vastavalt maakonnapiiridele.

 

Ringkonnad kuuluvad omakorda ka nelja Kaitseliidu maakaitseringkonna (MKR) vastutusalasse ehk osalevad vastavad MKR-i õppustel. Maakaitseringkondi on neli ja jaotumine on korraldatud alljärgnevalt:

  • Kirde maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru ringkond;
  • Lõuna maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Põlva, Sakala, Tartu, Valga ja Võrumaa ringkond;
  • Lääne maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Lääne, Pärnumaa ja Saaremaa ringkond;
  • Põhja maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Harju, Rapla ja Tallinna ringkond.

Alloleval kaardil on näha jaotumist MKR-ide ja ringkondade järgi.

Struktuur ja juhtimine

Iga ringkond jaguneb pisemateks üksusteks - jaoskondadeks. Mõned jaoskonnad on asukohapõhised, teised mitte. Viimaseid esineb enam linnades. 

Jaoskonna valik ei sõltu sellest, mis aadressile inimene on sisse kirjutatud. Oluline on, et jaoskond asuks lähedal tema peamisele elukohale, et oleks mugav väljaõppes osaleda. 

 

Ringkondi ja jaoskondi juhivad viieliikmelised juhatused, mis koosnevad vabatahtlikest naiskodukaitsjatest. Iga juhatuse eesotsas on esinaine – vastavalt siis ringkonna või jaoskonna esinaine ning tema aseesinaine.

Struktuur ja juhtimine

Jaoskonna juhatus

 

Jaoskonna juhatusse kuulub jaoskonna esinaine, aseesinaine ja kolm juhatuse liiget. Kõik nad on vabatahtlikud naiskodukaitsjad ja valitakse jaoskonna üldkoosoleku poolt. Jaoskonna juhatus võtab vastu uusi liikmeid, kogub liikmemaksu ning korraldab jaoskonnasisest liikmetevahelist suhtlemist. Olenevalt ringkonnast viib ta läbi õppusi või seltskondlikke üritusi.

 

Ringkonna juhatus

 

Ringkonna juhatusse kuulub ringkonna esinaine, aseesinaine ja kolm juhatuse liiget. Ka nemad on vabatahtlikud naiskodukaitsjad ja valitakse ringkonnakogu poolt, mis koosneb jaoskondade esindajatest. Ringkonna juhatus koordineerib väljaõpet ringkonna tasemel, teeb ettepanekuid liikmete autasustamiseks ning lähetab liikmeid üle-eestilistele kursustele.

 

Tutvu oma ringkonna ja jaoskonna juhtidega oma ringkonna kodulehel.

 

Struktuur ja juhtimine
Naiskodukaitse esinaine on Airi Tooming (foto Merle Rüütel)

Naiskodukaitse keskjuhatus

 

Naiskodukaitse keskjuhatusse kuulub seitse liiget - Naiskodukaitse esinaine ning kuus vabatahtlikku naiskodukaitsjat, kes valitakse Naiskodukaitse keskkogu poolt, mis koosneb ringkondade esindajatest. Keskjuhatus korraldab Naiskodukaitse tööd ning otsustab liikmete autasustamise üle.

 

Loe, kes kuuluvad hetkel keskjuhatusse.

 

Naiskodukaitse esinaine

 

Naiskodukaitse esinaine juhib kogu organisatsiooni tööd, tal on mitmeid erinevaid esindus- ja asjaajamiskohustusi. Naiskodukaitse esinaine allub Kaitseliidu ülemale.

 

 

Naiskodukaitse instruktor

 

Naiskodukaitse instruktor on organisatsiooni palgaline töötaja. Igal ringkonnal on oma instruktor, suurematel lausa kaks või kolm. Instruktoril on samuti palju erinevaid tööülesandeid, mis on suunatud vabatahtlike aktiivse tegutsemise igakülgsele soodustamisele. Mõnikord öeldakse, et instruktor on nagu Hunt Kriimsilm oma üheksa ametiga!

FastLion CMS

Struktuur ja juhtimine

Struktuur ja juhtimine

Naiskodukaitse jaguneb regionaalselt 15 ringkonnaks vastavalt maakonnapiiridele Ringkonnad kuuluvad omakorda ka nelja Kaitseliidu maakaitseringkonna (MKR) vastutusalasse ehk osalevad vastavad MKR-i õppustel

Struktuur ja juhtimine

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse