Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tallinna ringkond Tallinna ringkond Meie tegevus on igati mitmekülgne ja iga liige leiab enda jaoks sobiva, milles vabatahtlikuna panustada Tallinna ringkond


Tallinna ringkond

Tallinna ringkond
Tallinna ringkonna juhtide õppepäevad Padisel augustis 2020.a

 

Juhatus:

ringkonna esinaine                 Anneli Looken

ringkonna aseesinaine           Triin Kravets

juhatuse liikmed                    Angelika Lebedev, Kirstin Raudsepp, Margit Lõiv

 

 

Liikmeskond (31.05.2020): 306 liiget

 

Tallinna ringkond on üks Kaitseliidu struktuuriüksuse Naiskodukaitse 15 ringkonnast. Ringkonnas on kaheksa jaoskonda: Akadeemiline, Kalevi, Lääne, Nõmme, Muusika (naiskoor), Põhja, Sadama ja Toompea jaoskond.

 

Tallinna ringkonnas leiab arendavat ja väljakutseterohket tegevust meie iga liige.

 

Sarnaselt teiste ringkondadega on kõige aluseks baasväljaõppe kursused, kus saab ülevaate organisatsiooni, meditsiini, toitlustamise, ohutushoiu ja sõduri põhitõdedest. Saadud teadmisi ja oskusi saab rakendada erinevates erialagruppides - meditsiin, side ja staap, toitlustusgrupp ning avalikud suhted. Kaitseliidu ettevalmistavatesse üksustesse on meie naised väga oodatud. Naiskodukaitsjaid kuulub üksustesse meedikuna, sidenaisena, staabiassistendinda, formeerijana, jaoülemana jne.

 

Tallinna ringkonna naiskodukaitsjad osalevad erinevatel üleriigilistel erialavõistlustel, laskevõistlustel ja sõjalis-sportlikel võistlustel, kust on koju toodud mitmeid auväärseid kohti.

 

Igal aastal antakse panus veteranide toetuseks läbiviidavas Anname Au kampaanias. Toitlustamisega toetatakse erinevaid õppusi, noorte laagreid ning suurüritusi nagu laulu- ja tantsupidu.

 

Lisaks erialagruppide tegevusele saab osaleda ka kultuuri-, spordi- või IT-toimkonna tegemistes. Peale sellele on võimalik panustada vabatahtliku juhi, vabatahtliku instruktori, mentori ja noortejuhina.

 

Aktiivselt tegutseb Tallinna ringkonnas evakuatsioonirühm, kus on mitmeid põnevaid ametikohti. Evakuatsioonirühma liikmena on võimalik panustada elanikkonda evakuatsioonikohtade tööga erinevates kriisides. Naised on olnud abiks näiteks nii Terviseameti staabis, häirekeskuse infotelefonil kui ka PERHi valves.

 

Meie tegevus on igati mitmekülgne ja iga liige leiab enda jaoks sobiva, milles vabatahtlikuna panustada.

 

FastLion CMS

Tallinna ringkond

Tallinna ringkond

Tallinna ringkonna juhtide õppepäevad Padisel augustis 2020 a Juhatus: ringkonna esinaine Anneli Looken ringkonna aseesinaine Triin Kravets juhatuse liikmed Angelika Lebedev, Kirstin Raudsepp, Margit Lõiv Liikmeskond (31

Tallinna ringkond

www.naiskodukaitse.ee © 2021 » Naiskodukaitse