Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Viru ringkonna esmaabi instruktorite pere sai täiendust Viru ringkonna esmaabi instruktorite 18. -19. veebruaril viidi Viru ringkonnas läbi Naiskodukaitse baasväljaõppe II moodul, milleks on esmaabi. Lisaks tosina naiskodukaitsja harimisele sooritas antud nädalavahetusel oma instruktori praktika ka Viru ringkonna naiskodukaitsja Kaja Teder, tõstes Viru ringkonna üheks rohkema-arvuliseks ringkonnaks esmaabiõpetajate poolest. sünnipäev Viru-Nigulas – seekord veidi võimsamalt Viru ringkonna esmaabi instruktorite pere sai täiendust

Viru ringkonna esmaabi instruktorite pere sai täiendust

Kristel Kitsing 20. veebr. 2012

18.-19. veebruaril viidi Viru ringkonnas läbi Naiskodukaitse baasväljaõppe II moodul, milleks on esmaabi. Lisaks tosina naiskodukaitsja harimisele sooritas antud nädalavahetusel oma instruktori praktika ka Viru ringkonna naiskodukaitsja Kaja Teder, tõstes Viru ringkonna üheks rohkema-arvuliseks ringkonnaks esmaabiõpetajate poolest.

Viru ringkonna esmaabi instruktorite pere sai täiendust
Viru ringkonna esmaabi instruktorite pere sai täiendust

Nädalavahetusel osales esmaabi käsitleval koolitusel tosin naist, kelle seas kaks kodutütart ja kaks Järva ringkonna naiskodukaitsjat. Osad õppurid kinnistasid varasemaid teadmisi, osad valmistusid koormusmatkaks või esmaabi erialavõistluseks ning mõni oli tulnud baasväljaõpet esmakordselt läbima.

 

Õppuse eesmärgiks oli anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi, mis loovad eeldused abivajaja elu päästmiseks, esmaabi andmiseks ja edasise abi kutsumiseks. 16h jooksul käsitleti esmaabi aluseid, mehaanilisi-, keemilisi- ja termilisi traumasid, mürgistusi, erakorralisi haigusseisundeid. Õpetati kuidas edastada hädaabikutset, hinnata sündmuskohta ja päästa kannatanut otsesest ohust. Suur rõhk pandi õpetamisel elupäästva esmaabi andmisele ja abivajaja märkamisele. Tehti mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitasid õpilaste arvates teooriat paremini kinnistada.

 

Seni on Viru  ringkonnas esmaabi naiskodukaitsjatele õpetanud Lea Matusorg ja Kristel Kitsing. Instruktorire perre lisa toonuna arvab Kaja Teder, et erinevad inimesed toovad õppesse  värvi juurde. „Tegelikult oli tore, õppurid väga koostööaldid,“ rääkis Teder. „Kolm instruktorit on hea arv, võiks rohkemgi olla,“ lisas värskelt praktika sooritanud Teder.

 

Baasväljaõpe on Naiskodukaitses kohustuslik väljaõpe igale liikmeks astujale. Esmaabiteadmised ja –oskused kuuluvad iga naiskodukaitsja põhiteadmiste hulka, et ta oskaks aidata nii oma lähedasi kui ka teisi abivajajaid.  Esmaabi tagajaid läheb vaja igal Kaitseliidu õppusel, laskepäeval, võistlusel ja igas laagris.

Viru ringkonna esmaabi instruktorite pere sai täiendust

FastLion CMS

Viru ringkonna esmaabi instruktorite

Viru ringkonna esmaabi instruktorite

Nädalavahetusel osales esmaabi käsitleval koolitusel tosin naist, kelle seas kaks kodutütart ja kaks Järva ringkonna naiskodukaitsjat Osad õppurid kinnistasid varasemaid teadmisi, osad valmistusid koormusmatkaks või esmaabi erialavõistluseks ning mõni oli tulnud baasväljaõpet esmakordselt läbima 18.-19. veebruaril viidi Viru ringkonnas läbi Naiskodukaitse baasväljaõppe II moodul, milleks on esmaabi. Lisaks tosina naiskodukaitsja harimisele sooritas antud nädalavahetusel oma instruktori praktika ka Viru ringkonna naiskodukaitsja Kaja Teder, tõstes Viru ringkonna üheks rohkema-arvuliseks ringkonnaks esmaabiõpetajate poolest.

Viru ringkonna esmaabi instruktorite pere sai täiendust

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse