Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Viru ringkonna erialagruppe asuvad vedama värsked juhid Viru ringkonna erialagruppe asuvad Septembris valiti Naiskodukaitse Viru ringkonnas erialagruppidele aastaks juhid, kes hakkavad arvestust pidama grupi liikmete üle, läbi viima grupi koosolekuid ja tagama üritustele eriala spetsialiste. innerHTML = writetospan; m7er[no-Smpam)vyn@hot.ee ), juhi abi Ülle Lauri ← Eelmine „Terve Rakvere Liigub“ kutsub kõiki üles liikuma Järgmine → Virus alustab tegevust avalike suhete grupp Viru ringkonna erialagruppe asuvad vedama värsked juhid

Viru ringkonna erialagruppe asuvad vedama värsked juhid

Kristel Kitsing 21. sept. 2011

Septembris valiti Naiskodukaitse Viru ringkonnas erialagruppidele aastaks juhid, kes hakkavad arvestust pidama grupi liikmete üle, läbi viima grupi koosolekuid ja tagama üritustele eriala spetsialiste.

Viru ringkonna erialagruppe asuvad vedama värsked juhid

Lisaks teeb grpijuht ettepanekuid erialase väljaõppe läbiviimiseks ringkonnas. Pikemas perspektiivis on grupijuhi ülesanne juhtida oma erialagrupi arenguplaani ja tulevikusuundade väljatöötamist.

Erialagrupi juht valitakse üheks aastaks ja teda saab tagasi valida piiramatu arv kordi.

 

Naiskodukaitses on moodustatud järgmised erialagrupid: toitlustuse-; meditsiini-, spordi-, kultuuri-, side-ja staabi-, avalike suhete grupid. Lisaks on järgmised spetsialiseerumised: formeerimine ja noortejuht.

 

MEDITSIINIGRUPP

Meditsiinigrupi tegevus jaguneb laias laastus kaheks - esmaabi õpetamine ning esmaabi tagamine väljaõppeüritustel.

 

Juht Lea Matusorg (), juhi abi Kaja Teder

 

SIDE- JA STAABIGRUPP

Kõikidel Kaitseliidu suurematel ja väiksematel õppustel on vaja pädevaid staabitöötajaid, kes hoiaksid kontrolli all õppuste toimimiseks vajalikku paberimajandust ning sidepidamist üksuste vahel.

 

Juht Anneli Leht (), juhi abi Anu Laidinen

 

KULTUURIGRUPP

Grupp korraldab ringkonnas erinevaid seltskondlikke koosviibimisi ning silmaringi laiendavaid üritusi. Kultuurigrupi üheks funktsiooniks on rahvuskultuuri tutvustamine läbi erinevate teemaõhtute, käsitöönäituste jne. Siia alla kuulub ka nn taidlustegevus ning mitmesuguste heategevusürituste korraldamine.

 

Juht Liis Lille (), juhi abi Aili Vakker

 

SPORDIGRUPP

Spordigrupp koondab neid naiskodukaitsjaid, kes armastavad väljakutseid, mida pakuvad erinevad võistlused nii rahvaspordi kui ka militaraspordi vallas. Spordigrupi liikmed korraldavad ka oma ringkonna liikmetele spordipäevi või -võistlusi. Läbi selle propageeritakse tervislikke eluviise.

 

Juht Piret Rehe (), juhi abi Velli Ehasalu

 

TOITLUSTUSGRUPP

Toitlustusgrupi liikmed valmistavad ette ja viivad läbi suurõppustel osalejate toitlustamise. Lisaks õppuste toitlustamise tagamisele korraldab toitlustusgrupp ka endale väljaõpet ning õpetab teisi liikmeid baasväljaõppe kursusel.

 

Juht Urve Rosenberg (), juhi abi Marit Mägi

 

AVALIKE SUHETE GRUPP

Avalike suhete erialagrupp tegeleb valdavalt Naiskodukaitse tutvustamise ja vastavate ürituste korraldamisega. Põhirõhk on uute liikmete värbamisel, meediaga suhtlemisel ning infomaterjalide kujundamisel.

 

Juht Kristel Kitsing (), juhi abi Velli Ehasalu

 

FORMEERIMINE

Suurematel õppustel ja reservõppekogunemistel on vaja teha nö kohale tulnud tsiviilisikutest täisvarustuses sõjamehed – see ongi fomeerimine ja naiskodukaitsjaid rakendatakse selle juures üsna tublisti.

 

Juht Mare Ervin (), juhi abi Ülle Lauri

Viru ringkonna erialagruppe asuvad vedama värsked juhid

FastLion CMS

Viru ringkonna erialagruppe asuvad

Viru ringkonna erialagruppe asuvad

Lisaks teeb grpijuht ettepanekuid erialase väljaõppe läbiviimiseks ringkonnas Pikemas perspektiivis on grupijuhi ülesanne juhtida oma erialagrupi arenguplaani ja tulevikusuundade väljatöötamist Septembris valiti Naiskodukaitse Viru ringkonnas erialagruppidele aastaks juhid, kes hakkavad arvestust pidama grupi liikmete üle, läbi viima grupi koosolekuid ja tagama üritustele eriala spetsialiste.

Viru ringkonna erialagruppe asuvad vedama värsked juhid

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse