Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Viljandi jaoskond sai uue esinaise Viljandi jaoskond sai uue Sakala ringkonnas on kaks jaoskonda. Neist suurima koosseisuga ehk Viljandi jaoskonda kuulub 73 tegevliiget, üks noorliige ja 1 toetajaliige. Kogunesime märtsi esimesel esmaspäeval olulisele üldkoosolekule. aasta naiskodukaitsja – multitalent Evelin Lappalainen Järgmine → Sakala ringkonna teistmoodi naistepäev Viljandi jaoskond sai uue esinaise

Viljandi jaoskond sai uue esinaise

Lembe Lahtmaa 7. märtsil 2012

Sakala ringkonnas on kaks jaoskonda. Neist suurima koosseisuga ehk Viljandi jaoskonda kuulub 73 tegevliiget, üks noorliige ja 1 toetajaliige. Kogunesime märtsi esimesel esmaspäeval olulisele üldkoosolekule.

Viljandi jaoskond sai uue esinaise
Viljandi jaoskonna üldkoosolekule tuli 31 liiget

Kohale tuli üllatavalt palju liikmeid - 31, avalduse kvoorumist välja arvamiseks oli kirjutanud 23 tegevliiget. Seekord oli Viljandi jaoskonna juhatuse koosseis otsustanud lisaks koosoleku infokirjale listis läheneda võimalikult paljudele liikmetele nö isiklikult. See tähendas, et võtsime vaevaks telefoni teel ühendust võtta ka nendega, kellest ammu midagi kuulda ei ole olnud.

Viljandi jaoskond sai uue esinaise
Viljandi jaoskonna eelmine esinaine Ele Lehes teeb kokkuvõtte 2011. aastast

 

Üldkoosoleku rakendumine võttis aega, sest keegi ei taha ju nii väga portokollida! Esimeseks teemaks oli 2011. aasta kokkuvõte. Jaoskonna esinaine Ele Lehes rääkis liikmete aktiivsusest, tähtsamatest üritustest, mida korraldati, Kaitseliidu Kooli koolitustel osalemisest, baasväljaõppe läbimisest ja liikmemaksude laekumisest. Kokkuvõttest jäi kõlama, et oleme edenenud erialagruppide tegevuses ja laskmistreenigute korraldamises.

Osa liikmeid on väga aktiivsed, üle 20 korra osales üritustel rohkem kui 25 naist. Ringkonna aktiivseim liige käis aastas väljas koguni 103 korral, kelleks sellel aastal oli Viljandi jaoskonnast Leili Särg (eelmisel aastal oli tulemuseks 102 korda,  taas Viljandi jaoskonnast, seda hoidis Ele Lehes).

Tore oli kuulda ringkonna esinaise ettevõtmisest, kes saatis  passiivsetele tegevliikmetele Naiskodukaitsest märku andmiseks jõulu- ja uusaastatervitusega postkaardi. Ehk oli seegi üks põhjustest, miks seekordne osavõtt üldkoosolekust nii rohkearvuline oli.

Viljandi jaoskond sai uue esinaise
Tegevliikmed Ursula ja Viive kuulavad ettekannet

Ringkonna esinaine Tiina Ott (kes on ka jaoskonna juhatuses) tutvustas jaoskonna tegevussuundi. Prioriteediks on koostöö kodutütardega, avalike suhete valdkonna arendamine ja koostöö malevaga. Esinaine ärgitas meid aktiivsemalt siseveebi kasutama ning seal ka üritustele registreeruma.

 

Naiskodukaitsjate võimalustest osaleda Kaitseliidu tegevuses tegi lühikese ülevaate Piret Taim. Mari Raamoti elulool põhineva näidendi lavastamisest rääkis Lembe Lahtmaa. Hea on tõdeda, et huvi näidendi vastu on oodatust suurem. Oli nii neid, kes soovisid näitlemises oma oskusi proovile panna, kui ka neid, kes lubasid rekvisiitide kogumise või kostüümide leidmise ning valmistamisega aidata.

Viljandi jaoskond sai uue esinaise
Viljandi jaoskonna liikmed üldkoosolekul hääletamas

 

Peale ettekandeid toimusid valimised. Tavapärasest rohkem tuli valida sellepärast, et esmakordselt ajaloos moodustati Viljandi jaoskonnale revisjonikomisjon. Samuti sai sel aastal kolm aastat ametiaega täis nii esinaisel Ele Lehesel kui aseesinaisel Helina Eelmaal ning juhatuse liikmel, seega esitati üldkoosolekul kandidaate ka nendele kohtadele.

 

Demokraatlike valimiste tulemusena sai uueks jaoskonna esinaiseks Margit Rei, aseesinaise kohustusi hakkab täitma Lembe Lahtmaa. Ringkonna esinaine tänas jaoskonna esinaist tehtud töö eest, tänutäheks kingiti sinine NKK logoga vihmavari. Uus esinaine sai aga kingiks Naiskodukaitse märkmiku, et ikka paremini oma aega planeerida ja Naiskodukaitse üritusi meeles pidada.

Viljandi jaoskond sai uue esinaise
NKK Sakala ringkonna Viljandi jaoskonna esinaine on Margit Rei (paremal) alates 05.03.2012

Jaoskonna juhatuse liikmeks valiti varasemalt esinaise kohustusi täitev Ele Lehes, asendusliikmeks Ursula Mikkor. Viljandi jaoskonna revisjonikomisjoni liikmed on Helina Eelmaa (3 aastat) Janne Suigussaar (2 aastat) ja Malle Lohk (1 aasta).

Viljandi jaoskonna esindajad Sakala ringkonnakogule on Ele Lehes, Helina Eelmaa ja Urve Loit.

Muude teemadena räägiti veel liikmemaksust, mis on sellest aastast 12 eurot aastas ning  liikmetel oli võimalik tekkinud küsimustele vastuseid saada.
Lõpetuseks esitas ringkonna instruktor Piret sütitava üleskutse papude valmistamiseks ja tegime veel ühispildi... sellist aktiivset osavõttu ei saa ju kohe jäädvustamata jätta!

Viljandi jaoskond sai uue esinaise
NKK Sakala ringkond Viljandi jaoskond üldkoosolek 05.03.2012

FastLion CMS

Viljandi jaoskond sai uue

Viljandi jaoskond sai uue

Viljandi jaoskonna üldkoosolekule tuli 31 liiget Kohale tuli üllatavalt palju liikmeid - 31, avalduse kvoorumist välja arvamiseks oli kirjutanud 23 tegevliiget Seekord oli Viljandi jaoskonna juhatuse koosseis otsustanud lisaks koosoleku infokirjale listis läheneda võimalikult paljudele liikmetele nö isiklikult Sakala ringkonnas on kaks jaoskonda. Neist suurima koosseisuga ehk Viljandi jaoskonda kuulub 73 tegevliiget, üks noorliige ja 1 toetajaliige. Kogunesime märtsi esimesel esmaspäeval olulisele üldkoosolekule.

Viljandi jaoskond sai uue esinaise

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse