Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Põlva ringkonna juhtide aastalõpp Põlva ringkonna juhtide aastalõpp Kui ringkonna juhatus viimast korda kokku sai (novembris), tõdesime, et vaid mõned vähesed punktid aastaplaanist on täitmata. Ühest küljest tundus, et see rong on juba läinud, kuid teisest küljest- nii vähe oleks vaja veel pingutada. Tavaliselt me ei plaani ju väga tihedalt oma aega jõulude ja uue aasta vahel täis. . . Nii, et mina olin täitsa valmis aastalõpul mõne arenguvestluse või koosolekuga veel silmitsi seisma. Järgmine → Minu naine on naiskodukaitsja Põlva ringkonna juhtide aastalõpp

Põlva ringkonna juhtide aastalõpp

Tuulike Mölder 9. jaan. 2018

Kui ringkonna juhatus viimast korda kokku sai (novembris), tõdesime, et vaid mõned vähesed punktid aastaplaanist on täitmata. Ühest küljest tundus, et see rong on juba läinud, kuid teisest küljest- nii vähe oleks vaja veel pingutada. Tavaliselt me ei plaani ju väga tihedalt oma aega jõulude ja uue aasta vahel täis...Nii, et mina olin täitsa valmis aastalõpul mõne arenguvestluse või koosolekuga veel silmitsi seisma.

Põlva ringkonna juhtide aastalõpp
Foto: NKK Põlva ringkond. Mõttetöö

Ma polnud väga üllatunud, kui ringkonna esinaiselt tuli kiri, mis palus Põlva ringkonna juhatusel, jaoskondade juhatustel ja erialagruppide juhtidel broneerida aeg 27.detsembril aastalõpu kokkusaamiseks. Nii olin nimetatud õhtupoolikul ootusärevalt Põlva poole teel. Piinlik tunnistada, aga jäin veerand tundi hiljaks ning avastasin kõik kaunid kaasvõitlejad asjalikus töötuhinas ümber seminarilaua. Käsil oli Naiskodukaitse Põlva ringkonna 2018.aasta ülesannete ülevaatamine.

Hetkeolukord on selline, et Põlva ringkonnas on 117 liiget. Ja meil on uues baasväljaõppe mooduli- ohutushoiuga alustamiseks välja koolitatud kolm instruktorit. Meie põhiülesandeks, nagu kogu Naiskodukaitsel, on suurendada naiste kodanikualgatuslikku panust riigikaitsesse ja ühiskonnaarengusse läbi Kaitseliidu ülesannete täitmises osalemise, kaaskodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise.

Selle kõige täideviimiseks korraldatakse meil baasväljaõppeid ringkondades, erialast väljaõpet koordineeritakse riigi tasandil, lisaks tehakse väljaõppes tööd malevatega.

Oluliseks peetakse organisatsioonisisest koolitajate välja õpetamist. Õppida on võimalik ka e-kursuste kaudu. Kaitseliidu koolis on võimalik end täiendada mitmetel erialadel.

Kõikidele soovijatele, leitakse tema oskustele, võimetele ja eelistustele vastav ametikoht Kaitseliidu ettevalmistavates üksustes.

2018. aasta prioriteetideks on suurõppus SIIL 2018, kus oodatakse kõigi kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate osalemist, evakuatsiooniõppus ja arenguvestluste läbiviimine vabatahtlike juhtidega ning tegevliikmetega, kes on organisatsioonis olnud üle 5 aasta.

Kõigi nende ülesannete täitmiseks on ülesanded kõigile erialagruppidele ja jaoskondadele.

Seltskond seminarilaua taga sumises töiselt. Kõigi valmisolekut tegudeks oli õhus tunda. Muidugi leidus ka küsimusi, mis ikka ja jälle vajavad lahenduste leidmist (passiivsed liikmed, erialagruppide juhtimine jne), kuid me jätkame lahenduste otsimist entusiastlikult.

Lõpuks tänasid ringkonna esinaine Esti Taal ja instruktor Karin Kivi juhte väikese meene ja õhtusöögiga. Tore seltskond jäädvustati ka fotole.

Põlva ringkonna juhtide aastalõpp
Foto: NKK Põlva ringkond. Juhid

FastLion CMS

Põlva ringkonna juhtide aastalõpp

Põlva ringkonna juhtide aastalõpp

Foto: NKK Põlva ringkond Mõttetöö Ma polnud väga üllatunud, kui ringkonna esinaiselt tuli kiri, mis palus Põlva ringkonna juhatusel, jaoskondade juhatustel ja erialagruppide juhtidel broneerida aeg 27 Kui ringkonna juhatus viimast korda kokku sai (novembris), tõdesime, et vaid mõned vähesed punktid aastaplaanist on täitmata. Ühest küljest tundus, et see rong on juba läinud, kuid teisest küljest- nii vähe oleks vaja veel pingutada. Tavaliselt me ei plaani ju väga tihedalt oma aega jõulude ja uue aasta vahel täis...Nii, et mina olin täitsa valmis aastalõpul mõne arenguvestluse või koosolekuga veel silmitsi seisma.

Põlva ringkonna juhtide aastalõpp

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse