Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Panustasime kodumaleva õppusesse Panustasime kodumaleva õppusesse 25. - 27. november toimus Viljandi maakonnas igaaastane Sakala Maleva suurõppus Mulgi Mäss. Naiskodukaitsjad olid kodumalevale abiks formeerimisel ja toitlustamisel. aastapäeva Panustasime kodumaleva õppusesse

Panustasime kodumaleva õppusesse

Piret Taim, Lembe Lahtmaa 28. nov. 2011

25.- 27. november toimus Viljandi maakonnas igaaastane Sakala Maleva suurõppus Mulgi Mäss. Naiskodukaitsjad olid kodumalevale abiks formeerimisel ja toitlustamisel.

Panustasime kodumaleva õppusesse
Naiskodukaitse formeerimas Mulgi Mäss 2011

Suurõppus leidis aset Kolga-Jaani, Viiratsi, Tarvastu ja Saarepeedi valla territooriumil. Mulgi Mässu peamiseks eesmärgiks on maleva allüksuste väljaõppetaseme ja valmisoleku hindamine. Õppuse käigus kontrolliti maleva teavituskava toimimist, formeerimist ning allüksuste funktsioonipõhist tegevust, milleks sellekordsel õppusel oli objektikaitse, hajutatud lahingutegevus ja dessandi tõrje.

Sakala ringkonna naised formeerisid punktiülema Leili Särg'i juhendamisel ja said ülesandega edukalt hakkama. Formeerimismeeskonnas osales 20 naiskodukaitsjat, lisaks tagas lahinguväljal toitlustamist naiskodukaitsjatest köögimeeskond. Formeerimispunktide toitlustamist koordineeris Malle Lohk. Meditsiini tagas, nagu juba tavapäraseks saanud, Helena Minina.

 

Panustasime kodumaleva õppusesse
NKK Sakala ringkonna tegevliikmed Mulgi Mäss 2011

Toitlustusgrupi ülema Leana Lemming juhendamisel viidi maleva suurõppuse Mulgi Mäss raames läbi ka Naiskodukaitse toitlustamise baasväljaõppe mooduli praktika. Just sellise suurejoonelise õppuse käigus saadakse aimu välikatla tööst ja toidu valmistamisest sellega. Praktikal osalesid 15 naiskodukaitsjat, üks kaitseliitlane ja üks vapper kodutütar.

 

Kaitseliidu Sakala Maleva pealiku major Kalle Köhleri sõnul läks õppus suures osas hästi ning suuri tagasilööke polnud. Õppuse eel püstitatud eesmärk sai täidetud ning väljatulnud kitsaskohad saavad järgmisel aastal kindlasti parandatud. Õppusel osales kokku ligi 350 kaitseliitlast ja kaitseväelast.

FastLion CMS

Panustasime kodumaleva õppusesse

Panustasime kodumaleva õppusesse

Naiskodukaitse formeerimas Mulgi Mäss 2011 Suurõppus leidis aset Kolga-Jaani, Viiratsi, Tarvastu ja Saarepeedi valla territooriumil Mulgi Mässu peamiseks eesmärgiks on maleva allüksuste väljaõppetaseme ja valmisoleku hindamine 25.- 27. november toimus Viljandi maakonnas igaaastane Sakala Maleva suurõppus Mulgi Mäss. Naiskodukaitsjad olid kodumalevale abiks formeerimisel ja toitlustamisel.

Panustasime kodumaleva õppusesse

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse