Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Õppus Miljon Miksi 2024 möödus edukalt Õppus Miljon Miksi 2024 Tänavune evakuatsiooniõppus Miljon Miksi, mis toimus 28. - 31. mai Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna vastutusalas pani Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru evakuatsioonirühmad proovile. Miljon Miksi 2024, Järva evakuatsioonirühm, (foto: Merike Sild) ← Eelmine Üheteistkümne aasta jooksul on Sinilillekampaaniaga annetusteks kogutud ligi miljon eurot Järgmine → „Ma ei unusta Sind!“ Naiskodukaitsjad seovad 83 aastat tagasi küüditatute mälestuseks leinalindid raudteeperroonidele üle Eesti Õppus Miljon Miksi 2024 möödus edukalt

Õppus Miljon Miksi 2024 möödus edukalt

31. mail 2024

Tänavune evakuatsiooniõppus Miljon Miksi, mis toimus 28. - 31. mai Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna vastutusalas pani Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru evakuatsioonirühmad proovile.

Õppus Miljon Miksi 2024 möödus edukalt
Miljon Miksi 2024 (foto: Kristel Kitsing)

“Kui manööverüksused peavad lahinguid, on inimeste turvalisuse osas oluline, et lahingualal tsiviilisikuid üldse ei oleks,” ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna, Alutaguse ja Viru maleva pealik kolonelleitnat Jaanus Ainsalu. “See on keeruline ülesanne, kuid peame tegema endast oleneva selleks, et need, kes soovivad koheselt lahkuda, saaks seda teha, ja need, kes jäävad, kuid ühel hetkel siiski ümber mõtlevad, oleks seda veel võimalik korraldada. See on peamine põhjus, milleks see õppus on ellu kutsutud ning iga evakuatsioonirühma ülesanne, on treenida end selleks ja olla valmis vastavalt ohuolukorrale kiirelt reageerima.”

 

Kaitseliit ja Naiskodukaitse on olulised partnerid Päästeametile evakuatsiooni korraldamisel, kes kogu tegevust juhib.

 

“Päästeameti ülesanne evakuatsioonis on tsiviil- ja sõjaliste kriiside korral inimeste vabatahtlik ümberpaigutamine ohustatud alast ohutusse kohta,” ütles Päästeameti Ida päästekeskuse kriisibüroo nõunik Ailar Holzmann. “Käesoleval evakuatsiooniõppusel Miljon Miksi harjutasime ettenähtud ala ülevõtmist kohalikult omavalitsuselt, evakuatsioonikoha avamist ja selle üleandmist evakuatsioonirühmadele. Samal ajal testisime oma staabi võimekust, kui kiiresti ja efektiivselt planeeritud ülesanded täita, kuidas liigub info organisatsiooni sees ja koostööpartnerite vahel ning logistika ja varustusketi toimimine. Evakuatsiooni läbiviimisel on meil palju häid koostööpartnereid, alates kohalikest omavalitsusest, samuti Kaitseliit ja Naiskodukaitse, Politsei- ja Piirivalveamet, turvafirmad ja vabatahtlikud. Kui on tegemist ulatusliku evakuatsiooniga, siis on meie koostöövõrgustik veelgi laiem.”

 

Õppuse raames harjutasid viis evakuatsioonirühma protseduurilisi tegevusi evakuatsioonipunktide ülesse seadmisel, töös hoidmisel ning töö lõpetamisel. Põhiline eesmärk oli rühmadel evakueeritavate vastuvõtmine ja nende käsitlemine evakuatsioonipunktides. Harjutati rühmade omavahelist koostööd ja info liikumist läbi etteantud stsenaariumide. Õppusele oli kaasatud koostööpartneritena Päästeameti Ida päästekeskus, kohalikud omavalitsused ja kaitseväe ajateenijad. Kokku osales tänavusel õppusel ligi 600 inimest.

 

„Sellises mastaabis õppust korraldasime ringkonnas ka eelmisel aastal, kuid tänavu oli võrreldes eelmise korraga, paljugi muutunud. Harjutasime läbi kuni 350 evakueeritava vastuvõtmist mitmetes erinevates evakuatsioonipunktides, sealhulgas evakuatsioonipunktide sulgemist ja evakueeritavate laialisaatmist teistesse evakuatsioonipunktidesse, evakuatsioonirühma erinevaid logistilisi ülesandeid ning lahendasime erinevaid esilekerkinud situatsioone ka meditsiinivaldkonnas. Evakuatsiooniõppus oli väljakutsete rohke, kuid Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru evakuatsioonirühmad said oma ülesannetega hästi hakkama“, ütles evakuatsiooniõppuse peaplaneerija, Naiskodukaitse Viru ringkonna instruktor Aili Ehamaa.

 

Õppus Miljon Miksi toimub aastast 2023. Varasemalt on Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna vastutusalas toimetavad evakuatsioonirühmad võtnud osa õppusest Kilp 2022, Kirde maru 2021, Põhjakonn 2020, iga-aastasel kaitseväe planeerimis- ja staabiõppusel Decisive Lancer ja ringkonna simulatsiooniõppusel Terav Ora ning korraldanud regulaaset väljaõppetegevust Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevates.

Õppus Miljon Miksi 2024 möödus edukalt
Miljon Miksi 2024, Järva evakuatsioonirühm, (foto: Merike Sild)

FastLion CMS

Õppus Miljon Miksi 2024

Õppus Miljon Miksi 2024

Miljon Miksi 2024 (foto: Kristel Kitsing) “Kui manööverüksused peavad lahinguid, on inimeste turvalisuse osas oluline, et lahingualal tsiviilisikuid üldse ei oleks,” ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna, Alutaguse ja Viru maleva pealik kolonelleitnat Jaanus Ainsalu “See on keeruline ülesanne, kuid peame tegema endast oleneva selleks, et need, kes soovivad koheselt lahkuda, saaks seda teha, ja need, kes jäävad, kuid ühel hetkel siiski ümber mõtlevad, oleks seda veel võimalik korraldada Tänavune evakuatsiooniõppus Miljon Miksi, mis toimus 28. - 31. mai Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna vastutusalas pani Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru evakuatsioonirühmad proovile.

Õppus Miljon Miksi 2024 möödus edukalt

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse