Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Ohutuma elu heaks Ohutuma elu heaks 17. -18. novembril 2018 toimus Alutaguse ringkonnas esimest korda Naiskodukaitse baasväljaõppe uus kursus - Ohutushoid. Kes võitis? Järgmine → Ringkonna aastapäev uues kohas Ohutuma elu heaks

Ohutuma elu heaks

Merilin Keerme 19. nov. 2018

17.-18.novembril 2018 toimus Alutaguse ringkonnas esimest korda Naiskodukaitse baasväljaõppe uus kursus - Ohutushoid.

Ohutuma elu heaks

Üldised juhised hädaolukorraks andis Marje Verbo, kes rääkis elutähtsatest teenustest, evakueerimisest, varjumisest, kodu- ja elektriohutusest ning psühhosotsiaalse esmaabi põhimõtetest. Marje pööras tähelepanu kodukemikaalide, näiteks pesu- ja puhastusainete pakenditel olevatele ohumärkidele ja nende tähendustele ning kaitsevahendite, näiteks kinnaste, maskide, kasutamise olulisusele. Enim pakkus naiskodukaitse liikmetel mõtteainet kriisiolukorra üleelamiseks vajalike koduste varude olemasolu, sealhulgas nädala toiduvaru, evakuatsioonikoti sisu, esmaabivahendid, aga ka kuidas koduloomade eest hoolitseda ja tagada neile piisav toiduvaru.

Ohutuma elu heaks

Küberturbest rääkis Sille Laks, kui oluline on lisaks arvutile, ka nutiseadmete kaitse. Ta tõi välja enim esinenud küberkurjategijate juhtumeid, näiteks õngitsuskirjade ohvriks langemist ja liba-lehekülgedel sisse logimist. Sille soovitab kasutada oma kontodesse logimiseks ID tarkvara, kahekordset autentimist või siis turvalisi, vähemalt 8-kohalisi, numbreid, suuri ja väikeseid tähti sisaldavaid paroole. Küberturvalisus baseerub inimfaktorile, seega on Internetis surfates ülioluline olla tähelepanelik.

Ohutuma elu heaks

Taive Saar tutvustas turvareegleid teistes võimalikes hädaolukordades, näiteks kuidas käituda pantvangi olukorras, massirahutuse ajal või plahvatuse järgselt. Kursusel osalejatel tuli eelnimetatud teemad teistele edasi anda etteastetena. Nii mõnigi NKK liige hakkas teisiti suhtuma näiteks suurkontserti, kui võimalikku massirahutuse tekkekohta.

 

 

Liina Henn andis juhiseid, kuidas tuleb käituda relvakonflikti korral ja tutvustas Sotsiaalministeeriumis koostatavat abimaterjali – „Käitumisjuhised kriisiolukorras“.

Esimese kursusepäeva viimane teema oli regulatsioonid ja ressursid. Ave Paavo tutvustas Eestis kehtivat seadusandlust, näiteks Hädaolukorra seadust, Päästeseadust ja Riigikaitseseadust. Ave rõhutas, et põhiline ressurss on inimene, aga eluks vajalik on ka vesi, toit, elekter ja kütus.

Ohutuma elu heaks

Teisel päeval rääkisid Päästeameti esindajad tuleohutusest, kui oluline on pöörata tähelepanu oma kodustele harjumustele, et need saatuslikuks ei osutuks. Päästeameti esindajad tõid näiteid elust enesest. Selgitati ka suitsu- ja vingugaasiandurite kasutamise olulisust. Hoolimata tuulisest ilmast, said kursusel osalenud Päästeameti juhendamisel praktiliselt harjutada tulekolde kustutamist, nii teki, vee- kui ka pulberkustutitega.

Füüsilise enesekaitse moodulit viisid läbi Margit Kaur ja Egon Taalberg. Margitil on 15 aastane karate kogemus, lisaks on ta end täiendanud teiste võitluskunstiliikidega, Egonil on paariaastane võitluskunsti kogemus. Teoreetilisele osale, mis sisaldas ohutasemete ülevaadet, järgnes enesekaitse praktiline osa, kus kursusel osalejad said harjutada lihtsamaid võtteid ründehaardest vabanemiseks.  

Ohutuma elu heaks
Ohutuma elu heaks

Kokku osales ohutushoiu kursusel 12 Naiskodukaitse liiget Jõhvi, Narva, Lüganuse ja Avinurme jaoskonnast.

Fotod: A.Paavo ja S.Sirelpuu

FastLion CMS

Ohutuma elu heaks

Ohutuma elu heaks

Üldised juhised hädaolukorraks andis Marje Verbo, kes rääkis elutähtsatest teenustest, evakueerimisest, varjumisest, kodu- ja elektriohutusest ning psühhosotsiaalse esmaabi põhimõtetest Marje pööras tähelepanu kodukemikaalide, näiteks pesu- ja puhastusainete pakenditel olevatele ohumärkidele ja nende tähendustele ning kaitsevahendite, näiteks kinnaste, maskide, kasutamise olulisusele 17.-18.novembril 2018 toimus Alutaguse ringkonnas esimest korda Naiskodukaitse baasväljaõppe uus kursus - Ohutushoid.

Ohutuma elu heaks

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse