Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Keila jaoskond Keila jaoskond Jaoskonna juhatus Jaoskonna juhatus on koosseisus: Jaoskonna esinaine Pille-Riin Moilanen Jaoskonna aseesinaine Karit Raidmets Juhatuse liikmed: Jane Süld Heidi Toomse Diana Sopova Keila naised vapralt koormusmatkal osavust nõudvaid ülesandeid lahendamas Keila jaoskond

Keila jaoskond

Keila jaoskond
Keila jaoskond
Keila jaoskond

Meie jaoskonnast

 

Naiskodukaitse Keila I jaoskond  asutati 14. märts 1926. aastal. Tolleaegseteks asutajaliikmeteks oli kakskümmend tubli naist. Esimene esinaine oli pr E. Vasko. Naiskodukaitse Keila II  jaoskond  asutati 28.mai 1933. Aastal. Asutajaliikmeid oli kaheks nende seas esimene esinaine O. Kuljus. Tolle aja naiskodukaitsjad olid väga aktiivsed: nad toitlustasid, korraldasid pidusid, loteriisid ja neil oli oma rahvatantsu- ning sanitaarala rühm ning võrkpallirühm.

 

Naiskodukaitse Harju ringkond Paldiski jaoskond (sh Keila jaoskond) taasasutati 21. märtsil 1996. aastal eestvedaja pr Rita Loel`i poolt koos seitsme naisega.

 

2003. aasta lõpus viidi Kaitseliidu ülema käskkirja alusel läbi Harju maleva sisene struktuurimuudatus, mille käigus korraldati ringi ka NKK Harju ringkonna struktuur. Saue, Ruila ja Paldiski jaoskondadest sai Keila jaoskond. Keila jaoskond pidas oma koosolekuid Paldiski linnas Sadama tänaval jaoskonna käsutuses olevates ruumides.

 

Naiskodukaitse Keila jaoskonna esinaiseks valiti pr Käti Teär. Liitumise hetkel kuulus Paldiski jaoskonda 24, Ruila jaoskonda 7 ja Saue jaoskonda 4 liiget.

 

Keila jaoskonna naised on läbi aegade olnud  hakkajad ürituste korraldajad. Kaks korda aastas viidi läbi kolmepäevaseid baasväljaõppelaagreid, kus anti teadmisi topograafiast, esmaabist, relvade tundmisest ja toitlustamisest. 2004. aastal korraldati esimene NKK Põhja piirkonna võistlusmatk (Harju ringkond, Tallinna ringkond ja Rapla ringkond) Kloogal. Koostöös Rahuoperatsioonide Keskusega käivitati 2005. aastal missioonipiirkondades viibivate kaitseväelaste lähedaste peretoetusprogramm, mille raames toetati ja viidi läbi ka erinevaid heategevusprojekte. Kooti kindaid ja sokke missioonisõduritele Afganistani, aidati kaasa heategevusoksjonile ning korraldati Haiba lastekodu lastele laagripäev.

 

Läbi aastate tutvustatakse oma tegevust Keila linnapäevadel, osaletakse Maijooksul, Harju Maakaitsepäeval jm. 

 

2013 aasta algusest kasvas Keila jaoskonnast välja uus jaoskond ja 12. aprillil 2013 taasasutati Saue jaoskond.

 

Täna on Naiskodukaitse Keila jaoskonnas 20 tubli naiskodukaitsjat ning  uued liikmed ja huvilised on alati  oodatud.  

 

Keila jaoskonna naiskodukaitsjate tegemistest saate rohkem teada, kui võtate meiega ühendust e-mailil:    või leiate meie kohta infot Aia tn 35 Keila.

 

Jaoskonna esinaised

 Keila jaoskonna esinaised  läbi aastate:

 Käti Teär  aastatel   2003-2004

 Eva-Liisa Ristsoo aastatel   2005-2006

 Marge Rehepapp aastal  2007

 Margot Pellmas aastatel  2008-2010

 Aet Kala aastatel  2011 - 2013  

 Pille-Riin Moilanen 2013- 2017

 Aita Viigi 2017-2020

Pille-Riin Moilanen 2020-....

 

Jaoskonna juhatus 

Jaoskonna juhatus on koosseisus:

Jaoskonna esinaine Pille-Riin Moilanen

Jaoskonna aseesinaine Karit Raidmets

Juhatuse liikmed:

Jane Süld

Heidi Toomse

Diana Sopova

Keila jaoskond
Keila naised vapralt koormusmatkal osavust nõudvaid ülesandeid lahendamas

FastLion CMS

Keila jaoskond

Keila jaoskond

Keila jaoskond Meie jaoskonnast Naiskodukaitse Keila I jaoskond asutati 14 märts 1926

Keila jaoskond

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse