Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Uus aasta algas töiselt Uus aasta algas töiselt aastapäev Järgmine → Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus esmakordselt digitaalselt Uus aasta algas töiselt

Uus aasta algas töiselt

Margit Lõiv 26. veebr. 2021

Aasta alguskuud möödusid töiste aastakoosolekute ja uute töövahendite kasutuselevõtu tähe all. Jaanuaris-veebruaris toimusid jaoskondades iga-aastased aastakooslekud. Sel aastal olid mitmetes Tallinna ringkonna jaoskondadeks märksõnadeks uued juhid ja veebikoosolekud.

 

Järgnevad kokkuvõtted erinevate jaoskondade üldkoosolekutelt, autoriteks jaoskondade liikmed.

 

-

 

Põhja jaoskonna üldkoosolek toimus 20. jaanuaril. Ajastule kohaselt pidi koosoleku pidamiseks kasutama elektroonilisi võimalusi. Tore oli jaoskonnakaaslasi näha läbi ekraanigi, aga loomulikult kõlas korduvalt jutust läbi see, et väga tahaks päriselt juba kokku saada. 

 

Lisaks traditsioonilistele kokkuvõtetele tuli meil läbi viia rida valimisi. Jaoskonna esinaisel Sirle Baldesport-Märsil sai täis ametiaeg ning sellest lähtuvalt kõige tähtsam oli leida uus esinaine. Piret Jürman võttis tähtsa teatepulga järgmiseks kolmeks aastaks oma kätte, Margit Saagpakk jätkab aseesinaise rollis.

 

2020. aasta suvi tõi kaasa muudatuse juhatuses, kui Katrin Rannaste otsustas liituda uue jaoskonna käivitamisega ning tema asemel tuli juhatusse asendusliige Maris Soonsein. Üldkoosolekul valiti Maris jätkama tööd juhatuse liikmena, tema soovil küll vaid üheks aastaks. Juhatuses jätkavad Helena Kerge ja Evelyn Lill.

 

Toimekas revisjonikomisjon jätkab samas koosseisus: Malle Prenner, Margit Gerndorf ja Piret Oja.

 

Tutvusime aastaplaaniga ning aastakäsuga ja loodame, et saame paljudel õppustel ja üritustel osaleda ning kaasa aidata nii Naiskodukaitse koormusmatka kui ka üleelamisõppe korraldamisel. Loodetavasti õnnestub tänavu läbi viia jaoskonna motivatsiooniüritus ning tähistada sellega jaoskonna 20. taasloomise aastapäeva.

Uus aasta algas töiselt
Põhja jaoskonna üldkoosolek
Uus aasta algas töiselt
Põhja jaoskonna uus ja vana juhatus

Nõmme jaoskonnas toimus aasta olulisim sündmus ühena viimastest alles veebruari teises pooles. Ka meie kasutasime tänapäeva kaasaaegseid töövahendeid nii koosoleku pidamiseks kui ka allkirjade kogumiseks ja hääletamiseks. Jaoskonna esinaine Signe oli koosoleku pidamise Teams’is eelnevalt ilusti ettevalmistanud ja aseesinaine Kaja vastutas osalejate allkirjade eest - selleks oli Kaja valinud Dokobiti võimaluse. Soovijad said osaleda koosolekul ka füüsiliselt ja seda võimalust kasutas lisaks juhatusele veel kaks tegevliiget. Seega oli üks korralik hübriidkoosolek.

 

Meie jaoksonnas oli vaja leida samuti mitmed uued juhid, sest aasta jooksul liikusid liikmed jaoskondade vahel. Uuteks juhatuse liikmeteks valiti kauaaegne jaoskonna liige Kadi Kalbin ja mõnevõrra väiksema staa¾iga, kuid tubli tutvumisõhtute organisaator Piret Holm. Esinaine Signe Steinberg, aseesinaine Kaja Suu ja kolmas juhatuse liige Margit Lõiv jätkavad. Revisjonikomisjon jätkab samuti tublis ja töökas eelmises koosseisus Tiina Niilise juhtimise all.

 

Lisaks valimistele vaatasime üle 2020. aastal tehtud tegemised ja planeerimisme 2021 aastat. Loodame, et meie tegevusi möödunud aastal piiranud koroonaviirus taandub ja saame uuesti aktiviseerida ka oma ühistegevusi. Kõik olid ühehäälselt selle poolt, et jätkame tutvumisõhtutega, korraladame ühise matka kuhugi väikesaarele ja jätkame ka traditsiooniks saanud ühiskokkamise üritusega.  Samuti on plaanis veelgi arendada koostööd Nõmme linnaosa valitsusega.

 

Aastakoosolekul on heaks tavaks tunnustada ka parimaid ja seekord said jaoskonna tänukirjaga tänatud suurepäraste sportlike saavutuste eest Külli Davel, kes on aktiivne laskur ja Tallinna ringkonna võistkonna koosseisus saavutas Naiskodukaitse laskevõistlusel sport- ja lahingirelvadest  III koha, ning pikaaegne ringkonna spordigrupi juht Kärt Praks, kes osales  USA-s Marylandi osariigis, National Guard Best Warriori võistlustel ja saavutas  II koha!

Uus aasta algas töiselt
Nõmme jaoskond veebis
Uus aasta algas töiselt
Nõmme jaoskonna esindus Plangus

-

 

Akadeemilise jaoskonna üldkoosolekul tehti kokkuvõtteid möödunud aastast ja tõdeti, et oli keeruline aasta, aga vaatamata sellele panustati jaoskonnana NKK/KL-i tegemistesse 1608 tunniga, sh  36 korral panustasid Akadeemilise jaoskonna tegevliikmed eriolukorra ajal.

 

Positiivsena võib välja tuua veel, et lõime Kaitseväe e-õppe portaali ILIAS nn „Akadeemilise jaoskonna oma pesa“, kus saab turvaliselt säilitada olulisi jaoskonna dokumente, näiteks protokollid ja otsused, et järgmistele juhatustele need kättesaadavad oleksid.

 

Jaoskond valis üldkoosolekul uueks esinaiseks Siiri Häidma ja valiti ka kaks uut jaoskonna juhatuse liiget – Helen Kauksi ja Mai-Liis Palginõmm; jätkavad aseesinaine Annika Hunt ja Marju Kiipus.

 

-

 

Sadama jaoskonna aastakoosolek toimus samuti üle veebi. Füüsiliselt olid kohal Sadama jaoskonna esinaine ja aseesinaine. Põhilised teemad oli ülevaate andmine aasta jooksul tehtust. Loomulikult oli ikka kõige põletavam teema eriolukord seoses COVID-19 pandeemiaga. Samuti kinnitati ja vaadati üle 2020. a tegevusaruanne ja revideerimisaruanne. Ka Sadama jaoskonnas toimus juhtide hulgas vahetus. Uueks esinaiseks valiti Reelika Mõttus, esinaiseks Aivi Murd-Murulauk. Juhatuse liikmeteks Kaidi Pill, Gertrud Väravas, Ann Saks.

 

-

 

Kalevi jaoskond taasloodi 30.juunil 2020. Asutajaliikmeid oli kokku 11, kes tulid taasasutatud jaoskonda üle Tallinna ringkonna teistest jaoskondadest. Oma panuse liikmete näol andsid  Nõmme nelja, Muusika kahe, Sadama kahe, Põhja ühe ja Lääne jaoskond kahe liikmega.

 

Jaoskonda asus juhtima Annely Koolmann ja aseesinaiseks valiti Katrin Rannaste.

 

Esimene tegevusaasta oli küll lühike, kuid tegus. Kalevi jaoskonna liikmed on panustanud aktiivselt erinevatel Kaitseliidu õppuste tagamisel ja esindanud Naiskodukaitset erinevatel üritustel nagu Vabariigi aastapäeval (24.02) tee ja supi jagamisel, Kaitseliidule pühendatud Terevisiooni otsesaates (19.06) hommikukohvi keetes, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde suvelaagri toitlustamisel (23.-26.07), Kaitseliidu perepäeval Teletorni juures (20.08), esindasid edukalt Tallinna ringkonda üleriigilisel välitoitlustuse erialavõistlusel (19.09), toitlustasid sportlikku võistlust Nõmme Välku ja Salupere Luureretke (10.10) ja osalesid Tallinna ringkonna laskevõistlusel Jane Bond (19.11). Kuna 2020. a. oli keeruline aasta seoses Covid-19 viiruse levikuga, siis väga mitmed jaoskonna liikmed panustasid eesliinil viirusega võitlemisel.

 

-

 

Toompea jaoskonna liikmed osalesid KL Toompea malevkonna kergjalaväe kompanii õppustel formeerimisel, väliköögis ja meditsiini tagamisel (kokku 8 inimest).

 

Lisaks osales 6 liiget 24. veebruaril värbamishommikul Pitka ausamba juures, kus jagasime teed ja pirukaid ning värbasime tulevasi liikmeid.

 

Toompea jaoskonna korraldada oli Naiskodukaitse mälestuspäev, kuid seoses COVIDi piirangutega meenutasime oma naiskodukaitsjaid ainult veebi vahendusel.

 

Kaks Toompea jsk liiget toitlustas ringkonna korraldatud  sõduri baasväljaõppel. Kolm liiget osales ka valveteenistuses Ida-Tallinna keskhaigla juures seoses COVID-19 pandeemiaga.

 

Igakuised „ümarlaua“ kokkusaamised toimusid ainult jaanuaris (välispoliitilised teemad - EU, BREXIT) ja veebruaris (dr. Aino Rõõm). Kuna COVID tuli peale, siis rohkem ümarlaua kokkusaamisi ei toimunud.

 

Traditsiooni kohaselt kutsus jaoskond detsembris heategevuslikule annetusele Nõmme laste turvakodu toetuseks, milleks koguti 450 eurot. Kui võimalused lastega basseini, kinno või tõuksidega sõitma minna avanevad, ostab Turvakodu juhataja kinkekaardid ise.

-

 

Lääne jaoskondki tähistas oma aastapäeva ning pidas üldkoosolekut ajale kohaselt virtuaalselt - saime kõik ka tehtud.

 

Kõige suurem muutus jaoskonnas on juhtide näol. Suur tänu meie eelmisele esinaisele Tiina Kallasmaale ning juhatuse liikmele Pille Vare-Mäeväljale, lisaks ka tänusõnad revisjoniliikmetele Evelin Enno-Sakwanile ja Anne Sõberile. Tegite suurepärast tööd ja rõõm on ametipost üle võtta uuel esinaisel Janely Buhtil ja juhatuse liikmel Merike Raudlal. Revisjonikomisjonis on tervitatud aga Ly Vilo ja Liisa Kähr. 

Uus aasta algas töiselt
Lääne jaoskonna juhatus 2021

FastLion CMS

Uus aasta algas töiselt

Uus aasta algas töiselt

Aasta alguskuud möödusid töiste aastakoosolekute ja uute töövahendite kasutuselevõtu tähe all Jaanuaris-veebruaris toimusid jaoskondades iga-aastased aastakooslekud

Uus aasta algas töiselt

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse