Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus esmakordselt digitaalselt Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus Naiskodukaitse Tallinna ringkond pidas 17. märtsil iga-aastast ringkonnakogu, seekord digitaalselt. Naisi tervitas Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. Ringkonnakogul vaadati üle möödunud keerulisel aastal tehtu ning tutvustati 2021. a plaane. Ringkonnakogul osales üle 40 naise, neist 35 hääleõiguslikku. Tallinna ringkonna esinaiseks valiti tagasi Anneli Looken Sadama jaoskonnast (kolmeks aastaks). Aseesinaiseks valiti tagasi Triin Kravets Sadama jaoskonnast (kolmeks aastaks). Uute liikmetena tulid juhatusse Kirstin Raudsepp Sadama jaoskonnast (kolmeks aastaks) ja Margit Lõiv Nõmme jaoskonnast (üheks aastaks). Juhatuses jätkab eelmisest aastast Angelika Lebedev Toompea jaoskonnast. Asendusliikmeks valiti Aivi Murd-Murulauk Sadama jaoskonnast. Soovime uuele juhatusele palju õnne ja tegusat aastat! ← Eelmine Uus aasta algas töiselt Järgmine → Meditsiinigrupi õpe Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus esmakordselt digitaalselt

Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus esmakordselt digitaalselt

Karin Kaup-Lapõnin 24. märtsil 2021

Naiskodukaitse Tallinna ringkond pidas 17. märtsil iga-aastast ringkonnakogu, seekord digitaalselt. Naisi tervitas Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. Ringkonnakogul vaadati üle möödunud keerulisel aastal tehtu ning tutvustati 2021. a plaane. Ringkonnakogul osales üle 40 naise, neist 35 hääleõiguslikku. Tallinna ringkonna esinaiseks valiti tagasi Anneli Looken Sadama jaoskonnast (kolmeks aastaks). Aseesinaiseks valiti tagasi Triin Kravets Sadama jaoskonnast (kolmeks aastaks). Uute liikmetena tulid juhatusse Kirstin Raudsepp Sadama jaoskonnast (kolmeks aastaks) ja Margit Lõiv Nõmme jaoskonnast (üheks aastaks). Juhatuses jätkab eelmisest aastast Angelika Lebedev Toompea jaoskonnast. Asendusliikmeks valiti Aivi Murd-Murulauk Sadama jaoskonnast. Soovime uuele juhatusele palju õnne ja tegusat aastat!

Esinaine Anneli Looken esitas 2020. a tegevuste ülevaate. 2020. aasta märksõna ka Naiskodukaitses oli kahjuks "COVID-19". Pidime kõik oma plaanid ja tegevused ümber korraldama, et täita meile seatud kriisiaja ülesandeid. Paljud õppused lükkusid edasi või jäid ära. Suunasime oma tegevuse ümber Eesti riigi abistamisesse läbi ametiabipalvete nii Terviseametilt, Häirekeskuselt kui ka Politsei- ja Piirivalveametilt. Tallinna ringkonna naiste tahe ja motivatsioon oli kõrge. Aasta jooksul toimusid organisatsiooni-, sõdurioskuste ja välitoitlustuse baasväljaõpped. Osaleti ka teiste ringkondade väljaõppel, Kaitseliidu kooli ja Naiskodukaitse üle-eestilistel kursustel ning Naiskodukaitse täiendõpetel. Koostöö Tallinna malevaga on hea. Jaoskondadest teevad malevkondadega rohkem koostööd Kalevi ja Toompea jaoskonnad. Meie naised on Kaitseliidu ametikohtadel. Erialagrupid on vaatamata raskele aastale oma ülesanded täitnud.

 

Revisjonikomisjoni esinaine Katri Lindau tutvustas revisjonikomisjoni aruannet. 2021. aasta eelarvet tutvustas instruktor Maret Valner.

 

2021. a Naiskodukaitse esinaise aastakäsku tutvustas esinaine Anneli Looken ning aastaplaani tutvustas ringkonna aseesinaine Triin Kravets. Tegevused sõltuvad kõik COVID-i olukorrast riigis. Olulisimateks ettevõtmisteks on kavandatud baasväljaõppe korraldamine, koormusmatka korraldamine mais ja mälestuspäeva korraldamine aprillis (Toompea jsk). Organisatsiooniõpe on märtsis juba toimunud, välitoitlustuse baasväljaõpe on kavandatud maisse, sõdurioskuste baasväljaõpe juunisse, ohutushoid septembrisse ning esmaabi novembrisse.

 

Kokku on Tallinna ringkonnas  täna 308 liiget, suurim jaoskond on Põhja 53 liikmega ja väikseim uus Kalevi jaoskond juba 18 liikmega. Meiega liitus aasta jooksul 22 naist. Organisatsiooni arvestuses oleme endiselt suurema liikmeskonnaga ringkondade seas.

Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus esmakordselt digitaalselt
Järgmine →
Meditsiinigrupi õpe

FastLion CMS

Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus

Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus

Esinaine Anneli Looken esitas 2020 a tegevuste ülevaate Naiskodukaitse Tallinna ringkond pidas 17. märtsil iga-aastast ringkonnakogu, seekord digitaalselt. Naisi tervitas Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. Ringkonnakogul vaadati üle möödunud keerulisel aastal tehtu ning tutvustati 2021. a plaane. Ringkonnakogul osales üle 40 naise, neist 35 hääleõiguslikku. Tallinna ringkonna esinaiseks valiti tagasi Anneli Looken Sadama jaoskonnast (kolmeks aastaks). Aseesinaiseks valiti tagasi Triin Kravets Sadama jaoskonnast (kolmeks aastaks). Uute liikmetena tulid juhatusse Kirstin Raudsepp Sadama jaoskonnast (kolmeks aastaks) ja Margit Lõiv Nõmme jaoskonnast (üheks aastaks). Juhatuses jätkab eelmisest aastast Angelika Lebedev Toompea jaoskonnast. Asendusliikmeks valiti Aivi Murd-Murulauk Sadama jaoskonnast. Soovime uuele juhatusele palju õnne ja tegusat aastat!

Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu toimus esmakordselt digitaalselt

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse