Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Ülevaade Harju ringkonnakogust Ülevaade Harju ringkonnakogust Teisipäeva, 13. märtsi õhtupoolikul kogunesid Harju ringkonna jaoskondade esindajad-delegaadid Harju Maleva staapi, et läbi viia ringkonnakogu koosolek. Sellel aastal oli esmakordselt meid rohkem kui kunagi varem – Harju ringkond on kasvanud veel kahe jaoskonna võrra – seega osalesid sellel aastal ringkonnakogul ka Viimsi ja Paldiski jaoskonna naised. märtsiks läbi meie ajaloo Järgmine → Aitasime päästa elusid! Ülevaade Harju ringkonnakogust

Ülevaade Harju ringkonnakogust

Ave Nael

Teisipäeva, 13. märtsi õhtupoolikul kogunesid Harju ringkonna jaoskondade esindajad-delegaadid Harju Maleva staapi, et läbi viia ringkonnakogu koosolek. Sellel aastal oli esmakordselt meid rohkem kui kunagi varem – Harju ringkond on kasvanud veel kahe jaoskonna võrra – seega osalesid sellel aastal ringkonnakogul ka Viimsi ja Paldiski jaoskonna naised.

Ülevaade Harju ringkonnakogust

Ringkonnakogu juhatas Harju ringkonna esinaine Anu Püümets. Päevakorra esimeseks punktiks oli jaoskondade 2011. aastaaruannete kuulamine. Sõna said Rävala, Kose, Keila, Männiku jaoskonna esinaised ja 2011. aastal moodustatud Viimsi jaoskonna esinaine. 2012. aasta jaanuaris taasloodud Paldiski jaoskond saab aga oma tegevustest ülevaate anda järgmise aasta ringkonnakogul. Kõikide ettekandjate suust jäi kõlama positiivne noot ja kokkuvõttes saab öelda, et jaoskonnad on olnud tegusad nii baasväljaõpete läbimisel, kursustel, õppepäevadel ja võistlustel osalemisel nii jaoskonna, ringkonna kui ka vabariiklikul tasandil.

 

Kuulati Harju ringkonna revisjonikomisjoni aruannet. Harju ringkonnas oli 2011. aasta lõpu seisuga 5 jaoskonda ja 131 liiget, seega võib ainult rõõmustada meie üha suureneva liikmeskonna üle. Välja toodi, et 2011. aasta üheks suursaavutuseks võib lugeda ringkonna rinnamärgi väljatöötamist ja ka annetamist.

 

Päevakorra põnevamad punktid olid aga liikmete valimised:

  •  Ringkonna juhatuse liige – Reinika Tatter (Männiku jaoskond)
  • Ringkonna juhatuse asendusliige – Silja Ustav (Viimsi jaoskond)
  • Revisjonikomisjoni liige – Krista Allik (Rävala jaoskond)
  • Revisjonikomisjoni asendusliige – Raita Ustal (Männiku jaoskond)
  • 2 delegaati NKK Keskkogule: Helen Allas (Viimsi jaoskond) ja Aet Kala (Keila jaoskond)
  • Keskjuhatuse liikmekandidaat – Maris Borštšik (Rävala jaoskond)
  • Keskrevisjonikomisjoni liiget ei esitatud.

 

Ringkonnakogul anti ülevaade Harju maleva aastakäsust. Oma tegevuses juhindub ringkond nii Naiskodukaitse kui ka Harju Maleva aastakäsust ning jaoskonnad sellest lähtuvalt veebruaris toimunud administreerimiseõppepäeval koostatud jaoskondade aastakäsust.

 

Koosolek lõppes hilistel õhtutundidel. Pikk päev seljataga, palju olulisi otsuseid tehtud ja teemasid arutletud, tunnistasid osalejad, et 2012. aasta saab tulla aina kasvava liikmeskonnaga veelgi tegusam ja põnevam.

FastLion CMS

Ülevaade Harju ringkonnakogust

Ülevaade Harju ringkonnakogust

Ringkonnakogu juhatas Harju ringkonna esinaine Anu Püümets Päevakorra esimeseks punktiks oli jaoskondade 2011 Teisipäeva, 13. märtsi õhtupoolikul kogunesid Harju ringkonna jaoskondade esindajad-delegaadid Harju Maleva staapi, et läbi viia ringkonnakogu koosolek. Sellel aastal oli esmakordselt meid rohkem kui kunagi varem – Harju ringkond on kasvanud veel kahe jaoskonna võrra – seega osalesid sellel aastal ringkonnakogul ka Viimsi ja Paldiski jaoskonna naised.

Ülevaade Harju ringkonnakogust

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse