Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe 13. jaanuaril toimus Tallinna maleva ja Põhja maakaitse ringkonna tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) meeskondade väljaõpe. Väljaõppel osales kokku 48 tegevliiget nii Kaitseliidu Tallinna malevast, Harju malevast kui ka Naiskodukaitse Tallinna ja Harju ringkondadest. Foto: Kerstin Martmaa Avalikud suhted Koostöö ← Eelmine Naiskodukaitse Tallinna ringkonna ja Kaitseliidu Tallinna maleva laste jõulupidu Järgmine → Uppuja päästmise koolitus Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe

Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe

Kerstin Martmaa 15. jaan. 2018

13. jaanuaril toimus Tallinna maleva ja Põhja maakaitse ringkonna tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) meeskondade väljaõpe. Väljaõppel osales kokku 48 tegevliiget nii Kaitseliidu Tallinna malevast, Harju malevast kui ka Naiskodukaitse Tallinna ja Harju ringkondadest.

CIMIC-u funktsioone tutvustasid Kaitseliidu peastaabi avalike suhete osakonna spetsialist ltn Merle Norit, Kaitseväe peastaabi tsiviil-sõjalise koostöö ja otseteavituse jaoskonna esindaja n-ltn Indrek Kaik ja Tallinna maleva CIMIC rühma liige Ilmar Vessin. Omapoolsed kommentaarid CIMIC üksuse mehitamise olulisusele ja põhifunktsioonidele andsid ka Tallinna maleva pealik kolonelleitnant Toomas Väli ja Kaitseliidu peastaabi spetsialist srs Rasmus Lahtvee.
 
Üheskoos anti uutele huvilistele ja ka juba kogemusega CIMIC inimestele ülevaade, mis on CIMIC ja kuidas see nii väljaõppe toetamisele kui elanikkonna turvalisuse tagamisele kaasa aitab.

Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe
Foto: Kerstin Martmaa

Õppepäeva alustas ltn Merle Norit, kes jagas nõuandeid, kuidas meediaga suhelda, milliseid sõnumeid ning kuvandit Kaitseliit luua soovib ning mida intervjuude andmisel järgida. Samuti anti soovitused käitumisest sotsiaalmeedias tegevliikmele kui Kaitseliidu esindajale.
 
N-ltn Indrek Kaik jätkas päeva Kaitseväe kogemusi ja eesmärke jagades, sõnades, et CIMIC rühm on just see, kes täidab nii Kaitseliidus kui Kaitseväes erinevate sektsioonide vahelised lüngad ning toetab seeläbi kõikide sektsioonide tööd. N-ltn Kaik tõi välja, et CIMIC-funktsiooni ülesanded peaksid olema eelkõige tsiviil-sõjaline suhtlus ja oma jõudude toetamine.
 
Ilmar Vessin viis väljaõppel osalejad kurssi õppuse ettevalmistamise ja maa-alade kooskõlastamisega, teavituse ettevalmistamise ja läbiviimisega. Lisaks ettekannetele toimus õpperuumis arutelu, mida tsiviil-militaar koostöö senini teinud on ning kuidas on oluline edasi minna.

Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe
Foto: Kerstin Martmaa

Päeva teises pooles said väljaõppel osalejad tutvuda teavitusautoga, mida kasutab CIMIC meeskond väljaõppel ning õppustel teavituse jagamiseks perimeetril asuvatele kodanikele. Praktilises osas valmistati klassiruumis ette teavitustekst eesti, inglise ja vene keeles, misjärel lindistati ja prooviti teavitusautol taasesitada valminud teavitussõnumeid Plangu territooriumil.
 
Toimunud tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe oli CIMIC väljaõpe Tallinna malevas. Malev jätkab CIMIC väljaõppega, eesmärgiga mehitada Põhja Maakaitseringkonna CIMIC meeskonnad ning ühtlasi olla valmis toetama CIMIC tiimiga meie üksuseid suurõppusel SIIL2018.

Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe
Foto: Kerstin Martmaa

FastLion CMS

Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe

Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe

CIMIC-u funktsioone tutvustasid Kaitseliidu peastaabi avalike suhete osakonna spetsialist ltn Merle Norit, Kaitseväe peastaabi tsiviil-sõjalise koostöö ja otseteavituse jaoskonna esindaja n-ltn Indrek Kaik ja Tallinna maleva CIMIC rühma liige Ilmar Vessin Omapoolsed kommentaarid CIMIC üksuse mehitamise olulisusele ja põhifunktsioonidele andsid ka Tallinna maleva pealik kolonelleitnant Toomas Väli ja Kaitseliidu peastaabi spetsialist srs Rasmus Lahtvee 13. jaanuaril toimus Tallinna maleva ja Põhja maakaitse ringkonna tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) meeskondade väljaõpe. Väljaõppel osales kokku 48 tegevliiget nii Kaitseliidu Tallinna malevast, Harju malevast kui ka Naiskodukaitse Tallinna ja Harju ringkondadest.

Tsiviil-militaarkoostöö väljaõpe

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse