Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2018 on TRIIN SEPPET! Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja Triin Seppet on naiskodukaitsja alates 2011. aastast ning oma liikmeks oldud aja vältel on ta olnud naiskodukaitsja selle kõige paremas ja vägevamas tähenduses, kes innustab ja inspireerib kõiki, kellega ta oma Naiskodukaitse teel kokku puutub. Vabatahtlikud juhid ← Eelmine „Sinu vana võib olla kellegi uus!“ Järgmine → Laste jõulupidu Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2018 on TRIIN SEPPET!

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2018 on TRIIN SEPPET!

Triin Seppet on naiskodukaitsja alates 2011. aastast ning oma liikmeks oldud aja vältel on ta olnud naiskodukaitsja selle kõige paremas ja vägevamas tähenduses, kes innustab ja inspireerib kõiki, kellega ta oma Naiskodukaitse teel kokku puutub.

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2018 on TRIIN SEPPET!

Enne aasta möödumist Naiskodukaitsesse astumisest märgati Triinu juhtimispotentsiaali kui ta valiti akadeemilise jaoskonna juhatuse liikmeks. Vaatamata sellele, leidis ta mõni aeg hiljem endas jõudu ja tahtmist võtta vastu veel väljakutse asuda Tartu maleva vabatahtliku teavituspealiku ametikohale. Endale omase töökuse ja kohusetundlikkusega toimetas ta mõlemas rollis üksnes eeskujulikult, panustades nii maleva kodulehte arendades, esindusfunktsioonis, malevkondade teavituspealike kogukonda luues, jaoskonna üritusi korraldades jne jne. Vahetult pärast ametiaja lõppu jaoskonna juhatuses võttis Triin vastu uue väljakutse ning kandideeris Tartu ringkonna esinaiseks. Nüüdseks on ringkonnakogu talle selle ametikoha usaldanud juba teiseks ametiajaks. Ringkonna esinaisena on ta algatanud ja rakendanud ellu mitmeid ringkonna elu muutvaid arendusettepanekuid näiteks valmis tema eestvedamisel tunnustamise kord Tartu ringkonnas. Lisaks on ta koostanud mitmeid juhendmaterjale juhtidele praktiliste igapäevatoimetustega hõlpsamaks hakkamasaamiseks. Nii jaoskonna juhatused kui ka erialagruppide juhid saavad suurt tuge Triinu eestvedamisel regulaarselt toimuvatest juhtide kokkusaamistest ja koolitustest. Tartu ringkonnas on tänu talle kujunenud juhtidele tugivõrgustik, mis aitab neil muredele, probleemidele lahendusi leida ning julgustab ka uusi liikmeid juhtideks saama. Triin on teinud ringkonna juhatuse töö ja tegemiste liikmetele läbipaistvaks, mille suurepäraseks näiteks on juhtide osalemine ringkonna juhatuse koosolekul, kus saame tunnustamise ettepanekutele sisulist ja põhjendatud tagasisidet. Ta on võtnud oma südameasjaks ka kõikide Tartu ringkonna juhtidega personaalsete arenguvestluste läbiviimise - kõik ikka selleks, et nende käekäiguga võimalikult hästi kursis olla ja siis suunata ja aidata, kus vaja. Ja sellest tõesti ongi suur tugi! Triin on Naiskodukaitse elav kehastus ning esindab meid alati ja kõikjal äärmiselt väärikalt. 24.02.17 esindas ta meid suurepäraselt Tartu linnas toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva pidustustel, kus ta kandis linnarahvale ette meeliköitva ja mõtlemapaneva aastapäeva kõne. Nagu kõigest sellest veel vähe oleks, siis on Triin oma juhipositsioonide kõrvalt leidnud aega panustada ka erialagruppide tegevusse. On ta oma tegevusaastate vältel jõudnud nii haridusmessidele, avalikele PR-üritustele kui ka ülelinnalistele maleva suurüritustele, kus ta ikka ja alati huvilistele särasilmselt ning köitvalt Naiskodukaitset tutvustab. Naiskodukaitses endas toitlustamise kire avastanud Triin on läbinud välikokakursuse ning esindanud Tartu ringkonda välikokavõistlusel, kus saavutati auväärne 2. koht. Ka viimastel tegusatel aastatel pole ta oma erialast tegevust unustanud, panustades metsas nt 2017. a suvel Tartu maleva sõduri baasväljaõpet läbivaid liikmeid 10 päeva vältel toitlustades. 2018. a suvel veetis ta aga oma suvest nädala Kodutütarde ja Noorte kotkaste suurlaagris SPEKTER esmaabi tagades. Tänu Triinule on meie koostöö Tartu malevaga tõesti parem kui kunagi varem. Suuresti tema entusiasm on viinud Tartu ringkonna naiskodukaitsjateni info mitmekesistest panustamisvõimalustest erinevates sõjaajaüksustes. Ta oskabki igal soovijal ja huvilisel leida just selle oma koha struktuuris. Lisaks on temast olnud suur abi uue üksuse loomisel (staabitoetusrühm), mille koosseisu moodustavad suuresti praeguseks naiskodukaitsjad. Triin ei ole ainult hea nõustaja ja kõneleja, vaid näitab eeskuju ka ise üksustes tegutsedes. Nimelt panustas ta aastaid kohusetundlikult formeerijana, nüüdseks on leidnud ta oma kutsumuse ja koha ning on hinnatud tsiviil-militaarkoostöö spetsialist. 2018. a suurõppuse SIIL ettevalmistustes ei ole võimalik tema panust üle hinnata - nimelt tegutses Triin väsimatult selle nimel, et iga naiskodukaitsja Tartu ringkonnas leiaks oma koha ja saaks vastavalt võimetele ja võimalustele panustada. Triin on alati leidnud aega panustada ka Naiskodukaitse heategevuslikesse projektidesse - olgu see siis sõdurikudumite või Anname au kampaania. Triin panustab aktiivselt ka instruktorina. Ta on võtnud enda vastutada meie uute liikmete koolitamise organisatsiooniõpetuse baasväljaõpetetel ning teeb seda kadestamisväärne sära ja põhjalikkusega. Lisaks ei puudu ta ka uute liikmete infotundidest, mis on heaks sissejuhatuseks nii uutele kui kogenud liikmetele, kes organisatsiooniga tutvuvad/taas tutvuvad. Ta on oma sooja suhtumisega oodatud instruktor noortelaagrites ja koondustel - õpetades neid DNA-d eraldama või siis esmaabi andma. Suure arenguvestluste entusiastina on ta korduvalt leidnud võimaluse nii Tartu kui ka teistes ringkondades oma entusisami levitada ning viinud läbi mitmeid arenguvestluste õppepäevi. Triin on hea ja konkreetne riviõpete läbiviija, kes tagab alati selle, et kõikidel rivistustel oleksid meie naiskodukaitsjad kõige korrektsemas vormis ning kaunima ja ühtsema sammuga. Tema algatusel on toimunud meil ka liputoimkondade õpe - ikka selleks, et suurendada meie liikmete oskuste ja teadmiste varamut. Triin ei unusta oma tegevuses ka järelkasvu tagamist – nii juhtide kui instruktorite osas. Näiteks kutsub ta noori instruktoreid sageli endaga kaasa tunde läbi viima, et neile anda julgust edaspidi iseseisvalt juba tegutseda ning seejärel toetab neid igati tundide ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Triin on aktiivne naiskodukaitsja, kes on väga hästi kursis nii Naiskodukaitse eilse kui tänase päevaga. Tal on oma konstruktiivsete sõnavõttude ja tähelepanekute hinnatud naiskonna liige ning ta on väga pühendunud Naiskodukaitse arendamisele ja parendamisele. Tema jaoks ei ole probleeme, vaid on lahendused! Teda iseloomustavad veel kõrgelt arenenud kohusetunne, tähelepanelikkus ja hoolivus oma kaaslaste suhtes, hea teadmiste ja oskuste pagas ning suurepärane võime oma kaasvõitlejaid innustada ja motiveerida. Ta on suure südamega naiskodukaitsja, kes pole kunagi kade oma kogemusi, teadmisi ja oskusi teistega jagama. Triin on Tartu ringkonnas tõeline tegija. Ta on naiskodukaitsja, keda kõik tunnevad ja teavad ning kelle, peale saab alati loota. Ettepaneku esitajad tunnevad Triinu 2-28 aastat nii läbi ühiste tegemiste Tartu ringkonna erinevate tasandite juhatustes, erialagruppide ja Tartu maleva erinevate sõjaaja üksuste tegemistes. Endised ametikohad Naiskodukaitses: Akadeemilise jaoskonna juhatuse liige 2012-2015 Tartu ringkonna esinaine 2015-...

Järgmine →
Laste jõulupidu

FastLion CMS

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja

Enne aasta möödumist Naiskodukaitsesse astumisest märgati Triinu juhtimispotentsiaali kui ta valiti akadeemilise jaoskonna juhatuse liikmeks Vaatamata sellele, leidis ta mõni aeg hiljem endas jõudu ja tahtmist võtta vastu veel väljakutse asuda Tartu maleva vabatahtliku teavituspealiku ametikohale Triin Seppet on naiskodukaitsja alates 2011. aastast ning oma liikmeks oldud aja vältel on ta olnud naiskodukaitsja selle kõige paremas ja vägevamas tähenduses, kes innustab ja inspireerib kõiki, kellega ta oma Naiskodukaitse teel kokku puutub.

Tartu ringkonna Aasta Naiskodukaitsja 2018 on TRIIN SEPPET!

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse