Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Täna toimub aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase nominentide tänuüritus Täna toimub aasta naiskodukaitsja Laupäeval, 5. jaanuaril kuulutavad Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Rakvere Reaalgümnaasiumis välja aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nimed. ← Eelmine Tervitused Soome lahe õdedele Järgmine → Aasta naiskodukaitsja on Triin Seppet ja aasta kaitseliitlane on Arvid Siilak Täna toimub aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase nominentide tänuüritus

Täna toimub aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase nominentide tänuüritus

5. jaan. 2019

Laupäeval, 5. jaanuaril kuulutavad Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Rakvere Reaalgümnaasiumis välja aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nimed.

Täna toimub aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase nominentide tänuüritus
Autor: Ardi Hallismaa

 

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

 

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse üheksandat korda.

 

 

Naiskodukaitse ringkondade nominendid on:

 

Ave PAAVO (Alutaguse ringkond)

Ta on äärmiselt põhjalik ja süsteemne juht, tal on selged eesmärgid ja kindel siht. Tabelid, infokogud ja analüüsivõime on kahtlemata üks osa tema paljudest tugevustest. 
Ta on võtnud oma südameasjaks organisatsiooni kuvandi loomise, arendades järk-järgult avalike suhete alast tegevust oma ringkonnas. Lisaks on ta vabatahtlik instruktor Ohutushoiu valdkonnas, õpetades naiskodukaitsjad üle terve Eesti. Tema süvenemisvõime ja töötahe võimaldavad läbi närida ka kõige keerulisematest teemadest, nõnda on just tema koolitajaks nendes valdkondades, kus nii mõnigi teine kogenud instruktor hätta jääb. 
Lisaks kõigele muule panustab ta järjepidevalt Kaitseliidu maleva tegevusse, nõnda on ta oma koduhoovis korraldanud nii maleva suvepäevi kui laagreid noortele. Lisaks annab ta regulaarselt eesti keele tunde Narva malevkonna kaitseliitlastele.

Ta on ringkonna esinaine ning Naiskodukaitse keskjuhatuse liige.

 

Marje VERBO (Harju ringkond)

Ta on üks erakordselt pühendunud naiskodukaitsja. Värske liikmena läbis ta kõigepealt ise väga lühikese aja jooksul kohustuslikud väljaõppekursused ning asus seejärel kohe instruktorina panustama. Tänaseks on temast saanud ohutushoiu valdkonnas tõeline raudvara, või õigupoolest kuldvara. 
Lisaks koolitamisele organisatsiooni siseselt on ta paljudel kordadel viinud ohutusoiu teemalisi tunde läbi ka väljapoole, näiteks riigikogu kantseleis, päästeametis jne, tutvustades selle kaudu Naiskodukaitse rolli elanikkonnakaitse valdkonna arendamises.
Lisaks on ta justkui Naiskodukaitse visiitkaart kümnetel Anname au kampaania üritustel ning lipuvalves paraadidel ja erinevatel tseremooniatel.

 

Tiina ARRAS (Jõgeva ringkond)

Tema on üks nendest naiskodukaitsjatest, kes ei pelga võtta vastutust ja on vajadusel valmis ka tundmatus kohas vette hüppama. Nõnda oli tema valmis pea ainuisikuliselt võtma enda kanda evakuatsiooniõppuse planeerimise, ettevalmistamise ja läbiviimise. Ning ta sai selle kõigega tõepoolest suurepäraselt hakkama.
Lisaks on ta ohustushoiu instruktor, tema eriliseks tugevuseks on internetiturvalisuse valdkond. 
Kaaslaste sõnul on ta erakordne inimene ja väärtuslik kaaslane, ta märkab inimesi enda kõrval ja ümber. Teda peetakse tõeliseks meeskonnamängijaks, kes lisab väärtust igale tegemisele.

 

Maili ANTONS  (Järva ringkond)
Ta on väsimatu noortejuht ja tulihingeline spordiharrastaja. Ta on esindanud Naiskodukaitset ja Kaitseliitu lugematutel spordivõistlustel. Lisaks on ta suureärane eeskuju ja eestvedaja nakatades spordipisikuga ka teisi naiskodukaitsjaid ja noorteorganisatsioonide liikmeid.
Otse loomulikult on tal ka ametikoht Kaitseliidu struktuuris, formeerijana täidab ta juba aastaid kohusetundlikul oma riigikaitselist kohust.
Ta on pühendunud vabatahtlik instruktor, koolitades nii oma ringkonnas kui Kaitseliidu Koolis.

 

Mare LAIDE (Lääne ringkond)

Ta on organisatsiooni liige juba üle 20 aasta ja tõesti, teda tunnevad KÕIK. Ta on olnud pikaajaline ringkonna esinaine ning kindlasti oma ringkonna hing ja südametunnistus.
Ilmselt ei ole Kaitseliidus rolli või ülesannet, mida tema täitnud poleks. Ta on läbinud reservohvitseri kursuse ning tänaseks on tal nooremleitnandi auaste. Ta on juhtinud korduvalt Naiskodukaitse üksustust erinevatel paraadidel, olnud aastaid Kaitseliidu formeerimiskeskuse ülem. Ta teeb ise ja on erakordselt tulemuslik teiste vabatahtlike innustamisel. 
Tema jaoks on käkitegu täisvarustus selga pakkida ning põlvini poris ja silmini sopas mitu ööpäeva metsas õppustel või võistlusrajal rassida. 
Lisaks kõigele muule on ta suurepärane esineja ning tema peetud kõned on meeldejäävad ja südamesse minevad.

 

Esti TAAL (Põlva ringkond)
Ta on kohusetundlik ja pühendunud naiskodukaitsja. Ta ei pelga võtta vastutust ning on valmis vedama projekte, mis nii mõnegi teise heituma paneks. Suurõppusel Siil kandis ta hoolt selle eest, et naiste kaasatus formeerimisülesande täitmisesse oleks maksimaalne ning tulemus laitmatu. 
Ta on aastaid panustanud Anname Au kampaania läbiviimisesse. Eelmisel aastal toimus just tema eestvedamisel Põlvas veteranide vestlusõhtu väärtustamaks veteranide rolli meie ühiskonnas. 
Ta on vabatahtlik instruktor ning juba kolmandat ametiaega ringkonna esinaine. Ta on eeskuju!

 

Krislin KUUSEOKS (Pärnumaa ringkond)

„Kui ta 2014. aastal lennuki pealt maha astus, saabudes mitmeaastaselt maailma- ja iseenda avastamise retkelt, seadis ta kõigepealt sammud Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna staapi, et kirjutada avaldus Naiskodukaitsesse astumiseks.“ – nõnda tuntakse tema liitumise lugu. Kodumaale naastes olid tema edasised sihid küpsenud ning kodumaa kaitse oli tema arusaamist mööda iga endast ja Isamaast hooliva Eesti kodaniku põhikohus.
Ta on äärmiselt sihikindel naiskodukaitsja. Ta on läbinud parameediku ning nooremallohvitseri kursused, mis on teadupoolest vabatahtliku jaoks ajaliselt erakordselt mahukad ning nõuavad suurt pühendumist. Ta on kompaniimeedik kergejalaväekompaniis. 
Lisaks osaleb ta meeleldi erinevatel sõjalis-sportlikel võistlustel.

 

Evelyn GOLD (Rapla ringkond)

Ta on erakordselt aktiivne ja pühendunud naiskodukaitsja, ta on jaoskonna aseesinaine ja ringkonna juhatuse liige. Ta on kogenud staabiassistent, praktiseerides erinevatel suurõppustel. Tema jaoks ei ole miski võimatu või liiga ebamugav, suurõppusel Siil täitis ta edukalt staabiassistendi ülesandeid vaid paar nädalat enne oma pisipoja sündi.
Tema eriliseks kireks on sõjalis-sportlikud võistlused, tänaseks päevaks on ta kahekordne Naiskodukaitse Koormusmatka võitja, teinud mitu korda läbi Põrgupõhja retke, lõpetanud Utria dessandi ja Admiral Pitka luurevõistluse. Mets, põnevus, eneseületus – see on see, milleks ta end treenib ja mida armastab!

 

Evely AAVIK (Saaremaa ringkond)

Tema tegevusaladeks on meditsiin ja avalikud suhted. Ühele täiuslikule naiskodukaitsjale kohaselt jõuab temagi palju, teeb kõike südamest ja rõõmsal meelel.
Avalike suhete grupi liikmena on ta pea alati väljas erinevatel messidel, kus Naiskodukaitset tutvustatakse, olgu selleks aianduspäevad, ohutuspäevad või „Tuleviku kompass”. Tema kaudu ilmub kohalikus maakonnalehes rohkesti organisatsiooni tegevust kajastavaid artikleid. Lisaks on ta baasväljaõppe organisatsiooniõpetuse mooduli instruktor.

 

Kai KANNISTU (Sakala ringkond)

Kaaslased peavad teda suurepäraseks eestvedajaks, tujuhoidjaks ja tõeliseks maa soolaks. Ta on oma maakonnas tuntud kultuuri- ja vaimuelu edendaja ning rikastanud oma kogemuste pagasiga omajagu ka Naiskodukaitse organisatsiooni.
Oma südameasjaks on ta võtnud elanikkonnakaitse valdkonna arendamise, nõnda praktiseerib ta ohutushoiu instruktorina ning oli Siili raames üks evakuatsiooniõppuse korraldamise võtmeisikutest. 
Märkimisväärne on ka tema tegevus avalike suhete valdkonnas. Ta kirjutab kaasahaaravalt ja põnevalt, nii nagu rikka hingega inimesed seda mõistavad. Avatud suhtlejana suudab ta organisatsiooni tegevusest võõrale põnevalt ja innustunult rääkida.

 

Vive PANDIS (Tallinna ringkond)

2004. aastal Naiskodukaitsega liitunud särasilmne naine on organisatsioonikaaslaste poolt austatud liige. Tema visiitkaardiks on alatine rõõmus meel ja heatahtlik suhtumine kõigesse ja kõigisse. 
Kõige enam tuntakse teda ilmselt väsimatu noortejuhina, tema oskus olla autoriteetseks õpetajaks endast mitukümmend aastat noorematele rüblikutele, on imetlusväärne.
Ja samas on ta valmis kohusetundlikult täitma paljusid teisi ülesandeid, isetult, märkamatult ja sadu töötunde panustades.

 

Triin SEPPET (Tartu ringkond)

Kogu oma liikmeks oldud aja vältel on ta olnud naiskodukaitsja selle kõige paremas ja vägevamas tähenduses, kes innustab ja inspireerib kõiki, kellega ta oma Naiskodukaitse teel kokku puutub.
Ta on olnud aastaid vabatahtlik juht Naiskodukaitses ning samas Kaitseliidu maleva teavituspealik. Tema panuseks on olnud maleva kodulehe arendamine ning malevkondade teavituspealike kogukonna loomine.
Oma tegevusaastate vältel on ta jõudnud nii haridusmessidele, avalikele PR-üritustele kui ka ülelinnalistele suurüritustele, kus ta ikka ja alati huvilistele särasilmselt ning köitvalt Naiskodukaitset tutvustab.

 

Margit KOLJU (Valga ringkond)

Tema liitumine Naiskodukaitsega on olnud organisatsioonile üks suur lotovõit. Oma kolme tegevusaasta jooksul on ta jõudnud tõesti erakordselt palju. Ta on jaoskonna aseesinaine ja ringkonna revisjonikomisjoni liige, noortejuht, laskeharjutuste korraldaja, Anname au kampaania läbiviija, kogukonnale suunatud heategevusprojektide eestvedaja, korrakaitseüksuse liige, edukas spordivõistlustel osaleja … ja nõnda edasi.
Ta esitab küsimusi ja otsib vastuseid kõigele sellele, millega ta veel kursis ei ole ning mis aitaks edasi viia tema koduringkonda. 
Kõige selle taustaks, ta on 4 lapse ema ning neist noorim pole veel aastatki vana. Tõepoolest, kes teeb, see jõuab.

 

Anneli MIKIVER (Viru ringkond)

Ta on suurepärane uue looja ja samas vana väärtustaja. Tema eestvedamisel taas asutati Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond, millest on tänaseks saanud tõhus ja hästitoimiv Naiskodukaitse allüksus. Oma eeskuju ja algatusvõimega on ta innustanud organisatsiooniga liituma aina uusi naisi.
Ta on aidanud korraldada mitmeid vabariiklikke üritusi ja lugematuid kohalikke ettevõtmisi. Ta osaleb tõesti kõikjal, kus tema panust vajatakse. Muuhulgas on ta ka Viru maleva lahingkompanii liige. Tema tegusid naiskodukaitsjaja kohaliku elu edendajana on märgatud ka väljaspoolorganisatsiooni: talle on omistatud Lääne-Virumaa „sädeinimese“ tiitel ning siseministri poolt kodanikupäeva aumärk.

 

Karme HAIN (Võrumaa ringkond)

Ta on nutikas, aus ja hooliv kaaslane, tõesti suurepärane naiskodukaitsja ja samas ka erakordselt mitmekülgne. 2018. aastal oli ta oma ringkonnas Siili raames üks evakuatsiooniõppuse korraldajatest ning Anname au kampaania eestvedaja. Samas ei pea ta paljuks käia vajadusel toitlustamas või täita mistahes muud ülesannet.
Ta on esindanud Naiskodukaitset ja Kaitseliidu Võrumaa malevat paljudel vabariiklikel spordivõistlustel. Samuti on ta osalenud lugematul arvul sõjalis-sportlikel võistlustel, olles oma erakordsete isikuomaduste tõttu kindlasti oma võistkonna hing ja juht suurte tähtedega.
Möödunud suvel põrgukuumuses ja ebainimlikes võistlustingimustes oli just tema see tugevaim lüli, tänu kellele naiste võistkond väärikalt Admiral Pitka luurevõistluse lõpetas.

FastLion CMS

Täna toimub aasta naiskodukaitsja

Täna toimub aasta naiskodukaitsja

Autor: Ardi Hallismaa Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse üheksandat korda Laupäeval, 5. jaanuaril kuulutavad Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Rakvere Reaalgümnaasiumis välja aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nimed.

Täna toimub aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlase nominentide tänuüritus

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse