Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Ringkonna koostööprojektid ja -partnerid Ringkonna koostööprojektid ja -partnerid Foto: Kalmer Saar Ringkonna koostööprojektid ja -partnerid

Ringkonna koostööprojektid ja -partnerid

 • 2002. aastast tegutseb KL Saaremaa Maleva juures maleva veteranliikmete ühendus „Linnus“, mille ülesandeks on tõendatud ajalooliste materjalide kogumine ja avaldamine. Ühenduse töös osalevad NKK liikmed Piret Urgas, Ester Arge ja Ellen Kask.

 • KEAT 2012 (Kaitse End ja Aita Teist) – ohutusõppe projekt õpilastele üle Saaremaa, mille lõppvõistlusel osales ka NKK.

 • Saaremaa Ohutuspäev

 • Teeme ära!

 • Maakondlik esmaabivõistlus

 • Valjala Väike Väle Velo

 • Valjala mihkliklaat

 • koostöös Valjala Rahvamajaga metsamatk-ellujäämise õpetus Valjala maalinnal

 • mõttetalgud koostööprojektis „Turvaline küla“ Eesti Politsei ja Piirivalveametiga

 • Pöide-Orissaare suusamaraton

 • Kübassaare retk (osalemine, toitlustamine, EA kontrollpunkti tagamine)

 • Koostöö turvateenistusega - sel aastal turvati Koit Toome esinemist.

 • Kevadine Tornimäe Põhikooli maastikumäng (kohtunikud, toitlustamine)

 • Saaremaa Sõjavara Seltsi Rahvusvahelised ajaloopäevad Saaremaal (toitlustamine, muuseumi eksponaatide hooldamine, NKK promo)

 • Naiskodukaitse Saaremaa Ringkond liitus 2011.a lõpul endise esinaise pr Rita Loeli eestvedamisel Saaremaa Naiste Ümarlauaga (SNÜ). Ümarlaua raames korraldasid Pihtla naiskodukaitsjad koostöös Eesti Maanaiste Ühenduse Pihtla vallas elavate liikmete ja Kõljala Kultuuriseltsiga Kevade 22. juunil 2012 Kõljala külaväljakul seminari igapäevaturvalisuse teemal. Seminaril esinesid Politsei- ja piirivalveameti, Saare ohvriabikeskuse, Päästeameti, Pihtla priitahtlike pritsumeeste ja maanteeameti Lääne regiooni esindajad ja esmaabiõpetaja pr Tiina Rüütel. Päevakorras olid naistevastase ja perevägivalla olukord Saare maakonnas, kuidas ja millega kustutada tuld kodustes tingimustes, esmamaabi tulest, elektrist ja vägivallast tingitud tervisekahjustuste korral, ohutu liiklemine. Prl. Piret Paomees tegi suure töö ürituse korraldamisel, pr Maiu Välbe esines loenguga ohutu liiklemise teemal, toitlustamise korraldasid meie naiskodukaitsjad.

 • Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) maakondlike naisteühenduste ümarlaudade ja liikmesorganisatsioonide tegevuse aktiviseerimise ülevabariikliku projekti raames korraldati Kaitseliidu Saaremaa Maleva staabis 24. novembril 2012 seminar teemal "Naiste- ja lastevastane vägivald Saare maakonnas ja ohvrite õiguste kaitse". Päevakorras olid järgmised teemad: naistevastase ja perevägivalla olukord Eestis, vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) tegevus naistevastase vägivalla vastu (ettekandja ENÜ eestseisuse liige, SNÜ koordinaator ja NKK Saaremaa rk avalike suhete grupi varuliige pr Laine Tarvis), koolivägivald ohvri pilgu läbi, (ettekandja Kuressaare Ametikooli õpilane prl Jarleen Raud), vägivallajuhtumid kodus, lasteaias ja koolis Saaremaa Lastekaitse Liidu pilgu läbi (ettekandja MTÜ Saaremaa Lastekaitse Ühingu esinaine pr Maili Lonks), koolivägivald koolipsühholoogi pilgu läbi (ettekandja koolipsühholoog pr Kaja Puck), Kuressaare Naiste ja Laste Varjupaiga tegevus ja varjupaiga külastus (varjupaiga juhataja ja NKK Saaremaa rk liige pr Anneli Jakobsoo) . Seminaril osalejad said vägivalla olukorrast mõtlemapaneva ülevaate, tekkisid kontaktid omavaheliseks koostööks edaspidi. Seminari korraldamisel osales aktiivselt meie esinaine pr Raili Nõgu.

Ringkonna koostööprojektid ja -partnerid
Pöide-Orissaare suusamaratonil toitlustavad Maidi Tilk ja Anneli Pitk. Foto: Kalmer Saar

FastLion CMS

Ringkonna koostööprojektid ja -partnerid

Ringkonna koostööprojektid ja -partnerid

2002 aastast tegutseb KL Saaremaa Maleva juures maleva veteranliikmete ühendus „Linnus“, mille ülesandeks on tõendatud ajalooliste materjalide kogumine ja avaldamine

Ringkonna koostööprojektid ja -partnerid

www.naiskodukaitse.ee © 2021 » Naiskodukaitse