Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Ringkonna ajalugu Ringkonna ajalugu Jõgevamaal jõuti ametlikult Naiskodukaitse (NKK) taasloomiseni 1992. aasta sügisel. 28. oktoobril kogunesid Vaimastveres Urve Õunapuu ja Riina Tamme eestvedamisel NKK asutamiskoosolekule Raili Lõoke, Elviira Viik, Aive Soolepp, Kaia Erimäe, Kai Soosaar, Tiina Suur ja Marianne Valgmäe. Arutelu tulemusel võeti vastu otsus moodustada NKK Jõgeva ringkond. Samas kirjutati valmis ja anti kätte liikmepiletid. Esinaiseks valiti Aive Soolepp. aastapäeva album Ülo Pärn, Kaitseliidu Jõgeva Malev 20 Ringkonna ajalugu

Ringkonna ajalugu

5. märtsil 2017

Jõgevamaal jõuti ametlikult Naiskodukaitse (NKK) taasloomiseni 1992. aasta sügisel. 28. oktoobril kogunesid Vaimastveres Urve Õunapuu ja Riina Tamme eestvedamisel NKK asutamiskoosolekule Raili Lõoke, Elviira Viik, Aive Soolepp, Kaia Erimäe, Kai Soosaar, Tiina Suur ja Marianne Valgmäe. Arutelu tulemusel võeti vastu otsus moodustada NKK Jõgeva ringkond. Samas kirjutati valmis ja anti kätte liikmepiletid. Esinaiseks valiti Aive Soolepp.

Aive Soolepp meenutab: "Alguses NKK üritusi praktiliselt polnud – kutsuti Kaitseliidu õppustele. Nii tuli naistel läbi teha samad katsumused, mis meestel. Oli raske. Paljud ei pidanud vastu ja loobusid. Mind asi huvitas. Oli põnev ja jäin."

29.10.1993 peeti Karli Kuke ja Artur Proki organiseerimisel koosolek NKK jaoskonna asutamiseks. Koosolekut juhtis Karli Kukk, protokollis Heljo Kalmus, kogemusi ning juhiseid jagas NKK ringkonna esinaine Aive Soolepp. Moodustati uus NKK taastamise algatusgrupp. Seekord asi edenes, ent visalt, nagu kõikjal maakonnas. Jaoskonna asutamise koosolek leidis aset 5. mail 1994. aastal.

1993. aasta 29. juuli Jõgeva maakonnalehes Vooremaas mainitakse, et NKK liikmed on malevas ühe jao jagu – alla kümne.

Lustiveres koguneti jaoskonna moodustamisele 7.11.1996. Koosolek valis asutatava jaoskonna esinaiseks Imbi Targama ja tema asetäitjaks Merle Kodusaare. Jaoskonna juhatus otsustati valida järgmisel koosolekul. KL Põltsamaa malevkonna pealik ei olnud nõus Imbi Targamad esinaiseks kinnitama, viidates asjaolule, et koosolekul viibis vähem kui pool Lustivere NKK liikmeist. Nii ei kinnitatud ametlikult Lustivere jaoskonda NKK jaoskonnaks, aga edasises asjaajamises ja tegelikus elus arvestati Lustivere NKK naisi ikkagi jaoskonnana, kuigi enamasti lisati dokumendile märge, et jaoskond on ametlikult moodustamata.

 

Pajusi NKK jaoskonna asutamisekoosolek peeti Kütimäel 4.12.1996. Mõnda aega on seda jaoskonda asutamiskoosoleku kohast tulenevalt isegi Kütimäe jaoskonnaks nimetatud, aga 1998. aasta veebruarist juurdus ametliku nimena Pajusi jaoskond. Esinaiseks valiti Riina Kiritšenko.

 

Põltsamaa malevkonna esimesed NKK liikmed olid: Merike Valge, Ülle Trääl, Mariina Mölder ja Küllike Mikk (Saar). 18.12.1996 moodustati NKK Põltsamaa jaoskond, kuid moodustamise hetkeks olid juba kolm esimest naist Jõgevamaalt ära kolinud. Põltsamaa NKK taasasutaja Küllike Saar (Mikk) valiti jaoskonna esinaiseks.

 

1997. aastal valiti ka NKK ringkonna juhatus. 17.10.1997 valiti ringkonna esinaiseks tagasi Tiina Suur.

 

07.01.1999 kinnitati Lustivere jaoskonna esinaiseks Anne Tropp.

 

20.11.1999 liideti Pajusi ja Põltsamaa jaoskonnad uueks Põltsamaa NKK jaoskonnaks, ning sellegi esinaiseks valiti Küllike Saar.

28.06.2000 liideti Põltsamaa jaoskonnaga Lustivere NKK jaoskond. Esinaisena jätkas Küllike Saar, kuni 15.12.2003.

16.11.2003 valiti jaoskonna üldkoosolekul jaoskonna uueks esinaiseks Riina Kiritšenko.

 

2002. aasta lõpul oli Põltsamaa jaoskonnal 10 tegevliiget.

Torma üksikkompanii juurde moodustati NKK 2008. aastal. 2000. aastal astusid Marju Kütt, Ilje Tooming  ja Jaana Laurikainen NKK liikemkandidaatideks Torma üksuse territooriumilt, kuid täisliikmeiks võeti nad juba Jõgeva jaoskonda.

Jaoskondade moodustamine otsustati ringkonna kogul 25.10.1996. Peamine põhjus oli, et NKK liikmed olid suurel territooriumil liigselt laialipillutud. Nende juhtimine ja kokkutulemine koosolekuks oli raskendatud. 

 

Kursi jaoskond moodustati 24.10.1996. Esimeseks esinaiseks sai Tiina Tähis.

13.10.2001 valiti jaoskonna uueks esinaiseks Viivian Peedo.

 

2002. aasta lõpuks oli Kursi jaoskonnal 16 liiget.

Seoses Põltsamaa-Kursi malevkonna ümbernimetamisega Põltsamaa üksikkompaniiks oli otstarbekas ühendada üheks NKK jaoskonnaks ka senised Kursi ja Põltsamaa NKK jaoskonnad. Põltsamaa jaoskonda kuulus 12 liiget ja üks kandidaat.

Ühinemiskoosolek  peeti 31.01.2004. Uue jaoskonna esinaiseks valiti Dea Laugmaa.

 

2003. aasta detsembris oli NKK Põltsamaa jaoskonnal 27 tegevliiget, üks auliige ja üks liikmekandidaat.

 

2004. aasta lõpuga oli jaoskonnas 29 tegevliiget, kellest 2 on auliikmed.

21.02.2005 kinnitas malevapealik jaoskonna esinaiseks Dea Laugmaa.

8.01.1997 moodustati Jõgeva jaoskond ja esinaiseks valiti Aive Soolepp. 1998 aastal oli Rita Roost mõnda aega jaoskonna esinaine, kuid lahkus aga 15.11.1998 ametist ja uueks esinaiseks määrati Aive Soolepp.

 

2002.a. lõpuks oli Jõgeva jaoskonnas 33 tegevliiget ja 2 liikmekandidaati. Aktiivseimad olid liikmed Laiuselt. Aasta hiljem oli jaoskonnal 34 tegevliiget. 2004.a. detsembris oli jaoskonnas 38 tegevliiget.

 

23.10.2001 valiti uueks Jõgeva jaoskonna esinaiseks Merle Plovits. 26.11.2002 sai temast taas jaoskonna esinaine, millist ametit pidas ta 26.11.2003.

 

13.12.2003 üldkoosolekul valiti jaoskonna esinaiseks Aneth Jõeäär.

21.02.2005 kinnitas malevapealik Jõgeva jaoskonna esinaiseks Angela Timuski.

Naiskodukaitse ei olnud väga arvukas naisorganisatsioon ka eelmisel iseseisvuse ajal. Ometi moodustasid kompaniide juurde astunud NKK jaoskonnad oma koosseisult keskmiselt 30- 50% kaitseliitlaste arvust. Suurele osale maaintelligentsist ja aktiivse eluhoiakuga naistele oli NKK tegevus siiski eneseteostuseks. Taastamise järel ei ole KL naisliikumine ennesõjaaja populaarsele tasemele jõudnud. Muutunud on maarahva eluviis, muutunud on eluhoiakud ja veendumused. Elukogemusedki on teised kui kaks- kolm põlvkonda tagasi, mured, püüdlused ja eesmärgidki.

2002.a. lõpuga oli ringkonnas 57 tegevliiget, 2 auliiget ja 2 liikmekandidaati. Aasta jooksul oli lahkunuid ja väljaarvatuid 11, uusi liikmeksastujaid 8. Aastaks oli kavandatud 75 üritust, võeti osa aga 84 üritusest. Moodustati ja kinnitati toitlustusrühm.

2003.a. detsembri lõpuga oli NKK Jõgeva ringkonnal 64 tegevliiget, 2 auliiget ja 4 liikmekandidaati. Tööplaan nägi ette 105 üritust. Tegevuse nõrgimaks lüliks peeti pea olematut propagandatööd.

2003.a. ringkonnakogul kinnitati auliikmeks Anna Mugra ja Renate Tammemäe.

Ringkonna esinaiseks valiti 1 aastaks Angela Timusk.

2004.a. detsembri lõpuks oli NKK ringkonnas tegevliikmete arv kasvanud 67- le, lisaks 2 auliiget ja 7 liikmekandidaati. Osaleti 42 üritusel.

 

2004.a. ringkonnakogule tuli 10 delegaati. Ootamatult selgus, et keegi ei kandideeri ringkonna esinaise kohale ja esinaine jäigi valimata. Valiti 5 liikmeline juhatus, kes omavahel jaotas esinaise tööülesanded ära.

2005.a. ringkonnakogu toimus 26. veebruaril. Taas nenditi, et mahajäänuimaks tegevusalaks ringkonna töös 2004.a. oli propagandatöö.

 

Ringkonna lipp õnnistati Jõhvi Mihkli koguduse kirikus 19.08.2007 koos teiste NKK Kirde piirkonna ringkondade lippudega.

2008 aastal valiti ringkonna esinaiseks kahtlemata NKK autoriteetseim ja teenekaim liige Jõgevamaal- Aive Soolepp.

 

Torma üksikkompanii vastutusalale moodustatis 18.04.2008 NKK Torma jaoskond ja esinaiseks valiti Kadri Kommer.

 

2009 aasta lõpuks oli Jõgeva ringkonnas 97 tegevliiget, 2 auliiget ja 5 liikmekandidaati.

 

2009.a. valiti Jõgeva jaoskonna esinaiseks taas Merle Plovits.

 

7.02.2010 valiti Põltsamaa jaoskonna esinaiseks Riin Vare (Juurma) ja Torma jaoskonna esinaiseks Jaana Sepper.

 

2010.a. lõpuks oli ringkonnas 111 tegevliiget ja 2 auliiget.

Erialagrupidest tegutsevad aktiivselt PR- grupp ja toitlustusgrupp.

13.03.2011 valiti uueks ringkonna esinaiseks Maris Mäeotsa. Senine esinaine Aive Soolepp valiti ringkonna aseesinaiseks.

 

2011.a. lõpuks oli ringkonnas 123 tegevliiget ja 2 auliiget.

Kasutatud kirjandus:

  • Ülo Pärn, Jõgeva Malev 15. aastapäeva album
  • Ülo Pärn, Kaitseliidu Jõgeva Malev 20

FastLion CMS

Ringkonna ajalugu

Ringkonna ajalugu

Aive Soolepp meenutab: "Alguses NKK üritusi praktiliselt polnud – kutsuti Kaitseliidu õppustele Nii tuli naistel läbi teha samad katsumused, mis meestel Jõgevamaal jõuti ametlikult Naiskodukaitse (NKK) taasloomiseni 1992. aasta sügisel. 28. oktoobril kogunesid Vaimastveres Urve Õunapuu ja Riina Tamme eestvedamisel NKK asutamiskoosolekule Raili Lõoke, Elviira Viik, Aive Soolepp, Kaia Erimäe, Kai Soosaar, Tiina Suur ja Marianne Valgmäe. Arutelu tulemusel võeti vastu otsus moodustada NKK Jõgeva ringkond. Samas kirjutati valmis ja anti kätte liikmepiletid. Esinaiseks valiti Aive Soolepp.

Ringkonna ajalugu

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse