Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
LIIKMEMAKS LIIKMEMAKS Vastavalt NKK keskjuhatuse otsusele 26. märts 2011 nr 0. 1- 3/5590 PR kinnitati NKK liikmemaksuks alates 01. 01. 2012 12 eurot ja sisseastumismaksuks 0 eurot. märtsiks LIIKMEMAKS

LIIKMEMAKS

Mariana Maasik 2. veebr. 2024

Vastavalt NKK keskjuhatuse otsusele 26.märts 2011 nr 0.1- 3/5590 PR
kinnitati NKK liikmemaksuks alates 01.01.2012 12 eurot ja sisseastumismaksuks 0 eurot.

Liikmemaks peab olema tasutud igal aastal.

Kaitseliidu Keskkogu otsusega võib mõjuva põhjuse korral naiskodukaitsja kirjaliku avalduse alusel tema liikmemaksu suurust vähendada või teda sellest vabastada, kuni mõjuva põhjuse äralangemiseni. NKK noorliige ja auliige liikmemaksu ei maksa.

 

Liikmemaksudena laekunud raha antakse ringkonna juhatusse käsutusse ja selle kasutamist otsustab ringkonna juhatus.

 

Naiskodukaitse liikmemaksu saab maksta pangaülekandega ja kasutada tuleb järgmisi rekvisiite:

 

 

Naiskodukaitse liikmemaksu saab maksta pangaülekandega ainult SEB kontole ja kasutada tuleb järgmisi rekvisiite:
1) Saaja: Kaitseliit
 2) SEB pank a/k: EE461010022002422007
 3) Viitenumber: 62020100193
 4) Summa: 12 eurot
 5) Selgitus: 5JÕG, ees- ja perekonnanimi, liikmemaks 2024. aasta eest 

NB! Liikmemaksu saab maksta ainult SEB kontole. Liikmemaks tuleb tasuda koheselt, kui inimene on tegevliikmeks vastu võetud.

Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 25.05.2013 otsusele on kalendriaasta eest makstav liikmemaksu summa 12 eurot aastas.

Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 21.01.2023 otsusele  peab tegev- ja toetajaliige liikmemaksu tasuma jooksva aasta eest mitte hiljem kui 31. märtsiks.

 

FastLion CMS

LIIKMEMAKS

LIIKMEMAKS

Liikmemaks peab olema tasutud igal aastal Kaitseliidu Keskkogu otsusega võib mõjuva põhjuse korral naiskodukaitsja kirjaliku avalduse alusel tema liikmemaksu suurust vähendada või teda sellest vabastada, kuni mõjuva põhjuse äralangemiseni Vastavalt NKK keskjuhatuse otsusele 26.märts 2011 nr 0.1- 3/5590 PRkinnitati NKK liikmemaksuks alates 01.01.2012 12 eurot ja sisseastumismaksuks 0 eurot.

LIIKMEMAKS

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse