Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse korraldab esmaabivõistluse Naiskodukaitse korraldab esmaabivõistluse Naiskodukaitse korraldab sel nädalavahetusel esmakordselt vabariiklikku esmaabi erialavõistlust, kus osalejatel tuleb lahendada erinevaid ülesandeid, alates teooriatestidest kuni keeruliste situatsioonülesanneteni. aastapäeva raamatuesitlusega Järgmine → Naiskodukaitse Tartu ringkond kutsub avatud uste päevale Naiskodukaitse korraldab esmaabivõistluse

Naiskodukaitse korraldab esmaabivõistluse

5. sept. 2008

Naiskodukaitse korraldab sel nädalavahetusel esmakordselt vabariiklikku esmaabi erialavõistlust, kus osalejatel tuleb lahendada erinevaid ülesandeid, alates teooriatestidest kuni keeruliste situatsioonülesanneteni.

6.-7.septembril Kirna õppekeskuses Jõgevamaal läbi viidava võistluse peaeesmärgiks on elavdada Naiskodukaitse (NKK)  esmaabialast väljaõpet ning anda liikmetele läbi kogemuse juurde uusi esmaabiteadmisi ja -oskusi.  

Osalevad 4-liikmelised naiskonnad peaaegu  kõikidest NKK ringkondadest ja üks võistkond ka Kodutütarde Valga ringkonnast. Kokku võtab võistlusest osa  üle 50 naiskodukaitsja. 

Meditsiinialane väljaõpe oli juba ennesõjaaegses Naiskodukaitses üks olulisi tegevusvaldkondi – tol ajal tunti seda tegevusala küll sanitaarala nime all. Korraldati esmaabi-, samariit-, tervishoiu- ja gaasikaitsekursusi. Oma teadmistega tagati sanitaarvalvekorrad Kaitseliidu laagrites, manöövritel, laskevõistlustel jm. 1932.aastal anti välja koostöös Punase Ristiga “Esmaabi käsiraamat”. 

Ka taasloodud Naiskodukaitses kuuluvad esmaabiteadmised ja –oskused  iga naiskodukaitsja baasteadmiste hulka, et ta oskaks aidata oma lähedasi ja abivajajaid tänaval. Samuti tagavad naiskodukaitse liikmed tihtipeale esmaabi erinevatel Kaitseliidu üritustel.
 
Lisaks esmaabi algõppele korraldatakse Naiskodukaitses ka erinevat esmaabi täiendõpet  ning koolitatakse esmaabiinstruktoreid.

Naiskodukaitse korraldab esmaabivõistluse
Erna retkel esmaabi situatsioonülesannet lahendamas

FastLion CMS

Naiskodukaitse korraldab esmaabivõistluse

Naiskodukaitse korraldab esmaabivõistluse

6 -7 Naiskodukaitse korraldab sel nädalavahetusel esmakordselt vabariiklikku esmaabi erialavõistlust, kus osalejatel tuleb lahendada erinevaid ülesandeid, alates teooriatestidest kuni keeruliste situatsioonülesanneteni.

Naiskodukaitse korraldab esmaabivõistluse

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse