Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni arengukava järgmiseks viieks aastaks Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni Pühapäeval, 10. aprillil toimus Tallinnas rahvusraamatukogus Naiskodukaitse keskkogu. foto: Helen Allas, Naiskodukaitse foto: Helen Allas, Naiskodukaitse Vabatahtlikud juhid ← Eelmine Naiskodukaitsjad on sinilille saadikud kõikjal Eestis Järgmine → Naiskodukaitse laskevõistlus Välustes Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni arengukava järgmiseks viieks aastaks

Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni arengukava järgmiseks viieks aastaks

Airi Tooming 11. aprillil 2016

Pühapäeval, 10. aprillil toimus Tallinnas rahvusraamatukogus Naiskodukaitse keskkogu.

Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni arengukava järgmiseks viieks aastaks
Naiskodukaitse Tallinna ringkonna esinaine Berit Cavegn, foto: Helen Allas

Omamoodi traditsiooniks on kujunenud, et keskkogu alustatakse kõnega Isamaale. Sel korral oli kõnelejaks Tallinna ringkonna esinaine Berit Cavegn, kes jagas kohalolijatega oma mõtteid kodumaast ja naiskodukaitsjaks olemisest. Kõne oli huvitav, mõtlemapanev ja samas uhkust tekitav  ja kindlust andev – me saame igal juhul hakkama!

 

Naiskodukaitse kõrgeima otsustusorgani koosolekul osalejaid käis tervitamas ka Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili. Tema sõnum oli naiskodukaitsjaid tunnustav ja samas tulevikku vaatav. Ta kinnitas oma usku meie organisatsiooni võimesse täita mistahes etteantud ülesannet ning leidis, et meie uue arengukava eesmärgid on seatud õiges suunas ja vastavad ka ühiskonna ootustele. Ühtlasi esitas Kaitseliidu ülem Naiskodukaitsele väljakutse minna kodanikukaitse valdkonnas veelgi sügavamale ning hõlmata infovälja kogu elanikkond.

 

Keskkogu fookuses oli sel korral Naiskodukaitse arengukava aastateks 2016-2020. Arvestades, et arengukava koostamise protsessi kaasati teadvalt suur hulk liikmeskonnast ning kaasarääkimise kohti oli mitmeid, kohapeal sisu üle suurt ei arutletud. Pigem väljendati oma rõõmu sisuka dokumendi valmimise osas. Loomulikult koosneb arengukava paljudest eesmärkidest ja meetmetest,  ent selgelt fookuses on lähiaastatel kodanikukaitse valdkonna arendamine, erialaväljaõppe senisest selgem eesmärgistamine ja liikmete rakendamine Kaitseliidu poolt ettevalmistatavates üksustes.

 

Koosoleku traditsiooniliste osadena kuulati ära 2015. a aastaaruanne ning keskjuhatuse ja keskrevisjonikomisjoni aruanded. Lisaks valiti mitmed uued ametikandjad. Naiskodukaitse keskjuhatusse valiti teiseks ametiajaks tagasi Eda Kivisild ning Kati Ojaver  ning uue liikmena Küllike Tammeveski  Lääne ringkonnast. Keskrevisjonikomisjoni uueks liikmeks sai Maris Lilleväli Harju ringkonnast ning Naiskodukaitse esindajateks Kaitseliidu keskkogul said Triin Viltrop Tartust ning Heidi Tormet Tallinnast.

 

Keskkogu on Naiskodukaitse kõrgeim juhtorgan, kus osalevad hääleõigusega kõikide ringkondade esinaised, aseesinaised, igast ringkonnast kaks valitud liiget ja Naiskodukaitse esinaine.

Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni arengukava järgmiseks viieks aastaks
foto: Helen Allas, Naiskodukaitse
Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni arengukava järgmiseks viieks aastaks
foto: Helen Allas, Naiskodukaitse

FastLion CMS

Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni

Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna esinaine Berit Cavegn, foto: Helen Allas Omamoodi traditsiooniks on kujunenud, et keskkogu alustatakse kõnega Isamaale Sel korral oli kõnelejaks Tallinna ringkonna esinaine Berit Cavegn , kes jagas kohalolijatega oma mõtteid kodumaast ja naiskodukaitsjaks olemisest Pühapäeval, 10. aprillil toimus Tallinnas rahvusraamatukogus Naiskodukaitse keskkogu.

Naiskodukaitse keskkogu kinnitas organisatsiooni arengukava järgmiseks viieks aastaks

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse