Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule 11. juulil kogunes Järvamaal Toosikannul Naiskodukaitse keskkogu, kus osalesid lisaks keskjuhatusele ka 15 ringkonna esindajad. Arutleti organisatsiooni seisukohalt olulisi teemasid, valiti erinevatele kesktasandi ametikohtadele uusi liikmeid ning kinnitati värskendatud Naiskodukaitse vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning kandmise kord. Lisaks kinnitati ka Naiskodukaitse staa¾imärgi kavand ja statuut. Naiskodukaitse staa¾imärgi kavand Naiskodukaitse keskkogu 2020 (Foto: Elisa Jakson) Vabatahtlikud juhid ← Eelmine Kuues ringkonnas puhuvad uued tuuled Järgmine → Naiskodukaitse kutsub ohutushoiulaagrisse Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule

15. juulil 2020

11. juulil kogunes Järvamaal Toosikannul Naiskodukaitse keskkogu, kus osalesid lisaks keskjuhatusele ka 15 ringkonna esindajad. Arutleti organisatsiooni seisukohalt olulisi teemasid, valiti erinevatele kesktasandi ametikohtadele uusi liikmeid ning kinnitati värskendatud Naiskodukaitse vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning kandmise kord. Lisaks kinnitati ka Naiskodukaitse staa¾imärgi kavand ja statuut.

Naiskodukaitse keskkogu algab traditsiooniliselt kõnega Isamaale, mille peab lähtuvalt keskkogu toimumispaigast kohaliku ringkonna esinaine. Sel korral innustas ja liigutas meid sooja tervituskõnega Järva ringkonna esinaine Kerlin Tealane. Kõne täisteksti saab lugeda siit.

 

Kevadisest eriolukorrast tingituna toimus keskkogu esmakordselt juhtide laagri raames ning aja kokkuhoiu eesmärgil tutvusid keskkogu delegaadid vajalike aruannetega koosoleku eel. Kohapeal valiti uued liikmed nii keskjuhatusse, keskrevisjonikomisjoni kui ka Kaitseliidu keskkogule.

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule
Hääletamine Naiskodukaitse keskkogul (Foto: Elisa Jakson)
Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule
Liisa Pedoksaar (Foto: Merle Rüütel)

Keskjuhatuse uueks liikmeks valiti Liisa Pedoksaar Tartu ringkonnast, teiseks ametiajaks valiti tagasi Ave Paavo Alutaguse ringkonnast.

 

Liisa Pedoksaar on Naiskodukaitse liige 2001. aastast. Liisa on olnud juhtival kohal organisatsiooni erinevatel tasanditel, osalenud baasväljaõppe kaasajastamises ja moodulipõhiseks ümberkujundamises ning ka Naiskodukaitse välikoka kursuse õppekava koostamises. Kaitseliidu Koolis läbitud kursuste nimekiri on Liisal eeskujulikult pikk ning ta panustab aktiivselt koolitajana juhtimiskursustel.

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule
Ave Paavo (Foto: D. Paavo)

Ave Paavo on Naiskodukaitse liige 2014. aastast. Ta on äärmiselt põhjalik ja süsteemne juht, kellel on selged eesmärgid ja kindel siht. Tabelid, infokogud ja analüüsivõime on kahtlemata üks osa tema paljudest tugevustest. Ave on võtnud oma südameasjaks Naiskodukaitse, kui organisatsiooni kuvandi loomise, arendades järk-järgult avalike suhete alast tegevust oma ringkonnas. Lisaks on ta vabatahtlik instruktor Ohutushoiu valdkonnas, õpetades naiskodukaitsjaid üle terve Eesti. Ave on juba ühe ametiaja olnud keskjuhatuse liige ning on endiselt motiveeritud panustama oma oskuste ja kogemustega Naiskodukaitse üldises tegevuses.

 

Kõikide keskjuhatuse liikmetega saab lähemalt tutvuda siin.

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule
Häälte lugemine esinaise valvsa pilgu all (Foto: Elisa Jakson)
Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule
Kristi Goldberg

Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjoni uueks liikmeks valiti Kristi Goldberg.

Kristi on Alutaguse ringkonna liige, Naiskodukaitsesse astus ta 2003. aastal. Viimased kolm aastat on ta olnud oma ringkonna revisjonikomisjoni esinaine. Lisaks korrektsele revideerimisele teeb ta alati ettepanekuid tegevuse parandamiseks, seega ta mitte ei kontrolli, vaid ka aitab ja toetab ning tänu tema soovitustele on näiteks paranenud Alutaguse ringkonna infovahetus.

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule
Jane Koitlepp

Kaitseliidu keskkogu uueks delegaadiks valiti Jane Koitlepp Sakala ringkonnast.

Jane on Naiskodukaitse liige 2007. aastast, hetkel kolmandat aastat Sakala ringkonna esinaine. Ta läbis 2014. aastal NAK ja osales 2017. aastal ROK kursustel, tänu millele adub hästi Kaitseliidu sõjalise väljaõppe poolt ning riigikaitse tegelikku olukorda. Jane on staabiassistent, talle meeldib bürokraatia ning olla juhtidel abiks tausta-toetajana, milles osati seisneb ka KL Keskkogu ülesanne - alusdokumendid.

 

Lisaks teistele tavapärastele ülesannetele nagu eelmise aasta tegevusaruande ja revideerimisaruandega tutvumine oli keskkogul seekord veel kaks olulist teemat. Esiteks kinnitati värskendatud Naiskodukaitse vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning kandmise kord. Vormikandmise korra muutmise eesmärk oli kaasajastada mõndasid vormikandmise aspekte, paremini sõnastada küsimusi ja segadust tekitavad punktid ning lisada kodutütardega seotud punktid. Sisuline muutus on muuhulgas nt see, et üksuse ülema korraldusel võib vormis väljas viibida ka ilma kübarata, kui ürituse koht või formaat seda tingivad. Nõudeid välimusele on pehmendatud - maniküür peab olema hoolitsetud, ilma silmatorkavate kaunistusteta ning soeng hoolitsetud ja korrektne, juuste kinnitusvahend tagasihoidlik. Lisaks on nüüd lubatud Naiskodukaitse pidulikul vormil kanda nii Kodutütarde hoolsusmärki kui ka Kodutütarde ja Noorte Kotkaste noortejuhi ametikoha tunnust. Täpsemalt saab uurida juba vormikandmist reguleerivast dokumendist.

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule
Naiskodukaitse vormikomplektid

Teiseks kinnitati Naiskodukaitse staa¾imärgi kavand ja statuut. Naiskodukaitse staa¾imärk on autasu pikaajalise Naiskodukaitsesse kuulumise eest ning seda antakse välja kolmes klassis - pronks, hõbe ja kuld. Staa¾imärgi õigus on tegevliikmel või toetajaliikmel, kes on Naiskodukaitse liige olnud kokku vähemalt vastavalt 25, 40 või 50 aastat. Täpsemad väljaandmise kriteeriumid on kirjas staa¾imärgi statuudis. Staa¾imärki võib kanda piduliku vormiga pintsaku vasakul revääril või tsiviilriietel pidulikel sündmustel.

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule
Naiskodukaitse staa¾imärgi kavand
Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule
Naiskodukaitse keskkogu 2020 (Foto: Elisa Jakson)

FastLion CMS

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule

Naiskodukaitse keskkogu algab traditsiooniliselt kõnega Isamaale, mille peab lähtuvalt keskkogu toimumispaigast kohaliku ringkonna esinaine Sel korral innustas ja liigutas meid sooja tervituskõnega Järva ringkonna esinaine Kerlin Tealane 11. juulil kogunes Järvamaal Toosikannul Naiskodukaitse keskkogu, kus osalesid lisaks keskjuhatusele ka 15 ringkonna esindajad. Arutleti organisatsiooni seisukohalt olulisi teemasid, valiti erinevatele kesktasandi ametikohtadele uusi liikmeid ning kinnitati värskendatud Naiskodukaitse vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning kandmise kord. Lisaks kinnitati ka Naiskodukaitse staa¾imärgi kavand ja statuut.

Naiskodukaitse juhid kogunesid aastakoosolekule

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse