Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Minu kaheksas ringkonnakogu Minu kaheksas ringkonnakogu Nii selgus kui hakkasin valmistuma selle aasta Naiskodukaitse Sakala ringkonnakoguks. a ringkonnakogu delegaat ← Eelmine Sakala ringkonna teistmoodi naistepäev Järgmine → Osalesime vanaviisi uutmoodi Valgel Laeval Minu kaheksas ringkonnakogu

Minu kaheksas ringkonnakogu

Kerstin Käärik 12. märtsil 2012

Nii selgus kui hakkasin valmistuma selle aasta Naiskodukaitse Sakala ringkonnakoguks.

Minu kaheksas ringkonnakogu
Ringkonnakogu 12.03.2012. Foto: NKK Sakala ringkond

Sakala ringkond taasasutati 1995. a. Esimene säilinud aruande-valimiskoosoleku protokoll meie kaustas kannab kuupäeva 23. august 1996 ja on koostatud Viljandis.

Põhilised arutelu punktid olid: aastaaruanne, 1996/97 tööplaan, 1997. a eelarve projekt, ettepanekud-sõnavõtud, juhatuse valimine ja varia. Polnud järgimiseks ei aastakäsku ega suuniseid, tegutseda tuli põhikirja järgi.

2001. aastal oli arutusel tegevusplaan milles oli kavas ka koostöö Rootsiga ja Soomega (sõdurikodu projekt). Järgmisel aastal moodustati NKK meditsiini-, toitlustamise- ja siderühm ning toimus esimene ringkonnakogu mille kvoorumilehte pole kahjuks säilinud. Arutati ikka aasta tegemisi ja eelarvet ning toimusid valimised.

 

2002. a on toimunud ringkonna koosolek, kus osales 11 liiget. 2003. aasta ringkonnakogu toimus detsembrikuus. 2005. a valiti uus esinaine ja 2007. a ringkonnakogul on koostatud protokoll, mis on 16 lehekülge pikk ja igati sisukas, seal mainiti esimest korda ringkonnale lipu muretsemise vajadust. 

 

2008. a jaanuaris on ringkonda saadetud NKK esinaise märgukiri direktiividest, mida on arutatud ringkonnakogul. Eelmisel aastal on ringkonnakogul ettekantud revisjonikomisjoni aktis ära märgitud alusdokumendina maleva aastakäsk ja arengukava.

 

Neid vanu dokumente sirvides tundub mulle, et nende aastate jooksul on olnud ringkonna areng silmaga nähtav.

Minu kaheksas ringkonnakogu
Ringkonnakogu 12.03.2012. Foto: NKK Sakala ringkond

Nüüd aga käesolevasse aega. 12. märtsil kogunesid Sakala ringkonna kõik valitud delegaadid, kutsutud külalised ja valitud ametiisikud vastavalt põhikirjale maleva staabi saali.

 

Täpselt kogu alguseks määratud ajal ütles avasõna ringkonna aseesinaine Eda Kivisild mainides, et aasta on möödunud kiiresti nagu ikka ja juhatuses tegutsetud aeg on olnud töine ja huvitav. Samuti avaldas ta lootust, et meie ringkonna seni passiivsed liikmed on saanud aktiivliikmeteks.

 

Järgmisena tegi ettekande ringkonna esinaine Tiina Ott, kelle ülesanne oli ringkonnakogu rakendamine. Juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine sai hääletatud kätt tõstmata, sest küsimused olid esitatud ringkonnakogu võimalikele vastuhääletajatele: „kas keegi on vastu?“ Ja kui keegi vastu ei olnud, siis järelikult oldi ettepanekute poolt.

 

Maleva pealik, mjr Kalle Köhler, tegi ülevaatliku ja põhjaliku ettekande maleva 2011. aasta tegevustest ja 2012. aastaks kavandatud tegevustest. Ta kiitis naiste tegevust igati, isegi üks formeerimispunkti meeskond koosneb peaaegu ainult naiskodukaitsjatest. Pealik lõpetas oma kõne ajaloolise ütlusega: „kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.“

 

Ringkonna 2011. aasta tegevusest andis ülevaate esinaine Tiina Ott. Aasta lõpu seisuga on Sakala ringkonnas 92 liiget, kellest 2 on toetajaliikmed ja 3 auliikmed. Liikmemaksu on tasunud 58,62% liikmetest. Kõige aktiivsemalt võtsid tegevusest osa liikmed vanuses 36-45 aastat. Selline statistika esitati esimest korda ja seda saab nüüd kasutada meie värbamisürituste planeerimisel. Toodi ära ka diagramm milles oli esitatud aktiivsema liikme osaluskordade võrdlus ringkondade kaupa ja selles oli Sakala ringkond kindlalt esikohal 103 korraga. Aruandes oli veel ülevaade erialagruppidest, kursustest ja muudest õppustest, baasväljaõppest ning maleva ülesannete täitmisest. Märkimist väärivad järgmised projektid/tegevused: rahvusmustrites sõrmkindad ja sokid Afganistaanis teenivatele Eesti kaitseväelastele, NKK mentorprogrammi arendamise koordineerimine, Mari Raamotile pühendatud jalgrattaretk ja maleva traditsiooniline Rebase retk. Aktiivseima osvõtuga oli eelmisel aastal maleva õppus Mulgi Mäss milles osales 30 naiskodukaitsjat.

Tegevuse aruanne kinnitati  ühegi vastuhääleta, ka erapooletuid polnud.

Minu kaheksas ringkonnakogu
Ringkonnakogu 12.03.2012. Foto: NKK Sakala ringkond

Revisjonikomisjoni aruande kandis ette revisjonikomisjoni esimees Aili Mägi. Suuremat tähelepanu ja arvamustevahetust tekitas mitu revisjonikomisjoni poolt tehtud järeldust ja ettepanekut. Ringkonnakogu võttis esitatud info teadmiseks.

 

2012. aasta tegevussuundi tutvustas ringkonna instruktor Piret Taim. Peamisteks ülesanneteks on erialagruppide rakendamine, avalike suhete valdkonna arendamine ja liikmete rakendamine Kaitseliidu ülesannete täitmisesse. Naiskodukaitse aastakäsust tulenevalt tuleks liikmeskonda suurendada 110 tegevliikmeni ning läbi viia NKK üleriigiline spordivõistlus. Esimesed sammud on juba tehtud: toimunud on värbamisüritus ja spordivõistluse ettevalmistused. Tegevuskavade kinnitamisel ei olnud samuti ühtegi vastuhäält.

Minu kaheksas ringkonnakogu
Ringkonnakogu 12.03.2012. Foto:NKK Sakala ringkond

Ringkonnakogu valis ringkonna juhatuse liikmeks Margit Rei ja asendusliikmeks Egle Reinupi, revisjonikomisjoni liikmeks Ene Sügava, Ursula Mikkori ja asendusliikmeks Eva Rohtla.

 

NKK Keskkogule valiti esindajateks Lembe Lahtmaa ja Leili Särg, asendusesindajateks jäid Kaire Toobal ja Malle Lohk.

 

Minu kaheksas ringkonnakogu
Ringkonnakogu 12.03.2012. Foto: NKK Sakala ringkond

Üldküsimuste arutelus olid mentorprogramm ja meenete tellimine.

 

Mentorprogrammi projekte oli kaks - üks lühike ja teine pikk. Lühemas projektis olid sõnastatud mentorluse eesmärgid, sihtrühmad, mentori tegevused ja vastutus, mentee ülesanded ja vastutus ning mentorluse protsess. Naiskodukaitse keskjuhatusel on kavas mentorprogramm kinnitada aprillikuus, seega saab veel võimalikult täpseid parandusettepanekuid teha nädala lõpuni.     

 

Ringkonnas on pikemat aega räägitud meenete vajalikkusest. Pakuti välja erinevaid asju: käevõru, soe pleed, liiliaga sõrmus, rinnanõel, siidisall, seinakell. Edasi arutatakse seda teemat avalike suhete grupis.

 

Ringkonnakogu lõppes ettenähtust küll tund aega varem, aga koosolek oli töine ja arutelud elavad ning loodame, et tehtud ettepanekud on muutunud järgmisel aastal reaalsuseks.

 

 

Kerstin Käärik

2012. a ringkonnakogu delegaat

 

FastLion CMS

Minu kaheksas ringkonnakogu

Minu kaheksas ringkonnakogu

Ringkonnakogu 12 03 Nii selgus kui hakkasin valmistuma selle aasta Naiskodukaitse Sakala ringkonnakoguks.

Minu kaheksas ringkonnakogu

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse