Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Mida … ei õpi, seda … ei tea Mida … ei õpi, Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“ – nii ütleb üks Eesti vanarahvatarkus. Tuleb tõdeda, et see ei ole niisama tuulde loobitud lause. Tõepoolest, iga elatud päev mõjutab tulevikku, vastavalt siis kas rohkem või vähem, paremuse või halvemuse poole. Foto: NKK Sakala ringkond ← Eelmine Ja kleit, millega käidi presidendi vastuvõtul Järgmine → Lugematult palju hapraid küünlaleeke Mida … ei õpi, seda … ei tea

Mida … ei õpi, seda … ei tea

Piret Taim, Tiina Ott 20. aprillil 2013

Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“ – nii ütleb üks Eesti vanarahvatarkus. Tuleb tõdeda, et see ei ole niisama tuulde loobitud lause. Tõepoolest, iga elatud päev mõjutab tulevikku, vastavalt siis kas rohkem või vähem, paremuse või halvemuse poole.

Mida … ei õpi, seda … ei tea
Administreerimisõpe 12.-13.04.2013. Foto: NKK Sakala ringkond

Saabusime Kivilõppe kordonisse reede õhtul, kus kõlasid vaimustushüüded koolituse asukoha leidja aadressil.

Alustasime  administreerimisõpet  suurepärastes tingimustes loova mõtteharjutusega  ehk keskkonnateemalise  aruande-koosolekuga tulevikust aastal 2018  „Kaitseliidu tegevusest keskkonda kahjustavad tegurid ja nende areng  ajas 5 aastat tagasi“. Õhtul, klassis tööd tehes, tajusime kõik  väga head sünergiat ja mõtlesime, et patt oleks ennast karistada ja mitte võtta kõike mida pakutakse.   Nii saime  keskkonnateemalise ajurünnaku käigus oma loovuse täiesti loksuma lasta ja nautida meeskonnatööd aastani 2018.a.

 

Naiskodukaitse Sakala Ringkond  jagab juba täna teistega  ja koordineerib tulevikus ajurünnaku käigus  sündinud ideid, mis väärivad Naiskodukaitse tegutsemises tõsisemat tähelepanu.

 1. Naiskodukaitses  tegutseb  erialagrupp NAKEKO-, kes  kontrollib, koordineerib ja arendab keskkonnahoidu kõikides Kaitseliidu tegevustes.
 2. Naiskodukaitsjatele on väljatöötatud keskkonnateemalised eesmärgid ja käitumisjuhised:
 • Naiskodukaitse tegevuses ei kasutata absoluutselt kilekotte, pesuvahendeid, taaskasutus on igapäevaelu lahutamatu osa, maksimumini edasi arendatud ja samas tutvustatud kogukonnas vähemalt viiele perele, keskkonnteadlikkuse järjepidevus on Naiskodukaitses tagatud koolituskavadega.
 • Eesmärgistatud on Eesti metsade säilimine, kus iga liige istutab aastas 10 puud Kaitseliidu tegevuse käigus rikutud puude asemele.
 • Looduseenergia igapäevane kasutamine (tuul, päike, vihmavesi, järvevesi, vihmausside ja sajajalgsete abil toodetud energia  jms.)
 • Koosolekute läbiviimisel toodame ise vajalikku  energiat vändates, kui jõud hakkab raugema ning tuli ei paista enam väga eredalt on märk koosoleku lõpetamiseks!
Mida … ei õpi, seda … ei tea
Administreerimisõpe 12.-13.04.2013. Foto: NKK Sakala ringkond

Laupäeva hommik algas omavahelise tugeva võrgustiku punumisega. Mis juhtub siis, kui puudub telefoniside, elekter jms igapäevased suhtlemisvahendid, kuidas saavad liikmed üksteisega suhelda?  Selgus, et suhtluskanaleid on tegelikkuses piisavalt,  tuleb nad vaid piltlikult välja tuua, et  selguks kes kellega käib? Mõttetöö  tulemusel  sai paberile jutte veetud  kohati  nii hoogsalt, et ei märgatud kus paber lõppes ja sein algas. Ning tänu sellele sai peale ajurünnakut proovile pandud ka meie teadmised kodukeemia vallas! Seega sai tegeletud ka kevadpuhastusega. Sein sai puhtaks ja  suhetekaart loodud.

 

Juba mitmeid nädalaid on kogunenud Sakala maleva ruumidesse ringkonna arengust huvitatud seltskond, et kokku kirjutada Naiskodukaitse Sakala ringkonna  arengukava aastateks 2013-2018. Kirja on pandud missioon, visioon, strateegilised eesmärgid ning teostatud SWOT analüüs.

 

Administreerimisõppe raames tegime  tööd arengukava SWOT analüüsiga, kus liitsime ja lahutasime sarnaseid mõtteid sisutihendamise eesmärgil.

Mida … ei õpi, seda … ei tea
Administreerimisõpe 12.-13.04.2013. Foto: NKK Sakala ringkond

Arengukava SWOT analüüsis  välja toodud  esmatähtsatest tegevustest lähtudes koostasime konkreetsed elluviidavad projektid ja mängisime Eurovisiooni hindamist meeskondades ainsa erinevusega selles, et hinnata tuli ka enda projekti. Igal grupil  tuli välja mõelda vastav tegevusplaan – üritus, eesmärk, sihtgrupp, teavitus, eelarve ja teised ürituse planeerimise seisukohast olulised aspektid.

 

 

Projektide teemad:

 

Evelini ja Tiina lahendada oli SWOT analüüsi nõrkus  ehk  vähene nähtavus ja kaasarääkimine igapäevaelus.   Idee oli korraldada igapäevaturvalisuse koolitus, kuhu on kaasatud naiskodukaitsjad, kaitseliitlased, noorkotkad, kodutütred  ning nende pereliikmed ja viljandlased, kes soovivad muuta oma kodukohta turvalisemaks. Koolitusel planeeritud teemad: enesekaitse, liiklusohutus, ohud internetis, narkootiliste ainete kasutamise tuvastamine, liiklus- ja tuleohutus ning ohutus  tulirelvade ja lõhkeaine käitlemisel. Ürituse eesmärk oli teadvustada turvalisuse tagamise võimalusi ning ennetada ohte.

 

Piret ja Eda said teemaks meie organisatsiooni ühe suurema ohu ehk  liikmete läbipõlemine. Nad pakkusid motivatsiooni tõstva koolitusena tordi meisterdamist. Koolitus viiakse läbi vahetult enne maleva  aastapäeva. Meisterdatud tordid müüakse  maleva aastapäeval raames  enampakkumisel oksjonil ning saadud tulu läheb heategevusprojekti.

 

Margit ja Egle kasutasid ära meie  organisatsiooni  ühte tugevust ehk palgalise töötaja olemasolu.  Uudse  lahendusena pakuti  välja  väga sobilik variant ehk võta tööle palgaline inimene, kes eelkõige oleks vastutav Naiskodukaitse tutvustamise ja uute liikmete värbamise eest. Lisaks aitaks ürituste läbiviimisel.

 

Leili ja Lembe  ürituse eesmärk oli  pakkuda liikmetele  enesearengu- ja eneseteostusvõimalust. Nad pakkusid üritusena välja igapäevaturvalisuse koolitust koostöös Päästeametiga.

 

Kõikidel gruppidel tuli ka oma idee teistele osalejatele  maha müüa. Ürituse  tutvustamiseks oli aega 5 minutit.

 

Kui kõik grupid olid sõna saanud jätkus tegevus eurovisioonilt tuntud hindamisega.  Projekte tuli hinnata järgmiste skaalade järgi:

 • üritus sobib Naiskodukaitse  visiooniga, eesmärkidega
 • ürituse korraldamiseks on ressurss olemas:  oskus planeerida aega, inimesi  ja rahalisi vahendeid
 • üritus aitab kaasa uute liikmete leidmisele
 • üritus aitab vähendada  aktiivsete liikmete läbipõlemist
 • uudne lahendus või idee

Hindamise tulemusena  osutus kõige paremaks liikmete juurdesaamise ürituseks Tiina ja Evelini poolt pakutud igapäevaturvalisuse koolitus. Liikmete läbipõlemise vastu hinnati kõige paremaks Pireti ja Eda poolt pakutud tortide meisterdamist. Uudse lahendusena tulnud ideena võitis loomulikult Egle ja Margiti poolt välja pakutud uue palgalise töölevõtmine. Lembe ja Leili üritust peeti kõige paremini NKK eesmärkide sobivaks.

 

Kokkuvõttes kõigi skaalade järgi kogus enim punkte Evelini ja Tiina planeeritud üritust.

Auhinnaks said kõik osalejad  valida kas P või J. Käitusime keskkonnasõbralikult ning jagasime auhindadeks ära toidukordadest ülejäänud asjad. P tähendas präänikut või porgandeid ning J juustu.

 

Saime   enesekindlust, võtteid ja teadmisi, mida silmas pidada kuidas erinevaid üritusi ette valmistada ja läbi viia. Läbivaks teemaks oli kindlasti meeskonnatöö. Meie väike grupp koosnes väga erinevatest inimestest. See kuidas me omavahel  koolituse ajal kokku sobisime - oli väga muhe... Me kasvasime ja  arenesime koos. Meile meeldib aeg-ajalt olla kõrvaltvaataja, samas teame, et juhatuse liikmena  peab olema aktiivne  ning tulema nn lavale, sest ainult nii saad oma ideed teistele paremini selgeks teha. Paljudel osalejatel ei ole  kunagi olnud ambitsiooni koolitajaks saada, aga nende päevade jooksul tekkis arusaamine, et oleme  suutelised  oma teadmisi-kogemusi jagama teistega. Lisaks kindlasti ka uut mõtlemist teemal - ära karda esineda. Kes on sind juba kuulama tulnud, siis ta on heatahtlik ja tahab sinuga koostööd teha.

 

Lisaks arengukava koostamisele   võrdlesime hetkel kehtivat Naiskodukaitse põhikirja uue põhikirja projektiga ning arutasime üheskoos sisumuudatuste mõtteid.

 

Küsiti, vaieldi, arutleti ja leiti ühised seisukohad. Need märksõnad iseloomustavad päeva teist poolt kui teemadeks oli põhikiri, protokollid ja vormikandmisreeglid.

 

Mõnusas keskkonnas kihutas aeg halastamatult ja need päevad said kiiresti läbi. Uut ja kasulikku infot oli väga palju, mõnel hetkel tundus, et kuidas me küll kõik selle selgeks saame? Kõike seda tuleb ju rakendama hakata ka igapäeva elus. Koolitus oli ju eelkõige praktilise, rakendusliku suunitlusega ja sisaldas endas mitmeid harjutusi, arutelusid, mille käigus käsitletut vabatahtlikus tegevuses tulevikus  katsetame ja ellu rakendame. Teemade käsitluse fookuses oli, et kõik juhatuse liikmed  saaksid aru, miks nad sellele ametikohale on valitud, et nad oleksid valmis panustama ning näitama üles tolerantset  suhtumist ja initsiatiivi nii üksikindiviidi kui ka  organisatsiooni tasemel.  Loodame, et koolitus aitas meid kõiki  asju uuest vaatenurgast näha ja andis uusi ideid, kuidas ise ennast  ja teisi motiveerida.

 

Õppepäevad lõpetasime positiivse tagaside andmisega. Jagati välja lipikud ning laua peal olid kenasti kaunistatud nimedega ümbrikud. Igaüks pidi igaühele midagi positiivset paberile panema ning siis ümbrikusse poetama. Nagu Lembe ütles, siis just sellise tagasiside lugemine tõi õhtuks päikese välja!!

 

Sakala naiskodukaitsjad tänavad Keskkonnaametit, kes võimaldas meil kasutada värskelt renoveeritud Kivilõppe kordonit  Naiskodukaitse administreerimisõppe läbiviimisel 12-13 aprillil 2013.a.

 

Mida … ei õpi, seda … ei tea
Administreerimisõpe 12.-13.04.2013. Foto: NKK Sakala ringkond

FastLion CMS

Mida … ei õpi,

Mida … ei õpi,

Administreerimisõpe 12 -13 Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“ – nii ütleb üks Eesti vanarahvatarkus. Tuleb tõdeda, et see ei ole niisama tuulde loobitud lause. Tõepoolest, iga elatud päev mõjutab tulevikku, vastavalt siis kas rohkem või vähem, paremuse või halvemuse poole.

Mida … ei õpi, seda … ei tea

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse