Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
VALGA RINGKOND 1925-1938 VALGA RINGKOND 1925-1938 Valga Naiskodukaitse loomisaeg langeb ühte Kaitseliidu Valga Maleva asutamisega aastal 1925. 1925. aastal pöördus rühm Helme ja Tõrva naisi, eesotsas Salme Peetsiga, Valga Maleva pealiku poole sooviga asutada Helme naisrühm. Kuna tollal puudusid veel kindlad juhtnöörid naiste organiseerimiseks, siis asutamine viibis. 1937 VALGA RINGKOND 1925-1938

VALGA RINGKOND 1925-1938

väljavõte raamatust "NAISKODUKAITSE TEGEVUSE ÜLEVAADE aastani 1938" ning "VALGA LINNA KROONIKARAAMAT"

Valga Naiskodukaitse loomisaeg langeb ühte Kaitseliidu Valga Maleva asutamisega aastal 1925.
1925. aastal pöördus rühm Helme ja Tõrva naisi, eesotsas Salme Peetsiga,
Valga Maleva pealiku poole sooviga asutada Helme naisrühm.
Kuna tollal puudusid veel kindlad juhtnöörid naiste organiseerimiseks,
siis asutamine viibis.

VALGA RINGKOND 1925-1938
VALGA RINGKOND 1925-1938

14.mai 1925 asutati Helme malevkonna juurde Helme-Tõrva jaoskond

ning sama aasta 2.oktoobril asutati ka teine jaoskond milleks oli Valga.

Hiljem järgnesid ka teised jaoskonnad.

8.detsembril 1927 kutsuti kokku Valga Maleva pealiku kol.-ltn. J.Hiob´i

poolt koosolek, kus valiti liikmete vähese arvu tõttu 3-liikmeline

NKK Valga Ringkonna juhatus: esinaine – A.Ruus,

liikmed- K.Freymann ja V.Hansson. Kolmeliikmeline juhatus töötas

kuni 17.märtsini 1929.a, mil valiti viieliikmeline ringkonna juhatus:

esinaine – A.Ruus (Valga jaoskonnast),

sekretär -  L.Pintman (Valga jaoskonnast),

juhatuse liikmed : H.Hanson (Helmest), I.Gross (Laatrest)

ja S.Viks (Kuigatsist).

 

Esimeseks ringkonna esinaiseks oli Alma Ruus (1927-1930.a),

teiseks esinaiseks – Ilse Fiskar (1930-1932.a) ning  kolmandaks oli

Ellinor Aaremäe (1932 - 1938.a).

Kotkaristi omasid 3 liiget: Mari Kull (20.02.1935),

Ellionor Aaremäe (24.02.1938) ja Irene Tuvike (24.02.1938).

Valgeristi omasid 49 ja teenetemärke 155 liiget.

 

Jaoskonnad olid jaotatud osakondadeks. Nendeks olid: toitlustus-,

sanitar-, majandus-, varustus-, propaganda- ja spordiosakond. 

Naiskodukaitse toitlustusosakond korraldas keedukursusi,

majandusosakons tööõhtuid, kus valmistatakse ühiselt käsitöid ja

mitmesuguseid asju loteriide jaoks.

 

24.aprillil 1932. aastal peeti Valga Kaitseliidu staabis Naiskodukaitse

Valga jaoskonna üldkoosolek, kus valiti esimeseks auliikmeks 

 prl M.Pärna.

 

14-15 juuli 1934.a korraldas ringkond suvipäeva Helmes, mis

kõigiti õnnestus. Külalistena võtsid suvipäevast osa

NKK esinaine M.Raamot ja E.Saral.

 

 Liikmete enesearendamiseks on korraldatud 10 tegevusaasta

jooksul mitmesuguseid loenguid ja kursusi üle 2000 osavõtjaga.

Kursustest esikohal on majapidamis- ja sanitaarkursused.

 

NKK Valga ringkond koosnes 01.04.1937.aastal 22 jaoskonnast:

Jaoskonnanimi                                            asutamisekuupäev  

 Helme jaoskond            liikmeid 73                   14.05.1925    

 Valga jaoskond             liikmeid 65                   02.10.1925      

 Laatre jaoskond            liikmeid 31                   07.02.1926     

Kuigatsi jaoskond          liikmeid 38                    21.11.1926     

Jõgevestejaoskond        liikmeid 21                   13.02.1927                         

Lõve jaoskond               liikmeid 18                    27.02.1927              

Kaagjärve jaoskond       liikmeid 33                   01.12.1929     

Keeni jaoskond              liikmeid 39                   14.04.1929    

Koorküla jaoskond         liikmeid 15                   14.10.1929     

Uniküla(Tõlliste)jsk         liikmeid 16                   15.12.1929     

Hummuli jaoskond          liikmeid 55                   27.04.1930     

Taheva jaoskond           liikmeid 16                    27.04.1930     

Tõrva jaoskond              liikmeid 79                   23.05.1930     

Laanemetsa jaoskond   liikmeid 36                    24.05.1930

Sooru jaoskond             liikmeid 19                    01.06.1930      

Karula jaoskond            liikmeid 32                    10.08.1930      

Iigaste jaoskond           liikmeid 11                    21.06.1931     

Pikasilla jaoskond         liikmeid 19                    18.02.1934     

Sangaste jaoskond       liikmeid 44                   24.02.1934     

Holdre jaoskond            liikmeid 17                  17.02.1937      

Tagula-Korijärve jsk      liikmeid 16                   11.04.1937     

Puka jaoskond              liikmeid 27                   09.12.1937

 

VALGA RINGKOND 1925-1938
VALGA RINGKOND 1925-1938
VALGA RINGKOND 1925-1938
VALGA RINGKOND 1925-1938

FastLion CMS

VALGA RINGKOND 1925-1938

VALGA RINGKOND 1925-1938

14 mai 1925 asutati Helme malevkonna juurde Helme-Tõrva jaoskond ning sama aasta 2 Valga Naiskodukaitse loomisaeg langeb ühte Kaitseliidu Valga Maleva asutamisega aastal 1925.1925. aastal pöördus rühm Helme ja Tõrva naisi, eesotsas Salme Peetsiga,Valga Maleva pealiku poole sooviga asutada Helme naisrühm.Kuna tollal puudusid veel kindlad juhtnöörid naiste organiseerimiseks,siis asutamine viibis.

VALGA RINGKOND 1925-1938

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse