Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tegevus Tegevus Soovid liituda Naiskodukaitsega? Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse tegevus ja ülesanded on mitmekülgsed, pakkudes igale naisele midagi. Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse. Olulise suunana arendab Naiskodukaitse elanikkonnakaitse valdkonda - baasväljaõppe osaks on ohutushoiu kursus, kus liige saab olulised teadmised ja oskused toimetulekuks erinevate ohtudega nii tava- kui kriisiolukorras.

 

Naiskodukaitse soodustab elukestvat õpet - liikmed saavad järjepidevalt uut väljaõpet ning erinevaid võimalusi oma teadmiste ja oskuste rakendamiseks.

VÄLJAÕPE

 

Naiskodukaitses korraldatakse väljaõpet nii üle-eestilisel kui ringkonna tasandil.

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, täiendõppeks, juhtide ja instruktorite õppeks ning muuks väljaõppeks.

 

Baasväljaõpe

 

Naiskodukaitse baasväljaõpe (BVÕ) annab liikmele alusteadmised mistahes ülesande täitmiseks organisatsioonis. See koosneb viiest iseseisvast moodulist: organisatsiooniõpetus, esmaabi, välitoitlustamine, sõdurioskused ja ohutushoid. Liikmele on üldjuhul kohustuslik läbida baasväljaõpe täies mahus 2 a jooksul peale organisatsiooniga liitumist.

 

BVÕ läbimine on üldjuhul eelduseks üle-eestilistel erialakursustel ja Kaitseliidu kooli kursustel osalemiseks

 

Vastavalt valitud ametikohast tulenevale vajadusele on kokkuleppel kohaliku Kaitseliidu malevaga naiskodukaitsjatel võimalik läbida ka Sõdurioskuste kursus Kaitseliidus (SOK). SOK-i läbinutel arvestatakse läbituks BVÕ IV moodul: Sõdurioskused.

 

Peale baasväljaõppe läbimist 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) valib liige endale tegevusvaldkonna, millele spetsialiseeruda.

Tegevus
Tallinna ringkonna naiskodukaitsjad baasväljaõppe sõdurioskuste moodulil. Foto: Heidi Tormet
Tegevus
Meditsiini erialagrupp

Erialane väljaõpe

 

Naiskodukaitses korraldatakse erialast väljaõpet nii üle-eestiliselt kui ka ringkonnas kohapeal. Naiskodukaitses on rida erialakursuseid ja täiendkursuseid, mida liige saab läbida vastavalt valitud suunale, nt välikokakursus, sanitarikursus, parameedikukursus, staabiassistendi kursus jne. Lisaks erialakursustele korraldatakse vastavalt vajadusele täiendõppeid.

Juhtide ja instruktorite väljaõpe

Juhtide ja instruktorite baaskoolitust viiakse läbi Kaitseliidu Kooli. Erialainstruktorite ja juhtide ning mentorite koolitusi ja täiendõpet korraldatab üle-eestiliselt Naiskodukaitse, mitmeid seminare korraldatatakseka ringkondades kohapeal.

Tegevus

RAKENDUS

Naiskodukaitse on eluaegne organisatsioon, st me leiame sobiva rakenduse igale liikmele kõikidel eluetappidel, olgu ta tudeng, väikelapsega kodune ema, töötav naine või pensionär.

 

Läbides erinevaid erialaseid koolitusi ning osaledes väljaõppes, on võimalik saada oma ala asjatundjaks, kelle teadmisi ja oskuseid hinnatakse ka väljaspool organisatsiooni tegevust. Nii tegutsevad naiskodukaitsjad nt esmaabi instruktoritena, ohutushoiuvaldkonna spetsialistid jne.

 

Meie liikmed leiavad rakendust ka mittesõjalistes rollides. Laiapindsesse riigikaitsesse on võimalik panustada evakuatsioonirühma liikmena, veteranidele annetusi koguva sinilille saadikuna, fotograafina või artiklite kirjutajana. Paljud naiskodukaitsjad on leidnud oma kutsumuse noortejuhina.

 

Naiskodukaitses on hea võimalus end juhina või instruktorina proovile panna. Osad väljakutse vastu võtnud liikmetest on avastanud endas täiesti uue potentsiaali - nii mõnigi, kes arvas, et temas pole juhi omadusi, on hoopiski väga võimekas ning hinnatud juht. Saadud juhtimiskogemus tuleb kasuks ka eraelus.

 

Naiskodukaitsja saab olla ka riigikaitsja selle sõna kõige otsesemas mõttes, osaledes sõjalises riigikaitses. Meie liikmed saavad vabatahtliku nõusoleku alusel olla ametikohtadel kõikides Kaitseliidu ettevalmistatavates üksustes. Võimalusi on palju: miinipildur, tankitõrjur, parameedik, sanitar, toitlustaja, sidemees, laskur...

 

Naiskodukaitsjate mentaliteet on "Ole valmis!" ning see väljendub igas valdkonnas, millega organisatsiooni liikmed tegelevad. Baasväljaõppe läbinud naiskodukaitsja on paindlik ning kiire õppimisvõimega, kohandudes vajadusele vastavalt ning teda saab rakendada ka nende ülesannete täitmiseks, milleks ta spetsiaalselt väljaõpet saanud pole.

Tegevus
Miinipildurid õppusel. Foto: Kadri Paomees

TEGEVUSPLAAN

 

Tutvu üle-eestilise tegevusplaaniga.

 

 

Soovid liituda Naiskodukaitsega?

 

Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt.

FastLion CMS

Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse tegevus ja ülesanded on mitmekülgsed, pakkudes igale naisele midagi Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse

Tegevus

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse