Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja Tutvu nominentidega - pühapäeval Pühapäeval, 10. jaanuaril, kuulutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaise ülesandeid täitev Ave Proos Viljandi pärimusaidas välja aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nimed. ← Eelmine Kodanikukaitse kursuse instruktorid koolitasid end enesekaitse vallas Järgmine → Aasta naiskodukaitsja on Triinu Küünal Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

8. jaan. 2016

Pühapäeval, 10. jaanuaril, kuulutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaise ülesandeid täitev Ave Proos Viljandi pärimusaidas välja aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nimed.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja
Kadre Maalma (paremal) koos Alutaguse ringkonna esinaisega

*

Naiskodukaitse ringkondade nominendid on:

Kadre Maalma (Naiskodukaitse Alutaguse ringkond)

 

Ta on olnud Naiskodukaitse tegevuses aktiivne juba 13 aastat. Ta on oma ringkonnas korraldanud mitmeid loominguliste ülesannetega põnevaid ja mitmekülgseid retki ning orienteerumispäevi. Lisaks on ta arendanud koostööd noorteorganisatsioonidega. Kadre Maalma on hea meeskonnamängija, sportlik ja aktiivne.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Kaja-Marit Mander (Naiskodukaitse Harju ringkond)

Ta on üks Naiskodukaitse Harju ringkonna Kose jaoskonna loojatest, selle järjepidevuse kandja ning ajaloo talletaja. Ta oli esimeste seas, kes läbis esmaabiõpetaja koolituse Kaitseliidu koolis 2006. aastal ning sellest ajast alates on ta aidanud läbi viia oma ringkonnas baasvaljaõpet ning osalenud meditsiinivõistlustel kohtuniku rollis. Lisaks kuulub ta formeerimisgruppi saades seal erinevate ülesannetega suurepäraselt hakkama. Kaja-Marit Mander on äärmiselt korrektne ning innustavaks eeskujuks oma jaoskonnale.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Triinu Küünal (Naiskodukaitse Jõgeva ringkond)

Viie teguderohke aasta jooksul on ta Naiskodukaitse tegevusse panustanud väga mitmel tasandil ja omab seetõttu tugevat organisatsioonitunnetust. Tänu terasele taibule ja tahtmist täis tegutsemisele sai temast õige pea Jõgeva jaoskonna esinaine, mis on liikmeskonnalt Jõgeva ringkonna suurim. Lisaks on ta Jõgeva ringkonna avalike suhete grupi juht, Jõgeva ringkonna esindaja Naiskodukaitse keskkogul, Naiskodukaitse esindaja Kaitseliidu keskkogul ning kaks aastat tagasi valiti ta Naiskodukaitse keskkogu asendusliikmeks. Triinu Küünal on aktiivne, algatusvõimeline, koostöövalmis, ettevõtlik, teadmishimuline ja ettevõtlik.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Siiri Sitska (Naiskodukaitse Järva ringkond)

Ta on Paide jaoskonna aseesinaine, Paide jaoskonna juhatuse liige, Kodutütarde „Paepiigad“ rühmavanem, Kodutütarde ringkonnajuhatuse liige, Kodutütarde peavanema abi, Kodutütarde keskkogu ja keskjuhatuse liige. Tal on väga suur roll selles, et Järva ringkonnas on koostöö naiskodukaitsjate ja kodutütarde vahel suurem kui kunagi varem. Oma teadmisi ja oskusi jagab ta meelsasti koostades vajadusel ka metoodilisi materjale ning arengukavasid. Siiri Sitska on energiline ja innustav naiskodukaitsja, keda võib iseloomustada sõnadega, kes teeb, see jõuab.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Küllike Tammeveski (Naiskodukaitse Lääne ringkond)

Alates 2014. aasta kevadest on ta valitud Naiskodukaitse Lääne ringkonna juhatuse liikmeks. Ta teab väga palju staabiassistentide tööst ning on korralikud ristsed saanud suurõppustel Orkaan ja Kevadtorm. Veel arendab ta oma oskusi ning teadmisi meditsiini valdkonnas ja lähiajal on lõpusirgele jõudmas parameedikukursus ning taskus tunnistus esmaabi instruktori kursuse lõpetamise kohta. Küllike Tammeveski on väga aktiivne, loov, hooliv, ausameelne, analüüsiv ja naerusuine.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Kristi Randla (Naiskodukaitse Põlva ringkond)

Pea üheksa tegutsemisaasta jooksul on ta olnud ringkonna esinaine ja aseesinaine ning kuulub tänaseni ringkonna juhatusse. Ta korraldab oma ringkonnas sidealast väljaõpet ning on ka ise kolmel korral osalenud side- ja staabi erialavõistlustel. Lisaks on ta kaks viimast aastat tutvustanud koolides Naiskodukaitse tegevust, et tüdrukud leiaksid tee Naiskodukaitsesse või siis saaksid lihtsalt mõtlemisainet selle kohta, kuidas ennast ja oma riiki paremini kaitsta ning end oma kodukohas turvalisemalt tunda. Kristi Randla on ääretult rõõmsameelne, optimistlik, kohusetundlik, sihikindel ja hea südamega naine.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja
Jana Ots (paremal) koos tütrega

*

Jana Ots (Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond)

Ta on olnud aktiivne Pärnumaa ringkonna Naiskodukaitse tegevliige üle nelja aasta, kolme aasta eest valiti ta ringkonna juhatusse ja alates 2014. aastast on ta ringkonna esinaine. Ta on meditsiinigrupi käivitaja ja kuna meditsiin on teda alati köitnud, siis on ta Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes läbinud mitmeid meditsiinialaseid kursuseid. Ta on aktiivselt osa võtnud ka Kaitseliidu Pärnumaa maleva rannakaitserühma ja OPER grupi õppustest. Jana Ots on sõbralik ja avatud suhtleja.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Reelika Rohuste (Naiskodukaitse Rapla ringkond)

Ta on südamega organisatsioonis ja uhke naiskodukaitsjaks olemise üle ning räägib alati ringkonna ja jaoskonna arenguküsimustes kaasa, kui seda vajalikuks peab. Ta on üheks oma südameasjaks võtnud ringkonna side- ja staabi erialagrupi tööle panemise ning tema eestvõtmisel on see grupp ka märgatavalt aktiivsemaks muutunud. Lisaks on ta asendamatu mängija Kaitseliidu Rapla maleva saalihoki naiskonnas, kus pealtnäha malbest naisest võib saada tõeline võitleja. Reelika Rohustel on omadus teisi oma tegudega nakatada ja ikka tekib tunne, et ma tahan ka neid lahedaid asju teha, mida tema teeb.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Maidi Tilk (Naiskodukaitse Saaremaa ringkond)

Teenistusleht näitab, et teda võib kohata Orissaare jaoskonna igal ettevõtmistel. Ta on olnud Kodutütarde juht alates 2001. aastast, samuti on ta kuulunud Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna revisjonikomisjoni, Orissaare jaoskonna juhatusse ning revisjonikomisjoni. Liidriroll sobib talle hästi, sest tema sõnades ja tegudes on ühtsus. Maidi Tilk on seltsiv, sõbralik ning kindlakäeline organisaator.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Egle Reinup (Naiskodukaitse Sakala ringkond)

Alates 2011. aastast täidab ta Suure-Jaani jaoskonna esinaise kohustusi, lisaks on ta kuulunud ringkonna revisjonikomisjoni ja on tegutseb praegu aktiivselt ringkonna juhatuses. Märkimist väärib tema panus relvaõppe korraldamisel, laskevõistlustel ning koormusmatkadel osalemisel. Lisaks osaleb ta aktiivselt ka suurürituste korraldamisel, kus tema kogemustest ja teadmistest on olnud suur abi. Egle Reinup on siiras, osavõtlik ja otsustusvõimeline ning tema elurõõmus hoiak on see, mis teised naiskodukaitsjad kaasa tõmbab ja tegutsema paneb.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Heidi Tormet (Naiskodukaitse Tallinna ringkond)

Heidi on väga aktiivne ja tegus, ta on olnud juhtivatel kohtadel nii jaoskonnas, erialagrupis kui ringkonnas, tegutsenud instruktorina Naiskodukaitse õppustel ja teinud väga palju ka Kaitseliidu õppuste läbiviimiseks. Ta on sisekaitsekompanii sidejao ülem ja õpetab sama erialagrupi tööd ka teistele Tallinna ringkonna naiskodukaitsjatele. Tema puhul on silmapaistev see, et ta ütleb alati oma arvamuse  ja avaldab oma mõtted kuidas organisatsiooni arendada. Heidi Tormet on sihikindel, järjepidev ja otsekohene.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Marit Birgholts (Naiskodukaitse Tartu ringkond)

Ta on olnud aktiivselt tegev Naiskodukaitse taasloomise juures, olnud Naiskodukaitse Tartu ringkonna aseesinaine, ringkonna esinaine ja Kodutütarde ringkonna vanem. Täna on ta meditsiinigrupis kompanii meediku ametikohal, kus ta on aidanud kaasa meditsiinialaste teadmiste ja oskuste tõstmisele nii Naiskodukaitse Tartu ringkonnas kui ka Tartu malevas. Lisaks on ta palju käinud Kodutütarde ja Noorkotkaste üritustel abistamas. Marit Birgholts´i positiivsus ja heasüdamlikkus motiveerib ka tema ümber olevaid inimesi endast maksimaalselt panustama ühistesse eesmärkidesse.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Sigrit Säinas (Naiskodukaitse Valgamaa ringkond)

Ta on nähtav olnud kõikidel Kaitseliidu Valgamaa maleva erinevate struktuuriüksuste üritustel, kus ta on püüdnud fotoaparaadi silma läbi jagada teistega neid emotsioone, mida osalejad tundnud on. 2006. aastal valiti ta Kodutütarde Valgamaa ringkonna juhiks ning tänu oma oskusele head meeskonnatööd edendada ning ringkonda edukalt juhtida, peab ta seda ametit siiani. Lisaks valiti ta 2010. aastal Tõlliste jaoskonna aseesinaiseks ning 2015. aastal Naiskodukaitse Valgamaa ringkonna juhatuse liikmeks. Sigrit Säinas on alati naerusuine ja teotahteline.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Lea Matusorg (Naiskodukaitse Viru ringkond)

Ta on oma tegevustes väga mitmekülgne ning jääb mulje, et teda jätkub kõikjale. Lisaks sellele, et ta on Viru ringkonna meditsiinigrupi eestvedaja, käib ta ka teistes ringkondades esmaabi õpetamas. Ta saab hästi hakkama ka staabiassistendi tööga ning on ametis formeerijana. Lea Matusorg on parim sõber ja kaaslane, keda endale soovida.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

*

Kaisa Peedosaar (Naiskodukaitse Võrumaa ringkond)

Tema juhtimise all on Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnas toimunud märgatavad arengud. Tublilt on tööle rakendatud jaoskondade juhatused ning ringkonna juhatus. Tema eestvedamisel toimuvad ringkonnas erinevad väljaõppeüritused nagu näiteks sideeriala täiendõpped ning ettevalmistavad õppepäevad Naiskodukaitse koormusmatkal osaleda soovijatele. Kaisa Peedosaar on tolerantne ning väga sõbralik, rõõmsameelne ning ettevõtlik noor naine. 

FastLion CMS

Tutvu nominentidega - pühapäeval

Tutvu nominentidega - pühapäeval

Kadre Maalma (paremal) koos Alutaguse ringkonna esinaisega * Naiskodukaitse ringkondade nominendid on: Kadre Maalma (Naiskodukaitse Alutaguse ringkond) Ta on olnud Naiskodukaitse tegevuses aktiivne juba 13 aastat Ta on oma ringkonnas korraldanud mitmeid loominguliste ülesannetega põnevaid ja mitmekülgseid retki ning orienteerumispäevi Pühapäeval, 10. jaanuaril, kuulutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaise ülesandeid täitev Ave Proos Viljandi pärimusaidas välja aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nimed.

Tutvu nominentidega - pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse