Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tulekustuti kasutamine Tulekustuti kasutamine Vaata vahtkustuti kasutamise videot: *Allikas: Päästeamet Tulekustuti kasutamine

Tulekustuti kasutamine

Enne tulekustuti kasutamist vaata alati selle märgistust või teksti. Seal on samuti kirjas, kas selle klassi kustuteid võib kasutada pingega elektrijuhtmete ja -seadmete tulekahjude kustutamiseks. Enamus kustuteid on sobilikud mitme tulekahjuklassi kustutamiseks.

 

Pulberkustutid

 • Eemalda kaitsesplint.
 • Võta tulekustuti, lähene põlengule ohutu kauguseni, valmista kustuti ette, suuna voolikuots tulekolde suunas ja rakenda kustuti tööle.
 • Hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda.
 • Õues kustutades seisa selliselt, et tulekolle jääks sinust allatuult.
 • Tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusaine kõige intensiivsema põlemisekohta nö pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega.
 • Lahtises ja madala äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu nõu siseseina.
 • Põlevvedeliku kustutamisel siseruumides jälgida, et ei pihustataks põlevat vedelikku laiali.
 • Mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind.

Vaata pulberkustuti kasutamise videot:

 

Süsihappegaasikustutid

 • Eemalda kaitsesplint;
 • Võta kustuti ühte ja väljalaskelehter teise kätte;
 • Suuna juga tulekoldesse, sobiv distants on 1m;
 • Vajuta päästikule ja uputa tulekolle süsihappegaasiga;
 • Jätka gaasi laskmist ka peale leekide kadumist, et jahutada tulekollet ja vältida uuesti süttimist;
 • Väldi külma gaasi laskmist katmata kehaosadele ja suure koguse CO2 sissehingamist.

 

Vaata süsihappegaaskustuti kasutamise videot:

Vahtkustutid

 • Eemalda splint hoides samal ajal kustutit tugevalt käepidemest;
 • Lähene põlengule 2-3 m kaugusele;
 • Välitingimustes kustuta alla tuult;
 • Haara joatoru otsast, kuna korpuse lähedalt haaramisel on raske surve all olevat juga suunata;
 • Suuna joatoru otsik koldesse, vajuta päästikut ning kata põlengu pind;
 • Vajuta alati päästik lõpuni, et tagada kustutusaine korralik väljumine joatorust.

 

Vaata vahtkustuti kasutamise videot:

*Allikas: Päästeamet

FastLion CMS

Tulekustuti kasutamine

Tulekustuti kasutamine

Enne tulekustuti kasutamist vaata alati selle märgistust või teksti Seal on samuti kirjas, kas selle klassi kustuteid võib kasutada pingega elektrijuhtmete ja -seadmete tulekahjude kustutamiseks

Tulekustuti kasutamine

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse