Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tulekustuti Tulekustuti *Allikas: Päästeamet Tulekustuti

Tulekustuti

Tulekustuti ja tulekustutusvaiba kasutamine. Kindlasti vaata tulekustutite kasutamise video läbi!

Tulekustutite liigitus klasside järgi

Tulekustuti

Tulekustuti valik

 

Tulekustuti valimisel tuleb teada, millised riskid võivad põhjustada tulekahju ja millist tulekustutusainet need vajavad.

 

Vahtkustuti – sobib puidu, paberi, tekstiili, õli, bensiini, plastmassi, rasva, bituumeni, kummi kustutamiseks. Vahtkustuti tekitab küll täiendavaid niiskuskahjusid, kuid ei kahjusta neid ruumi osasid, kuhu kustutusainet ei suunata. Vahtkustutite valimisel on eriti oluline jälgida, kas sobib ka elektripinge all olevate seadmete kustutamiseks (kaasaegsed tehnoloogiad seda võimaldavad).

 

Vesikustuti – sobib puidu, paberi, tekstiili kustutamiseks. Sobib kasutamiseks sellistes ruumides, mida kasutatakse eelnimetatud materjalide ladustamiseks jne.

 

Pulberkustuti – kõige levinum ja enamike materjalide kustutamiseks sobiv on ABC-klassi pulberkustuti. Sellega saab kustutada peaaegu kõiki igapäevaseid asju ning peale kustutamist on võimalik suhteliselt lihtsalt (tolmuimejaga) jäätmed kokku koguda. Probleemiks on kui ruumis asuvad elektroonikaseadmed, mida pulbri kasutamine võib kahjustada.

 

Süsihappegaaskustuti – sobib õli, bensiini, plastmassi, rasva, pingestatud elektriseadmete ja -juhtmete kustutamiseks. Süsihappegaaskustuti peamised ohud on seotud väljuva gaasi väga madala temperatuuriga, mis võib oskamatul kasutamisel tekitada külmakahjustusi. Samuti peab peale kinnises ruumis kustutamist sealt hapniku kontsentratsiooni vähenemise tõttu lahkuma. Probleemiks võib olla ka taassüttimine, sest jahutuse ja lämmatamise efekt on lühiajaline ning võib uuesti süttida.

 

Vesikustutiga ei tohi kustutada toiduõlide, rasvade ja muude põlevvedelike põlenguid. Antud tulekustuti kasutamise tagajärjel aurustub vesi plahvatusega, mille tagajärjed võivad olla väga tõsised. Ka pingestatud elektriseadmete ja paigaldiste kustutamine ei ole antud tulekustutiga ohutu.

 

Süsihappegaaskustuti kasutamisel peame teadma, et kustutusaine väljub tulekustutist temperatuuril -78,5°C ning kustutusaine sattumine kehale võib põhjustada vigastusi sarnaselt III astme põletushaavadega.

 

Pulberkustuti kasutamisel siseruumides tuleb arvestada, et:

 • nähtavus väheneb;
 • kustutuspulber võib esile kutsuda ruumid viibivate inimestel allergilise reaktsiooni;
 • tekitab kustutusaine poolt ruumile ja ruumis olevale tehnikale/elektroonikale lisa kahjustusi.

 

Tulekustuti kontroll

 • Kui vaatlusel tulekustuti rikkeid ei ilmne ja tootjapoolne juhend ei näe ette lühemat perioodi, tuleb tulekustutit kontrollida kaks aastat pärast tulekustutil märgitud valmistamise kuupäeva.
 • Kui tulekustuti paikneb asukohas, kus võivad mõju avaldada vibratsioon, temperatuuri kõikumine või niiskus (näiteks autos), siis tuleb kustutit kontrollida kord aastas.
 • Rõhu all oleva tulekustuti kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:
  • pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
  • päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
  • rõhunäituri toimimise kontrollimine või rõhu mõõtmine;
  • süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;
  • pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
  • vooliku kontrollimine;
  • kere väline vaatlus;
  • tulekustuti vastavuse kontrollimine nõuetele;
  • tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.

 

Tulekustuti hooldus

 • Kustuti hooldus on tulekustutile teostatav toimingute kogum, mille käigus pikendatakse kustuti kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse tulekustuti osised ja teostatakse katsed, et tuvastada selle kasutajaohutus.
 • Tulekustutit peab hooldama iga kasutamiskorra järel ja siis, kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt ettenähtud.
 • Tulekustuti maksimaalne hoolduste ajavahemik on vaht- ja vesikustutil 5 aastat ning pulber ja süsihappegaaskustutil 10 aastat:
  • tulekustuti kere sisemine vaatlus;
  • tulekustutuspulbri sõelumine või vahetamine;
  • tulekustuti kere või survepadruni hermeetilisuse kontrollimine;
  • vajadusel tulekustuti kere ja/või survepadruni surveproovi katse;
  • vajadusel muud katsed;
  • tulekustuti kere ja/või survepadruni varustamine vastava pealdisega;
  • tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga.Hooldus sisaldab lisaks kontrollimisel teostatavale järgmisi toiminguid.

 

Kuhu tulekustuit paigaldada?

 • Tulekustuti paigaldatakse vertikaalselt hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi. Paigutatakse nii, kus objektil viibivatel isikutel on võimalik tulekahju korral kustuti kergesti kätte saada või kus selle kasutamise vajaduse tõenäosus on kõige suurem.
 • Tulekustuti paigaldamisel ehitise seinale tuleb arvestada, et tulekustuti põhi ei või olla põrandast või maapinnast kõrgemal kui 1,5 m.
 • On oluline, et kustuti asukoht oleks nähtav ja kergesti ligipääsetav, see tähendab, et kustuti ees ega peal ei tohiks olla mingeid muid asju/esemeid, mis raskendaksid kustuti kätte saamist.
 • Tulekustutile koha valmisel tasub lähtuda sellest, et kustutile oleks igast eluruumist võimalikult lihtne ligi pääseda.
 • Korteri puhul on hea variant koridor/esik, kust pääseb kõikidesse ruumidesse.
 • Eramaja puhul tasub silmas pidada, millises ruumis võib kõige suurema tõenäosusega õnnetus juhtuda (ruum, kus on rohkelt elektriseadmeid, tulekolle vms) ja paigutada kustuti selle ruumi lähedusse. Tulekustuti peab asuma vähemalt 1m kaugusel kütteseadmest.
 • Kui eluhoonega on kokku ehitatud garaa¾, siis on nõutud, et ka garaa¾is oleks olemas tulekustuti.

 

*Allikas: Päästeamet

FastLion CMS

Tulekustuti

Tulekustuti

Tulekustuti ja tulekustutusvaiba kasutamine Kindlasti vaata tulekustutite kasutamise video läbi! Tulekustutite liigitus klasside järgi Tulekustuti valik Tulekustuti valimisel tuleb teada, millised riskid võivad põhjustada tulekahju ja millist tulekustutusainet need vajavad

Tulekustuti

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse