Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tallinna ringkonna juhid Padisel Tallinna ringkonna juhid Padisel Kallaste talus Padisel toimusid 29. –30. augustil Naiskodukaitse Tallinna ringkonna juhtide õppepäevad. Osalesid ringkonna, jaoskondade ja erialagruppide juhid ning revisjonikomisjoni esindajad, kokku 26 naist. Foto: Annely Koolmann Koostöö Vabatahtlikud juhid ← Eelmine Tallinna vanalinnas orienteerumas Järgmine → Kaitseväe kalmistu korrastamine Tallinna ringkonna juhid Padisel

Tallinna ringkonna juhid Padisel

Marit Antik 7. sept. 2020

Kallaste talus Padisel toimusid 29.–30. augustil Naiskodukaitse Tallinna ringkonna juhtide õppepäevad. Osalesid ringkonna, jaoskondade ja erialagruppide juhid ning revisjonikomisjoni esindajad, kokku 26 naist.

Ringkonna esinaine Anneli Looken andis laupäeval ülevaate esimesel poolaastal jaoskondades ja erialagruppides toimunust. Juhid täiendasid kokkuvõtteid, jagati rõõmu ja arutleti murekohtade üle. Nii mitmelgi korral tekkis elav arutelu, üksteisele jagati näpunäiteid ja anti head nõu.

 

Üheks peamiseks võtmeküsimuseks Naiskodukaitse liikmete arvu stabiilsena hoidmiseks on tegelemine passiivsete liikmetega. Üheskoos arutati, mida teha ja kuidas jõuda eesmärgini, et passiivsetest taas aktiivsed liikmed saaks. See teema küttis ka kirgi, kuid andis mitmeid häid lahendusi ja suundi edasi tegutsemiseks - iga juht peab tegema kõik endast oleneva, et liige ei lahkuks.

 

Lisaks arutleti teavitusskeemi efektiivse läbiviimise üle, jagati kogemusi, kuidas koroonaviiruse ajal hoida suhtlust üleval ja kasutada virtuaalseid võimalusi omavahelisteks kohtumisteks ja mängude läbiviimiseks.

Tallinna ringkonna juhid Padisel

Järgmise teemana käidi läbi Naiskodukaitse arengukava aastateks 2016-2020, milles paika pandud eesmärkide ja plaanide täideviimise aeg aasta lõpus läbi saab. Anneli Looken andis ülevaate saavutatust ja eesmärkidest, mis ühel või teisel põhjusel täitmata jäävad. Üks olulisemaid eesmärke on Naiskodukaitse liikmete arvu kasv, millele tuleb uut arengukava paika pannes olulisel määral keskenduda.

 

Jaoskondadele pandi südamele, et üritusi korraldades kutsuda kohale ka kodutütreid, kellest hea ja lojaalne järelkasv saaks. Palju aitaks kaasa koostöö erinevate kogukondade ja kohalike omavalitsustega. Iga jaoskond peaks läbi viima vähemalt üks kord aastas ka värbamisürituse.

 

Murekohaks on vähene juhtide järelkasv, kuna palju on liikmeid, kes ei soovi juhiks saada või ei ole piisavalt ambitsioonikad, et end juhi rolli pakkuda. Väljapääsuna pakuti potentsiaalsete juhtide kaasamist esialgu juhiabi rollis, et viia kurssi juhi tegevustega ja aidata sujuvalt rolli sisse elada.   

Pärastlõunal moodustati osalejatest meeskonnad, kus liikmed said etteantud ülesande püstituse baasil avaldada oma mõtteid ja lahendusi 2021.-2025. a arengukava jaoks. Kõlama jäid järgmised ettepanekud:

  • pakkuda uusi väljakutseid või teist jaoskonda passiivseks muutunud staa¾ikatele liikmetele, kes on läbinud aastate jooksul pea kõik rollid, mida Naiskodukaitses täita saab;
  • juhtidel delegeerida rohkem oma tegevusi tegevliikmetele;
  • arenguvestlusi pidades veelgi rohkem motiveerida, julgustada ja rääkida näidete abil erinevatest rollidest ja väljunditest;
  • saada kokku kohaliku omavalitsuse või mõne kogukonnaga, kuulata nende ootusi ja plaane ning selle baasil leida ühisosa kuidas teineteisele kasulik olla;
  • leida endale Kaitseliidu malevkond, kellega paar korda aastas midagi ühiselt teha;
  • juhtidel julgustada oma liikmeid valima endale sõjaaja (SA) ametikoht.

 

Pärast ametiliku osa lõppu oli põneva meelelahutusena kohale tulnud põgenemistuba, millest väljapääsu püüdis leida kokku viis võistkond. Nautida sai saunamõnusid ja grillilt tulnud hõrgutisi. Talu territooriumil oli muinastulede öö tähistamiseks läidetud suur lõke.

Tallinna ringkonna juhid Padisel

Pühapäev oli inspireeriv ja enesearengut soodustav, kuna toimus koolitus „Enesevaldamise kunst“ , mida viis läbi Ave Eero Eesti NLP Instituudist. Igaüks sai vaadata sügavuti enda sisse ning analüüsida oma peamisi iseloomujooni. Tehti palju grupiülesandeid ja tiimitööd. Nii mõnigi leidis üles ja teadvustas enda peamised väärtused, mis tema igapäevaelu tegelikult mõjutavad. Koolitus andis teadmise selle kohta, et korraga saab tähelepanu olla vaid ühel asjal ja inimene saab ise otsustada, millistele mõtetele ta keskendub ja kuhu oma fookuse suunab. Koolituse juhtmõte: Keskendu pikaajalistele VÄÄRTUSTELE, mitte lühiajalistele emotsioonidele.   

Tallinna ringkonna juhid Padisel
Foto: Annely Koolmann

FastLion CMS

Tallinna ringkonna juhid Padisel

Tallinna ringkonna juhid Padisel

Ringkonna esinaine Anneli Looken andis laupäeval ülevaate esimesel poolaastal jaoskondades ja erialagruppides toimunust Juhid täiendasid kokkuvõtteid, jagati rõõmu ja arutleti murekohtade üle Kallaste talus Padisel toimusid 29.–30. augustil Naiskodukaitse Tallinna ringkonna juhtide õppepäevad. Osalesid ringkonna, jaoskondade ja erialagruppide juhid ning revisjonikomisjoni esindajad, kokku 26 naist.

Tallinna ringkonna juhid Padisel

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse