Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tallinna ringkonna juhatus Tallinna ringkonna juhatus Lisaks NKK tegemistele meeldib mul oma vaba aega sisustada joostes ja matkates ning erinevate radasid ja kohtasid avastades Tallinna ringkonna juhatus

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonda juhib viieliikmeline juhatus.

'

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonna esinaine Anneli Looken

 

Sünniaeg: 1982

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, ärikorralduse bakalaureus

Töökoht: EV Välisministeerium

Naiskodukaitse liige alates: 2012

Senine tegevus Naiskodukaitses: Liitusin Naiskodukaitsega 2012. aasta kevadel ning sellest ajast saadik olen südame ja hingega sellesse organisatsiooni panustanud. Aastatel 2013-2014 olin Toompea jaoskonna juhatuses, 2015-2017 Sadama jaoskonna aseesinaine. Valisin erialagrupiks toitlustamise juba liitumisel ja 2017. aastal oli see grupp minu juhtida. Vabatahtliku instruktorina olen leidnud oma tee organisatsiooni panustamisse.
Naiskodukaitsest on saanud minu südameasi ning lisaks praktilistele ja igapäevaelus rakendatavatele oskustele olen siit ka palju sõpru leidnud.

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonna aseesinaine Triin Kravets

 

Sünniaeg: 1982

Haridus: Sisekaitseakadeemia rakenduskõrgharidus (halduskorraldus)

Töökoht: Sisekaitseakadeemia

Naiskodukaitse liige alates: 2005

Senine tegevus Naiskodukaitses: Sadama jaoskonna liige (al. 15.02.2018), Toompea jaoskonna liige 2005-2018 veebr; 2005.-2010.a -  jaoskonna esinaine, 2015.-2018. a - Tallinna ringkonna juhatuse liige. Erialagruppidest hetkel avalikes suhetes ja noortejuhtides, Kodutütarde Sadama rühma rühmavanem.

 

Ringkonna juhatuse liige Margit Lõiv

info tulekul

Ringkonna juhatuse liige Kirstin Raudsepp

info tulekul

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonna juhatuse liige Angelika Lebedev

 

Sünniaeg: 1985

Haridus: Tartu Ülikool (MBA)

Töökoht: Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis

Naiskodukaitse liige alates: 2009

Senine tegevus Naiskodukaitses: Olen avalike suhte grupi üks juhiabidest, varasemalt olen olnud side- ja staabigrupi juhiabi ning gruppi ka juhtinud. Samuti olen olnud jaoskonna revisjonikomisjoni juht. Kuulun avalike suhete, side- ja staabi- ning spordigruppi. Lisaks olen töötanud Kaitseliidu Peastaabis avalike suhete osakonnas, mis aitas mul organisatsiooniga veelgi tuttavamaks saada.

Minu jaoks on oluline pidev areng, samuti peab kogu aeg huvitav olema ning Naiskodukaitses on huvitav! Mind motiveerib see, et meie organisatsioon pakub mitmekülgseid võimalusi erinevatel eri- ja elualadel ning et organisatsioon koosneb ettevõtlikest ja ühise eesmärgi nimel pingutavatest tarmukatest naistest.  

Tallinna ringkonna juhatus

****

 

 

Ringkonna instruktor Maret Valner

 

Sünniaeg: 1978

Haridus: kõrgharidus majandusarvestuses (TTÜ Tallinna Kolledž)

Töökoht: Naiskodukaitse Tallinna ringkonna instruktor

Naiskodukaitse liige alates: 2010

Senine tegevus Naiskodukaitses: Liitusin Naiskodukaitsega 2010. a sügisel. Kuulun spordi-, toitlustus- ning side- ja staabigruppi. Vahetult pärast liitumist asusin ringkonna spordigrupi juhi ametikohale. 2011. aastal alustasin tööd ringkonna instruktorina. Enne seda kuulusin ka Akadeemilise jaoskonna juhatusse. 2012. aastal jäin dekreeti ning 2013. aasta kevadel sain teise imearmsa tütre emaks ja veetsin poolteist aastat emapuhkusel. Siiski, kuna niisama käed rüpes istumine mulle ei meeldi, siis tegutsesin lapsehoolduspuhkuse ajal aktiivselt edasi nii toitlustus- kui ka spordigrupi juhina. Tegutsen  lisaks palgatööle ka vabatahtlikuna edasi.

Olen saanud siit organisatsioonist väga palju emotsionaalseid ja praktilisi kogemusi. Olen kohanud inimesi, kes on saanud mulle väga lähedaseks. Loodan, et olen suutnud ka midagi läbi oma tegevuse organisatsioonile vastu pakkuda.

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonna instruktor Jaanika Kindlam

 

Sünniaeg: 1976

Töökoht: Naiskodukaitse Tallinna ringkonna instruktor

Naiskodukaitse liige alates: 2016

Senine tegevus Naiskodukaitses: NKKga liitusin 2016. aastal taasloodud Harku jaoskonnaga ja olin ka selle jaoskonna asutajaliige. 2017-2019. aastal kuulusin Harku jsk juhatusse ja 2019.-2020. aastal olin juhatuse asendusliige. Kuulun side- ja staabigruppi ning spordigruppi. 2017. aastal läbisin TSOBKkli ja olen koolitustelt saadud teadmisi käinud rakendamas HPÖ patrullvõistlustel.
Alates 2020. aasta märtsist olen Tallinna ringkonna instruktor. Olen osalenud ka kolm korda vabariigi aastapäeva paraadil, sest leian, et see on suur au ja privileeg esindada NKKd riigi kõige tähtsamal ja pidulikumal sündmusel.
NKK on andnud  mulle palju teadmisi riigikaitsest tervikuna ja valmistanud mind ette ka igapäevaelus ootamatutes olukordades toime tulema. Inimesed, kellega olen nende aastate jooksul kokku puutunud, on väga inspireerivad ja toetavad. Paljude naiskodukaitsjate pühendumus ning panus oma riigi toetamisele erineval viisil on imetlusväärne ja au on kuuluda sellesse seltskonda. Lisaks NKK tegemistele meeldib mul oma vaba aega sisustada joostes ja matkates ning erinevate radasid ja kohtasid avastades.

FastLion CMS

Tallinna ringkonna juhatus

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonda juhib viieliikmeline juhatus ' Ringkonna esinaine Anneli Looken Sünniaeg: 1982 Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, ärikorralduse bakalaureus Töökoht: EV Välisministeerium Naiskodukaitse liige alates: 2012 Senine tegevus Naiskodukaitses: Liitusin Naiskodukaitsega 2012

Tallinna ringkonna juhatus

www.naiskodukaitse.ee © 2021 » Naiskodukaitse