Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tallinna ringkond sai uued juhid Tallinna ringkond sai uued Kolmapäeval, 27. veebruaril kohtusid Tallinna ringkonna ärksamad naiskodukaitsjad aasta tähtsaimal koosolekul – ringkonnakogul. Käesolev aasta oli eriline, sest iga kolme aasta tagant tuleb valida uus ringkonna esinaine ja ase-esinaine. Samuti tehti aastakokkuvõtteid ja vaadati tulevikku. ← Eelmine Muusika jaoskonna mälestused - Leida Käbi Järgmine → Hääd kiigepüha ehk lihavõtteid! Tallinna ringkond sai uued juhid

Tallinna ringkond sai uued juhid

E. Nõgu 5. märtsil 2013

Kolmapäeval, 27. veebruaril kohtusid Tallinna ringkonna ärksamad naiskodukaitsjad aasta tähtsaimal koosolekul – ringkonnakogul. Käesolev aasta oli eriline, sest iga kolme aasta tagant tuleb valida uus ringkonna esinaine ja ase-esinaine. Samuti tehti aastakokkuvõtteid ja vaadati tulevikku.

Tallinna ringkond sai uued juhid
Erle Eenmaa annab ringkonna esinaise rätiku üle värskelt valitud esinaisele Tairi Välinurmele. Foto: E.Nõgu

Algatuseks tegi ringkonna esinaine Erle Eenmaa kokkuvõtte 2012. aastast Tallinna ringkonnas. Planeerimine oli olnud edukas, sest enamus üritused toimusid aastaplaanijärgselt. Möödunud aastast pidas pr Eenmaa suurimaks kordaminekuks ringkonna arengukava kinnitamist ja arengukava järgsete ülesannete täitmist liikmete aktiivsuse, ringkonna ühtsuse ja parema infoliikumise tõstmise nimel. Mõned huvitavamad faktid:

-          Tallinna ringkonnas oli aasta lõpu seisuga 202 tegevliiget ja 11 toetajaliiget.

-          Kõige aktiivsem liige osales Naiskodukaitse tegevuses 80 korda.

-          Arenguvestlused on läbi viidud 44% vabatahtlike juhtidega, kes on ametis olnud kauem kui üks aasta.

 

Järgmisena sai sõna ringkonna juhatuse liige Tairi Välinurm, kes analüüsis Tallinna ringkonna arengukava täitmist. Arengukava kinnitati möödunud aasta ringkonnakogul ja see on koostatud lähtudes Naiskodukaitse arengukavast. Üldiselt on eesmärgid täidetud, üksikutes lõikudes esines siiski puudujääke, millega tegeletakse 2013. aastal edasi.

Tallinna ringkond sai uued juhid
Õhtu pingeliseimaks osaks kujunesid valimised. Foto: E.Nõgu

Mõtlemapanev osa oli aga ase-esinaise Elisa Sammelselja kokkuvõte ringkonna rahuloluküsitlusest. Küsitlust on koostatud ringkonnas juba aastaid ja juhid saavad sellest väärtuslikku tagasisidet nii väljaõppe kvaliteedi kui ka liikmete mootivatsiooni kohta. Mõned huvitavamad faktid:

-          Enam esiletõstetud variandid, miks ollakse Naiskodukaitse liikmed: tahtmine tegutseda kodumaa hüvanguks, huvitavad õppused, sõbrad ja mõttekaaslased.

-          Baasväljaõppe taset hinnati heaks või väga heaks.

-          53% vastas, et neil oli liikmeks astudes NKK-s tuttav ees, 15% oli Kaitseliidus või noorteorganisatsioonides, 32% ei olnud liitudes ühtegi tuttavat.

 

Tallinna ringkonnal on olnud õnne omada esindajaid Naiskodukaitse kõrgeimas juhtimisorganis NKK keskjuhatuses juba mitmeid aastaid ja on saanud traditsiooniks, et ringkonnakogul saab sõna ka mõni keskjuhatuse liige. Seekord oli keskjuhatuse tegemistest rääkimas Kersti Tammekunn. Pr Tammekunn rääkis kahest uuest komisjonist – sümboolikakomisjonist ja ajaloo komisjonist, milles mõlemas on esindatud ka Tallinna ringkonna liikmed. Samuti tuli juttu uuest Kaitseliidu seadusest, Naiskodukaitse tseremooniate korrast jne.

Tallinna ringkond sai uued juhid
Endised ja uued juhid ühel pildil. Foto: E.Nõgu

Õhtu pingeliseimaks osaks kujunesid valimised. Kolmeaastane ametiaeg täitus ringkonna esinaisel Erle Eenmaal ja ase-esinaisel Elisa Sammelseljal. Kuna nende asemele osutusid valituks ringkonna juhatuse liikmed, siis tuli ka juhatusse uued liikmed valida. Tallinna ringkonna värske esinaine on Nõmme jaoskonna liige Tairi Välinurm ja ase-esinaine Toompea jaoskonna liige Liina Sooäär. Juhatusse valiti Jaanika Palm (lääne jsk) ja Pilleriin Torim (akadeemiline jsk), varasemast jätkab juhatuse liikmena Gertrud Päts (akadeemiline jsk).

 

Endine ringkonnna esinaine Erle Eenmaa ütles pärast ringkonna esinaise rätiku üleandmist uuele esinaisele, et Tallinna ringkond  on saanud omale väga head uued juhid ja soovis neile jõudu edasises töös.

 

Traditsiooniliselt koguneb ringkonnakogu aasta esimeses pooles. Sellel osalevad hääleõigusega jaoskondade esinaised, aseesinaised ning üldkoosolekutel valitud delegaadid. Ringkonnakogul kinnitatakse aastaaruandeid, arutletakse tulevikusuundade üle, valitakse juhte ringkonna tasandi juhtimisse ja tõstatatakse kandidaate kesktasandi ametikohtadele.

FastLion CMS

Tallinna ringkond sai uued

Tallinna ringkond sai uued

Erle Eenmaa annab ringkonna esinaise rätiku üle värskelt valitud esinaisele Tairi Välinurmele Foto: E Kolmapäeval, 27. veebruaril kohtusid Tallinna ringkonna ärksamad naiskodukaitsjad aasta tähtsaimal koosolekul – ringkonnakogul. Käesolev aasta oli eriline, sest iga kolme aasta tagant tuleb valida uus ringkonna esinaine ja ase-esinaine. Samuti tehti aastakokkuvõtteid ja vaadati tulevikku.

Tallinna ringkond sai uued juhid

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse