Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Soovin saada rühmavanemaks Soovin saada rühmavanemaks Kaitseliidu Tallinna Malev korraldab 05. veebruaril kell 18. 00 Uus-Tatari 25A, infotunni „Soovin saada rühmavanemaks“. Infotunnil tutvustatakse Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsiooni, rühmajuhi ülesandeid ja võimalusi. ← Eelmine Tallinna ringkond tegi aastakokkuvõtteid traditsioonilise aastapäeva tähistamisega Järgmine → Kes ütles, et Eestis pole mägesid? Soovin saada rühmavanemaks infotund; soovin saada rühmavanemaks;

Soovin saada rühmavanemaks

Keiri Jaadla, KL Tallinna maleva noorteinstruktor 19. jaan. 2009

Kaitseliidu Tallinna Malev korraldab 05. veebruaril kell 18.00 Uus-Tatari 25A, infotunni „Soovin saada rühmavanemaks“. Infotunnil tutvustatakse Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsiooni, rühmajuhi ülesandeid ja võimalusi.

Soovin saada rühmavanemaks

Infotund on mõeldud tegusatele Naiskodukaitse ja Kaitseliidu liikmetele, kes ehk ei ole veel leidnud endale sobivat erialarühma või tunnevad lihtsalt suurt soovi tegeleda noortega.

 

Uuele rühmavanemale pakutakse Kaitseliidu Tallinna Maleva poolt vastavat väljaõpet, põnevaid laagreid, seikluseid metsas, huvitavat seltsielu teiste noortejuhtidega ning võimalust tegeleda militaarspordiga.


Rühmavanemaks hakkamine on suurepärane võimalus anda oma panus noorte arendamisse ning sealjuures ka ise uusi kogemusi saada. 


Huvilistel palun end registreerida hiljemalt 27. jaanuariks aadressil keiri.jaadla (ät) mail.ee.

Soovin saada rühmavanemaks
Soovin saada rühmavanemaks

Kodutütred ja Noored Kotkad on Kaitseliidu skautlikud noorteorganisatsioonid, mis asutati vastavalt 19. jaanuaril 1932 ja 27. mail 1930 aastal.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärgid:

  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada oma armastust kodu ja isamaa vastu, õpetada austama eesti keelt ja eesti meelt;
  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimest ja loodust;
  • arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid;
  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
  • valmistada ette kodutütreid täitma naise ja ema ülesandeid;
  • kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Soovin saada rühmavanemaks

Noorte Kotkaste organisatsiooni eesmärk:

  • Noorte Kotkaste organisatsiooni eesmärgiks on kasvatada poisse isamaalises vaimus kehaliselt ja vaimselt terveiks Eesti kodanikeks.
Soovin saada rühmavanemaks
Soovin saada rühmavanemaks

FastLion CMS

Soovin saada rühmavanemaks

Soovin saada rühmavanemaks

Infotund on mõeldud tegusatele Naiskodukaitse ja Kaitseliidu liikmetele, kes ehk ei ole veel leidnud endale sobivat erialarühma või tunnevad lihtsalt suurt soovi tegeleda noortega Uuele rühmavanemale pakutakse Kaitseliidu Tallinna Maleva poolt vastavat väljaõpet, põnevaid laagreid, seikluseid metsas, huvitavat seltsielu teiste noortejuhtidega ning võimalust tegeleda militaarspordiga Kaitseliidu Tallinna Malev korraldab 05. veebruaril kell 18.00 Uus-Tatari 25A, infotunni „Soovin saada rühmavanemaks“. Infotunnil tutvustatakse Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsiooni, rühmajuhi ülesandeid ja võimalusi.

Soovin saada rühmavanemaks

infotund; soovin saada rühmavanemaks;
www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse