Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna taasloomise 31. aastapäeval jättis ilmataat pahurdamise ja lubas päikesel särada, kuni Uulu Kiriku Kultuuri- ja Puhkekülas meeleolukas pidu sai peetud. Korraldamise järg oli seekord ringkonna seitsme jaokonna hulgast Saarde käes ning laupäeval 8. juunil üllatasid saardelased organisatsioonikaaslasi nii koha kui esineja valikuga. ← Eelmine Rööprähklemise eest teenis pangetäie kartuleid Ülejõe jaoskond Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

Silvia Paluoja 10. juunil 2024

Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna taasloomise 31. aastapäeval jättis ilmataat pahurdamise ja lubas päikesel särada, kuni Uulu Kiriku Kultuuri- ja Puhkekülas meeleolukas pidu sai peetud. Korraldamise järg oli seekord ringkonna seitsme jaokonna hulgast Saarde käes ning laupäeval 8. juunil üllatasid saardelased organisatsioonikaaslasi nii koha kui esineja valikuga.

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

Koht, Uulu mõisa kirik, mille rajas Uulu parun, Peterburi õunakonnategelane ja Liivimaa maanõukogu liige Stael von Holstein 1880. aastal oma esimese abikaasa Eleonora matusteks. KIriku torni õhksid punavõimud 1950. aastal, hoonet ja selle juurdeehitust kasutati seejärel kooli võimlana. Uulu Kirik

Kultuuri- ja Puhkekülana ehk UKI tegutseb merest poole kilomeetri kaugusele jäävas hoones 2022. aastast. Selliste jahutavate seinte vahele kogunesidki Pärnumaa naiskodukaitsjad ja nende külalised.

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

Pidupäeva sissejuhatades ütles 2004. aastast naiskodukaitsja, Kaitseliidu Pärnumaa maleva personalispetsialist Ave Rallmann, et NKK on imeline organisatsioon, milles koged rahulolu ja saad panustada oma võimeid sihipäraselt.

 

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

„Tasub olla rõõmus ja uhke, aastaga on palju korda saadetud nii enda väljaõppes kui elanikkonna harimisel,” võttis sõnajärje Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna esinaine Leiu Lepik. „Usun, et aastaga on paljudele selgeks saanud oma roll ja loodan, et südames teate, miks te tahate olla Naiskodukaitses. Ei ole mõtet olla nimi nimekirjas, sest eneseväljenduse võimalusi on palju.”  Ringkonna esinaine avaldas tänu Kaitseliidule, Noorkotkastele, Kodutütardele koostöö eest.

Vana-Pärnu jaoskonna esinaine Maie Pitsal ütles edasi ringkonna auliikmete kui NKK järjepidevuse kandjate tervituse. Eeskuju andvad auväärses eas auliikmed on Ingrid Sõber, Helju Tiina Soomägi ja Ella Raudsepp.

Tunnustatavate nimekiri oli pikk. Eelmisel aastal algatatud traditsiooni jätkuks said esmaabi erialagrupijuht Kait Kosenkarnius ja ringkonna spordi pealik Kaja Lepp omale Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna dressipluusid. Maret Kaljulaidile anti üle meenemünt eelmisel aastal panustatud üle 1000 vabatahtliku tunni eest.

Aktiivse osavõtu eest väärtustas ringkond tänukirjaga oma liikmeid, aastale tagasi vaadates siis: Pille Lehtemaa, Lea Pikker, Mari-Liis Kaljur, Ingrid Allik, Kirsti Toodu, Pille Perner, Heleri Bauer, Ly Mäemurd, Kairi Tilsen ja NKK tegevuse toetamise eest Taivo Valter.

NKK Pärnumaa ringkonna tegevuse toetamise eest tänas esinaine ka mitut ühendust ja ametkonda, nende hulgas ka Tori kirikut, Taali vabatahtlikke päästjaid, Punase Risti Pärnumaa seltsi.

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

Taasloomise aastapäeva ametlik osa tipnes NKK keskjuhatuse tänukirja üleandmisega Ivi Korjule, kes oli eelneval aastal ringkonna aseesinaine ja veab ajalootoimkonna tegevust. Suureneva tunnustusaplausi saatel sai teatavaks, et ringkonnas lisandub 16 Liiliaristi V klassi teenetemärgi omanikule veel kolm. NKK kõrge aumärgi kandjad on nüüdsest ka Margit Nõmtak, Maret Kaljulaid ja Margit Veltson. Naiskodukaitsjad, kelle nimed ütlevad väljapool Pärnumaadki palju neile, kes on pühendunud organisatsiooni tegevusele ja ringkonna esindamisele.

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

Pidulikult andsid NKKsse astumise tõotuse neli tegev- ja üks toetajaliige. Taasloomise aastpäeva tähistamisel ütlesid tänusõnu koostöö eest Kaitseliidu Pärnmumaa maleva noorteinstruktorid Aina Tarvis ja Martin Lepiku, meenutuse lisas ennast ringkonna taasloomise ristiisaks nimetanud Peeter Müürsoo, kes oli 1990. aastate alguses Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik. Punase Risti nimel Pärnumaa seltsi koordinaator Hiie Lainela-Kollom kinkis esinaisele käsitööna valmistatud puidust taiese rahvuslipu kujutisega ülaservas.

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

Ringkonnakaaslasi üllatas Saarde jaoskond oma naisansambliga, esitades Juhan Trumpi loodud „Hoolivuse laulu”. Hääled pani helisema taustatöö tegija, Kilingi-Nõmme muusikakooli õpetaja Piia Salomon. Saardelased lisasid kavasse ka Kilingi-Nõmme visiitkaardi, võimlemisklubi Githa, seekord nende vilistlasrühma. Hoogu, sära, ahhetamist, aplausi!

 

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

NKK Pärnumaa ringkond moodustati 8.detsembril 1927 ja tegutses, kuni punavõim selle tegevuse keelustas. Ringkond taasloodi 5. juunil 1993. Ringkonna taasloomise 31. aastapäeva jääb meenutama ühispilt ning osalejatele muljete kogum, millest kohtudes jutelda.

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

FastLion CMS

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas

Koht, Uulu mõisa kirik, mille rajas Uulu parun, Peterburi õunakonnategelane ja Liivimaa maanõukogu liige Stael von Holstein 1880 aastal oma esimese abikaasa Eleonora matusteks Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna taasloomise 31. aastapäeval jättis ilmataat pahurdamise ja lubas päikesel särada, kuni Uulu Kiriku Kultuuri- ja Puhkekülas meeleolukas pidu sai peetud. Korraldamise järg oli seekord ringkonna seitsme jaokonna hulgast Saarde käes ning laupäeval 8. juunil üllatasid saardelased organisatsioonikaaslasi nii koha kui esineja valikuga.

Pärnumaa ringkonna aastapäevale lisas sära Githa

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse