Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Organisatsiooniõpetuse moodul legoklotside võtmes Organisatsiooniõpetuse moodul legoklotside võtmes Laupäeval, 5. veebruaril 2022 toimus Harju ringkonna baasväljaõppe organisatsiooniõpetuse mooduli lähiõpe, kus osalesid Naiskodukaitsega eelmisel aastal liitunud Jaanika Kose jaoskonnast ja Pille Harku jaoskonnast. Mõlemad naised haarasid kinni võimalusest panna kirja oma mõtted ja emotsioonid, mida üle pika aja kontaktselt toimunud väljaõpe tekitas. “ Organisatsiooniõpetuse moodul legoklotside võtmes

Organisatsiooniõpetuse moodul legoklotside võtmes

22. veebr. 2022

Laupäeval, 5. veebruaril 2022 toimus Harju ringkonna baasväljaõppe organisatsiooniõpetuse mooduli lähiõpe, kus osalesid Naiskodukaitsega eelmisel aastal liitunud Jaanika Kose jaoskonnast ja Pille Harku jaoskonnast.
Mõlemad naised haarasid kinni võimalusest panna kirja oma mõtted ja emotsioonid, mida üle pika aja kontaktselt toimunud väljaõpe tekitas.

Organisatsiooniõpetuse moodul legoklotside võtmes
Foto Liina Riismaa

Pille lugu

Hommik algas seiklusega Hiiu ja Pääsküla talviselt kitsaste tänavate vahel, kus ühtäkki avastasin end Kaitseliidu Harju maleva hoone asemel hoopis Tallinna maleva värava tagant. Minu poeg kuulub Nõmme malevkonda ja sellest tulenevalt arvas mind kohale sõidutanud abikaasa, et ka mina võiksin sealsetesse ridadesse kuuluda, olles unustanud tegeliku aadressi, kuhu oli vaja jõuda. Õnneks ei olnud õige koht kaugel ja jõudsin siiski aegsasti kohale.

Organisatsiooniõpetuse moodul kestis ühe päeva ning selle aja jooksul tutvusime põhjalikult riigikaitse strateegiaga. Analüüsisime Kaitseväe ja Kaitseliidu sarnasusi ning erinevusi. 

 

Toimus organisatsiooni tutvustus ja arutelud naiskodukaitsja arenguperspektiividest ning naiste võimalustest tänapäevases riigikaitses.

Meile tutvustati väga õpetlike ja eluliste näidetega Naiskodukaitse ja Kaitseväe vormi kandmise korda ning juhiti ka tähelepanu vigadele, mida vormikandjad võivad teha.

Eriliseks lemmikuks osutus minu jaoks riviõpe, mida kujutasin algselt ette palju keerulisemana. Tuli meelde kunagine kooliaeg ja kehalise kasvatuse tunnid, mis kõik sarnaselt algasid.

Kokkuvõttes sain väga toreda kogemuse võrra rikkamaks ja olen õnnelik, et saan kuuluda Naiskodukaitse ridadesse!

Tänan kõiki instruktoreid, kes oma töösse südamega panustavad ja hoolitsevad uute liikmete heal tasemel väljaõppe eest.

 

Organisatsiooniõpetuse moodul legoklotside võtmes
Foto erakogu

Jaanika lugu

Organisatsiooniõpe on moodul, millest peaksid kõik naiskodukaitsjad alustama, võib olla isegi enne Naiskodukaitsesse astumist. Minu mõtted avardusid sõna riigikaitse osas. Oli hea tajuda, et olen mõtetega õigel teel aga, et on ka asju, millele ma veel mõelnud ei ole. 

Sain kursusel ülevaate, mis organisatsiooniga on tegemist ja kuidas struktuur toimib. Millised on arengu ja karjäärivõimalused organisatsioonis. Missugused on minu võimalused ning mida saan pakkuda lähedastele, kogukonnale ja riigile, kuuludes Naiskodukaitsesse. Mul on plaan õpitud materjalide põhjal koostada oma, Kiili rühma noortele, skeem, mille alusel neile selgitada, kuidas organisatsioon toimib. 

 

Meil oli ka väga asjalik ja praktiline rividrill, mis annab mulle julguse õpetada oma rühma noori rivis olema, karpi moodustama, rivis liikuma ja kõigeks, mis sinna juurde kuulub. Rividrill võiks olla ka sõdurioskuste moodulil.

Tänu koolitajate loomingulisusele jäi eredalt meelde vormikandmise kord ja see, et vormi kandmine on püha ja au asi. See on ka midagi, mida noortele selgitada. Kuna minu rühma noored on täna vanuses, kus nende arvates on vorm ajast ja arust. Nüüd on aga kindlust neile selgitada, et vormi kandmine on privileeg.

Minu arvates on see parim baasväljaõppe moodul, kuigi ohutushoiu moodul on veel läbimata. Koolitajad olid oma ala parimad - oli piisavalt loenguid, info edastamist, meeskonna ülesandeid ja isegi mänge. Mulle tundub, et see koolitus tuleks kasuks ka noortejuhtidele, kuid siis tuleks ülesehitus muuta Kodutütarde organisatsioonile suunavamaks. 

Leian, et see on hea võimalus ka kodutütardele, et tutvuda edasise karjääri ja õpiväljunditega ning jätkata tegevust organisatsioonis. Võtta aha hirmud ja uskumused.  

Mulle väga meeldis lõpuharjutus - ehitada legoklotsidest maja, kus vundament on see, kes sa hetkel oled ja iga järgmine blokk on midagi, mida soovid saavutada kas organisatsioonis või organisatsiooni abiga. See oli väga silmi avav ja aitas kenasti paika panna järgmise 5 aasta plaanid ja eesmärgid. Sellega saab ideaalselt läbi viia arenguvestluseid. 

Mina soovitan seda koolitust kõigile:

* kes kasvõi korra on mõelnud astuda Naiskodukaitsesse;

* on organisatsioonis juba pikalt olnud ning sihi kaotanud;

* kodutütrele, kes ei tea, kas ja kuidas organisatsioonis jätkata.

FastLion CMS

Organisatsiooniõpetuse moodul legoklotside võtmes

Organisatsiooniõpetuse moodul legoklotside võtmes

Foto Liina Riismaa Pille lugu Hommik algas seiklusega Hiiu ja Pääsküla talviselt kitsaste tänavate vahel, kus ühtäkki avastasin end Kaitseliidu Harju maleva hoone asemel hoopis Tallinna maleva värava tagant Minu poeg kuulub Nõmme malevkonda ja sellest tulenevalt arvas mind kohale sõidutanud abikaasa, et ka mina võiksin sealsetesse ridadesse kuuluda, olles unustanud tegeliku aadressi, kuhu oli vaja jõuda Laupäeval, 5. veebruaril 2022 toimus Harju ringkonna baasväljaõppe organisatsiooniõpetuse mooduli lähiõpe, kus osalesid Naiskodukaitsega eelmisel aastal liitunud Jaanika Kose jaoskonnast ja Pille Harku jaoskonnast. Mõlemad naised haarasid kinni võimalusest panna kirja oma mõtted ja emotsioonid, mida üle pika aja kontaktselt toimunud väljaõpe tekitas.

Organisatsiooniõpetuse moodul legoklotside võtmes

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse