Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said tarkusi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said Laupäeval, 28. septembril tulid kokku Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna naiskodukaitsjad, et saada teoreetilisi teadmisi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks juhul, kui on tekkinud hädaolukord. Koolituspäeva tulemusena loodi kohalikest naiskodukaitsjatest koosnev evakuatsioonirühm. Oleme valmis! Koostöö Õppused ← Eelmine Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna ajalooretk Lääne-Saaremaale Järgmine → Kaasamine pole pelgalt kaasaminemine Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said tarkusi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks

Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said tarkusi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks

Janne Mets, Saaremaa rk, evakuatsioonirühma juht 30. sept. 2019

Laupäeval, 28. septembril tulid kokku Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna naiskodukaitsjad, et saada teoreetilisi teadmisi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks juhul, kui on tekkinud hädaolukord.

Koolituspäeva tulemusena loodi kohalikest naiskodukaitsjatest koosnev evakuatsioonirühm.

Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said tarkusi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks
Pilt: Kadri Paomees
Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said tarkusi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks
Pilt: Kadri Paomees

 

Koolituspäev algas Saaremaa vallavalitsuse esindaja sõnavõtuga. Abivallavanem Jaan Leivategija kõneles sellest, mis on hädaolukord ja kuidas sellisele olukorrale reageerib kohalik omavalitsus.

Hädaolukorra seadusest (HOS) tulenevalt on hädaolukord selline sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus, rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid (HOS § 2 lg 1).

Omavalitsusüksuse kriisikomisjon abistab vajadusel hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel. Saaremaa valla kriisikomisjoni juhib vallavanem.

Et tekkinud kriisisituatsiooni reguleerida, on vajalik hädaolukorra ennetamiseks, hädaolukorraks valimistumiseks ning hädaolukorras tegutsemiseks ja selle lahendamiseks erinevaid meetmeid ning teha koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonide vahel. Riskid, mis võivad hädaolukorda tekitada, tuleb eelnevalt hinnata ja kaardistada.

Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said tarkusi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks
Pilt: Kadri Paomees

Mis on evakuatsioon, mis on päästmine, kuidas inimelusid kaitsta ning evakueerida inimesi – sellest kõneles koolituspäeva teine esineja Annika Orav Politsei- ja Piirivalveametist. Tema on teinud ära suure töö, et koostada kõiki ametkondi rahuldav ulatuslikku evakuatsiooni puudutav juhendmaterjal. Selle dokumendi eesmärgiks on suuniste andmine kõikidele osapooltele, kes hädaolukorra lahendamise ja inimeste evakueerimisega seotud on, et kõigil tekiks ühine arusaamine, kuidas toimub evakuatsioonialalt inimeste toimetamine ohutusse paika, millised on vajalikud tegevused enne ohutusse paika jõudmist ning millised on vajalikud tegevused ohutus paigas ehk evakuatsioonipunktis.

Politsei- ja Piirivalveamet on riigis läbiviidava ulatusliku evakuatsiooni eest vastutav asutus.

 

Päeva kolmas esineja oli Naiskodukaitse arendusspetsialist Sälli Hinrikus, kes andis täpsemaid juhiseid evakuatsioonipunkti ülespanemiseks ja toimimiseks. See on oluline info naiskodukaitsjatele, kes soovivad end evakuatsioonipunkti töös reaalselt rakendada.

 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse määrusest nr 112, mis on vastu võetud 22. juunil 2017 (§ 10 lg 4), tagatakse evakueeritutele evakuatsioonikohas viibimiseks esmased olme- ja hügieenitingimused; esmavajalik toitlustamine ja joogivesi; esmaabi andmine; füüsiline turvalisus.

 

Koolituspäev oli väga huvitav ja sisutihe ning naiskodukaitsjatest õppurid esitasid lektoritele palju vajalikke küsimusi, millele saadi kompetentsed vastused.

 

Saaremaa vallavalitsuse kriisikomisjon on evakuatsioonikohtadeks hetkel välja valinud neli suuremat kohta, mille reaalne avamine ja töö evakuatsioonipunktis olenevalt kriisisündmusest ja vastavalt vajadusele on nüüdsest Saaremaa ringkonna Naiskodukaitse evakuatsioonirühma korraldada.

Kel on soovi evakuatsioonipunkti töös osaleda, kuid seekord koolitusel osaleda ei saanud, andke julgelt enda soovist teada instruktorile ja rühmajuhile. Baasväljaõppe moodulid ei pea olema läbitud, võivad olla läbimisel.

Oleme valmis!

FastLion CMS

Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said

Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said

Pilt: Kadri Paomees Pilt: Kadri Paomees Koolituspäev algas Saaremaa vallavalitsuse esindaja sõnavõtuga Abivallavanem Jaan Leivategija kõneles sellest, mis on hädaolukord ja kuidas sellisele olukorrale reageerib kohalik omavalitsus Laupäeval, 28. septembril tulid kokku Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna naiskodukaitsjad, et saada teoreetilisi teadmisi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks juhul, kui on tekkinud hädaolukord.Koolituspäeva tulemusena loodi kohalikest naiskodukaitsjatest koosnev evakuatsioonirühm.

Oleme valmis! Naiskodukaitsjad said tarkusi ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse