Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Ohtlikud sademed ja äike Ohtlikud sademed ja äike Elektrilevi OÜ Ohtlikud sademed ja äike

Ohtlikud sademed ja äike

Kuidas hoiatuse saamisel tegutseda

 • Jälgi ametkondade edastatud teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Ole valmis võimalikeks elektrikatkestusteks ning teede sulgemisteks.
 • Lae mobiiltelefon ja akupank täis, varu joogivett, toitu ja autokütust.
 • Veendu, et sul on olemas taskulamp ja patareiraadio ning piisavalt patareisid.
 • Ära jäta väljas viibivaid koduloomi kaitsetuna ohu kätte.
 • Äikesehoiatuse korral eemalda kodumasinad ja elektroonikaseadmed elektrivõrgust, võta neist side- ja antennikaablid välja.

 

Kuidas ohtlike sademete korral tegutseda 

 • Püsi siseruumides.
 • Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, veendu, et sul on piisavalt kütust, ning võta kaasa laetud mobiiltelefon. Talvel hoia autos lumelabidas ja soojad riided.
 • Sõidukit juhtides vali sobiv kiirus. Arvesta võimalike ohtudega.
 • Tugeva vihma, lumesaju, rahe või jäite korral peata sõiduk teeserval ning lülita sisse ohutuled.
 • Tuulise ilmaga pane selga rohkem riideid, sest tuul teeb ilma veel külmemaks.
 • Väldi välgutabamuse ohtu. Äikese korral on ohtlikud veekogud, avatud veekraanid, üksikud puud, metallmastid ja -aiad ning korstnast tõusev suits.
 • Teavet teeolude kohta küsi maanteeinfo numbrilt 1510.
 • Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustanud purustuste korral helista hädaabinumbril 112.
 • Rahe korral paku koduloomadele varjualust.

 

Kuidas äikese ajal tegutseda

 • Äikese ajal varju siseruumidesse või autosse.
 • Vältida tasuks ronimist kõrgemate asjade otsa. 
 • Väldi välgutabamuse ohtu. Äikese korral on ohtlikud veekogud, avatud veekraanid, üksikud puud, metallmastid ja -aiad ning korstnast tõusev suits.
 • Väljas liigeldes äikesetormi ajal tasub olla ettevaatlik tugeva tuulekäes lendlevate asjade eest (nt. prügi, aiamööbel, katused jne).
 • Sattudesmaha kukkunud ja pinge all olevate juhtmete ligi tuleb sealt võimalikult lühikeste summudega ja jalgu lohistades ära liikuda.

 

Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi numbril 1343 ja häirekeskust numbril 112.

 

TASUB TEADA

 • Tugev vihmasadu võib kaasa tuua üleujutusohu, eriti linnatänavatel, ning teede ära uhtumist.
 • Tugev lumesadu võib põhjustada transpordikatkestusi, näiteks teede sulgemist ning raudtee- ja lennuliikluse katkemist. Sõidukid võivad jääda lumevangi.
 • Rahe võib tekitada füüsilisi vigastusi inimestele ning kahjustada sõidukeid ja hoonete katuseid.
 • Tuisk võib kaasa tuua otsese ohu inimeste elule, näiteks alajahtumine, eksimine, liiklusõnnetused, teede sulgemine jmt. Lisaks tuleb arvestada elektrikatkestuse ohuga.
 • Jäide võib põhjustada puuokste murdumist, elektriliinide purunemist ja elektrikatkestusi. Libeduse tõttu kasvab liiklusõnnetuste oht.
 • Äiksega võib kaasneda pikselöögi võimalus, mis on väga ohtlik inimesele, rikub elektroonikaseadmeid ja põhjustab tulekahjusid.

 

*Allikad:  Käitumisjuhised kriisiolukordadeks, 2018. Eestvedaja: Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm. Elektrilevi OÜ.

FastLion CMS

Ohtlikud sademed ja äike

Ohtlikud sademed ja äike

Kuidas hoiatuse saamisel tegutseda Jälgi ametkondade edastatud teavet ja järgi käitumisjuhiseid Ole valmis võimalikeks elektrikatkestusteks ning teede sulgemisteks

Ohtlikud sademed ja äike

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse