Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Liiklusõnnetus Liiklusõnnetus * Allikad: Päästeamet ja IIZI Kindlustusmaakler AS Liiklusõnnetus

Liiklusõnnetus

Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju.

 

Kui liiklusõnnetuses on kannatanuid, tuleb õnnetusest teavitada häirekeskust hädaabinumbril 112!

 

Enne õnnetuspaigalt lahkumist tuleb fikseerida õnnetuse põhjustaja ning kannataja.

 

Riskitegurid:

 • sõiduki juhid valivad sellise sõidukiiruse, mis antud oludes ei ole sobiv,
 • sõidukijuhid sooritavad möödasõite, mis on ohtlikud,
 • jalakäijad ületavad tänavaid kohtades, kus on halb nähtavus,
 • jalakäijad ületavad sõiduteid liikuvate sõidukite vahelt või seisvate sõidukite varjust,
 • eiratakse meelega liikluseeskirju,
 • teedel sõidetakse jalgrattaga liikluseeskirju tundmata.

 

Peale liiklusõnnetust:

 • võimalusel võta endale tulekustuti käeulatusse, sest on sõiduki süttimise oht;
 • kui sõiduk on süttinud, siis püüa enda elu ohtu seadmata kannatanu sealt kätte saada;
 • kontrolli avariis osalenud inimeste seisundit (kõneta, kontrolli hingamist ja pulssi, vaata väliseid vigastusi) ja vajadusel abista neid.
 • vestle kannatanu(te)ga, kontrollides nende teadvusel olekut;
 • peata verejooks;
 • vajadusel tee elustamist.
 • kui sõidukis on kannatanuidsiis on esmalt vajalik kiiresti nende seisund välja selgitada.
 • Aita kannatanud sõidukist välja vaid siis, kui sõiduk on süttinud (või kannatanu elu on muul viisil ohus sõidukisse jäämise korral). Vastasel juhul võid vigastusi juurde tekitada või eluohtlike vigastuste korral põhjustada ka surma.
 • Kuni operatiivteenistuse saabumiseni on tähtis kannatanu elutähtsate funktsioonide säilitamine ja kannatanule lisavigastuste tekitamise vältimine.

 

ÄRA KUNAGI SEGA TEGUTSEVAID OPERATIIVTÖÖTAJAID, KUID ANNA NEILE VAJALIKKU INFOT!

 

HEA TEADA

 • Õnnetuse asjaolude kohta vormistada kirjalik paberdokument. Selgelt ja arusaadavalt (võimalusel koos joonistega) tuleb kirjeldada, kuidas õnnetus juhtus. Paberil peab olema kirjutatud:
  • õnnetuses osalenud isikute andmed (nimi, isikukood, telefoninumber jne);
  • sõidukite andmed (sõiduki number, liikluskindlustuse info);
  • juhtumi kirjeldus koos skeemiga;
  • allkirjastatud kokkulepe- kes on kannataja ja kes kahju põhjustaja.
 • Mitte mingil juhul ei tohi sõidukeid enne õnnetusjuhtumi fikseerimist sündmuskohal liigutada.
 • Politsei tuleb sündmuskohale kutsuda juhul, kui:
  • avarii tagajärjel tekitati kellelegi kehavigastusi;
  • kui kahju põhjustaja ei ole teada;
  • osapooled ei jõua kahju põhjustaja osas kokkuleppele.
 • Välismaale sõites tuleb kaasa võtta liikluskindlustuse roheline kaart, mis on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välismaal.

 

Kui sul juhtus liiklusõnnetus välismaal

 • Välismaal toimunud liiklusõnnetuse korral tuleb järgida täpselt samu reegleid kui Eestiski.
 • Koosta vabas vormis kirjalik paberdokument õnnetuse asjaoludest. 
 • Tee nii, et tekkinud kahju kuidagi ei suureneks. Veendu, et õnnetuses osalenud sõidukiga on ohutu sõita. Kui vajad puksiirteenuse abi, siis kaskokindlustuse olemasolul võta ühendust Autoabi teenusega.
 • Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu:
  • pöördu esimesel võimalusel süüdlase kindlustusandja poole, kes annab edasised juhised.
  • Kindlustushüvitist maksab põhjustaja kindlustusandja või selle esindaja Eestis.
 • Kui oled õnnetuse põhjustaja:
  • pöördu viivitamatult kindlustusandja poole, kus oled teinud oma liikluskindlustuse.
  • Vajadusel teavita ka kaskokindlustust.
 • Kasko kahjust teavitamiseks välismaal võta ühendust oma kindlustusandjaga, kes annab kahjukäsitluseks edasised juhised.

 

HEA TEADA

 • Liiklusõnnetuses osalenud sõidukiga Venemaalt lahkumiseks peab kaasas olema politsei tõend liiklusõnnetuse kohta.
 • Kannatanul ei ole Venemaal toimunud liiklusõnnetuse korral võimalik hüvitist Eestis taotleda.
 • Kui Eestis toimus liiklusõnnetus sõidukiga, mis on kindlustanud välisriigi kindlustusandja poolt, tegeleb kahju käsitlemise ja kahju hüvitamisega kannatanule kindlustusandja esindaja Eestis.

 

Kui sa sõidad otsa loomale

 • Vigastatud või hukkunud loomast teavita Häirekeskust telefoninumbril 112 või Keskkonnainspektsiooni tel: 1313.
 • Võimalusel tee sündmuskohal mõned fotod, et tõendada mets- või kariloomale otsasõit.
 • Peale juhtumi asjaolude fikseerimist võib sõidukiga sündmuskohalt lahkuda, kui oled veendunud, et liiklemine on ohutu.

 

*Allikad: Päästeamet ja IIZI Kindlustusmaakler AS.

FastLion CMS

Liiklusõnnetus

Liiklusõnnetus

Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju Kui liiklusõnnetuses on kannatanuid, tuleb õnnetusest teavitada häirekeskust hädaabinumbril 112! Enne õnnetuspaigalt lahkumist tuleb fikseerida õnnetuse põhjustaja ning kannataja

Liiklusõnnetus

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse