Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
LIIKMEMAKS LIIKMEMAKS Laekunud raha jääb ringkonna juhatuse kasutada LIIKMEMAKS

LIIKMEMAKS

 

Saaja: Kaitseliit

Arveldusarve: EE461010022002422007 (SEB)

Viitenumber: 62020100193

Selgitus: Ees- ja perekonnanimi, NKK liikmemaks 2019 a eest, 8PÄR Pärnumaa rk

Summa: 12 eurot aasta

Danske Bank A/S Eesti filiaal

Nordea Pank

SEB

Swedbank

 

  • Kaitseliidu liikmel on kohustus maksta liikmemaksu.
  • Liikmemaks kehtestatakse kalendriaastaks.
  • Liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja kehtestab Kaitseliidu keskkogu.
  • Liikmemaks tasutakse kas maleva juhatuse, küberkaitseüksuse juhatuse, Naiskodukaitse ringkonna juhatuse, Noorte Kotkaste keskjuhatuse või Kodutütarde keskjuhatuse näidatud arvelduskontole või selleks määratud isikule Kaitseliidu ülema kehtestatud korra järgi.
  • Kaitseliidu liikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast. Liikmeks oleku ajal makstakse liikmemaksu jooksva aasta eest.
  • Liikmemaksu võlg tuleb tasuda kümne tööpäeva jooksul liikmesuse lõppemisest arvates. Liikmesuse lõppemisel ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.
  • Liikmed kellel ei ole võimalik liikmemaksu tasuda, tuleb teha ringkonna esinaisele põhjendatud liikmemaksust vabastamise avaldus. Traditsiooniliselt ei tasu liikmemaksu auliikmed ja noorliikmed.
  • Laekunud raha jääb ringkonna juhatuse kasutada.

FastLion CMS

LIIKMEMAKS

LIIKMEMAKS

Saaja: Kaitseliit Arveldusarve: EE461010022002422007 (SEB) Viitenumber: 62020100193 Selgitus: Ees- ja perekonnanimi, NKK liikmemaks 2019 a eest, 8PÄR Pärnumaa rk Summa: 12 eurot aasta Danske Bank A/S Eesti filiaa l Nordea Pank SEB Swedbank Kaitseliidu liikmel on kohustus maksta liikmemaksu Liikmemaks kehtestatakse kalendriaastaks

LIIKMEMAKS

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse