Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Korstnapühkimine Korstnapühkimine *Allikas: Päästeamet Korstnapühkimine

Korstnapühkimine

Igal aastal saab paarsada tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.
Korstnapühkimine

Teavet korstnapühkija tellimise kohta saad küsida päästeala infotelefonilt 1524. Korstnapühkijate kontakte on võimalik leida ka lehelt www.korsten.ee. Ühtlasi tuletame meelde, et korstnapühkijal peab olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist kindlasti  kontrollida kutsekoja kodulehel.

 

Allolevast tabelist saad kontrollida, millised töid erineva kutsetunnistusega korstnapühkijad võivad teostada.

 

Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib

kutse- ja majandustegevusena osutada korstnapühkija kutsetunnistusega isik:

 

Alates 2013. aastast väljastatavad kutsetasemed:Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitisesMujal, sh korterelamus
Korstnapühkija, tase 3JahEi
Korstnapühkija, tase 4JahJah
Korstnapühkija-meister, tase 5JahJah
Vana kutseseaduse alusel antud, kaotavad kehtivuse hiljemalt 2017. aastal  
Korstnapühkija IJahJah
Korstnapühkija IIJahJah

 

Pärast hooldustöid koostab korstnapühkija akti, kus on kirjas tehtud tööd ning korstnapühkija kutsetunnistuse number. Nii tellija kui korstnapühkija kirjutavad aktile alla. Õnnetuse korral pead nt kindlustushüvitise saamiseks tõendama, et küttekolded olid hooldatud. Seepärast tuleb akt kindlasti säilitada.

Korstnapühkimine

Külmal ajal tuleb eriti jälgida katlamajade tuleohutust ja korrasolekut. Rikete tõttu võib kütteta jääda palju maju. Sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed.

 

Õnnetuste vältimiseks soovitame:

  • hooldada katlaid ja küttesüsteeme ettenähtud ajal, kuna maksimaalsetel koormustel töötavad kütteseadmed eeldavad ideaalset korrasolekut;
  • kütta katlaid ainult kvaliteetainega;
  • jälgida küdevaid katlaid külmal ajal tavalisest hoolsamalt.

 

*Allikas: Päästeamet

FastLion CMS

Korstnapühkimine

Korstnapühkimine

Igal aastal saab paarsada tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega

Korstnapühkimine

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse