Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade“ Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse Laupäeval, 26. märtsil kohtusid Rahvusraamatukogus naiskodukaitsjad üle Eesti aasta suurkoosolekul – keskkogul. Vailiti uued juhid, otsustati liikmemaksu küsimus, analüüsiti möödunud aasta tulemusi ning vaadati tulevikku. Päeva rosin oli trükivärske raamatu esitlus. Viited: - Kõne Isamaale 2011 - Pildigalerii - Naiskodukaitse uus põhikiri ← Eelmine Naiskodukaitsjad külastasid lottasid nende 90ndal juubelil Järgmine → Naistelt Naistele koguperepäeval kogutud rahadega taasavatakse tugitelefon Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade“

Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade“

Eveli Sammelselg 27. märtsil 2011

Laupäeval, 26. märtsil kohtusid Rahvusraamatukogus naiskodukaitsjad üle Eesti aasta suurkoosolekul – keskkogul. Vailiti uued juhid, otsustati liikmemaksu küsimus, analüüsiti möödunud aasta tulemusi ning vaadati tulevikku. Päeva rosin oli trükivärske raamatu esitlus.

Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade“
Värskelt trükist: esimene eksemplar raamatust "Naiskodukaitse tegevuse ülevaade 2003-2010" kingiti Kaitseliidu ülemale kol-ltn Raivo Lumistele. Foto: Eveli Sammelselg

Keskkogu avas Tallinna ringkonna esinaise pr Erle Eenmaa kõne Isamaale. Naiskodukaitse Keskkogu peetakse igal aastal erinevas Eestimaa paigas ning traditsiooniks on, et „Kõne Isamaale“ peab vastava ringkonna esindaja.

 

Järgnes Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste sõnavõtt, kus ülem tõi esile naiskodukaitsjate aktiivsust ja süsteemsust, mis väljendub nii organisatsiooni arendamisel kui ka Kaitseliitu toetavate tegevuste läbiviimisel. „Olge edasi meile eeskujuks!“, soovis Kaitseliidu meespere nimel kol-ltn Lumiste.

 

2010. a ülevaates tõi Naiskodukaitse esinaine pr Airi Neve esile suuremad saavutused: töötati välja dokument „Naiskodukaitse väljaõppe üldpõhimõtted ja erialade kirjeldused“,   esmaabiinstruktorite kursuse kava ning rühmaparameediku erialakursus. Kinnitati Naiskodukaitse arengukava, töötati välja uus põhikiri, mis kinnitati 2011. aasta alguses. Valiti aasta naiskodukaitsja, kaante vahele jõudis Naiskodukaitse tegevuse ülevaade 2003-2010. Teist korda viidi edukalt läbi Naiskodukaitse fotokonkurss, uudse projektina tehti käsitööd – kooti jõulukingiks kindad Afganistani-missioonil viibivatele Eesti sõduritele. Ajaloo talletamiseks astuti 2010. aastal ka üks samm edasi – algatati koostööprojekt Eesti Rahva Muuseumiga mälestuste kogumiseks.

Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade“
Naiskodukaitse esinaine pr Airi Neve. Foto: Eveli Sammelselg
Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade“
Foto: Eveli Sammelselg

2011. ja 2012. arenguprojektidena on plaanis koostada vabatahtlike juhtide ametisse sisseelamist toetav käsiraamat, juhendmaterjal vabatahtlike juhtidega arenguvestluste läbiviimiseks, baasväljaõppe kursuslase käsiraamat, Naiskodukaitse nime ja sümboolika kasutamise kord. Väljaõppe valdkonnas on plaanis välja töötada esmaabiõpetajate kursusekava ning toiduhügieeni koolituse kava.

 

Hääletusele tuli ka Naiskodukaitse liikmemaksu suurus. Keskjuhatus tegi ettepaneku alates 2012. aastast kehtestada liikmemaksuks 12 eurot aastas ja sisseastumismaksuks 0 eurot. Keskkogu delegaatide ettepanekul lisati hääletusele ka 8-eurone liikmemaks, kuid peale aktiivset arutelu ja sõnavõtte sai hääletustulemustel ülekaalu 12-eurone ettepanek.

Keskkogu teine pool möödus uute juhtide valimisega. Ametiaeg sai täis kahel keskjuhatuse liikmel – Urve Loit´l Sakala ja Iive Rohtla´l Alutaguse ringkonnast. Kandidaate oli kolm, delegaadid valisid uuteks keskjuhatuse liikmeteks Siiri Sepp´a Alutaguse ringkonnast ja Sigrid Laanemets´a Tallinna ringkonnast. Kuna senisel Naiskodukaitse esinaisel pr Airi Neve´l täitus 5 aastat ametis, siis pikendas Keskkogu tema tegevusmandaati järgmiseks 5 aastaks.

Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade“
Foto: Eveli Sammelselg
Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade“
Tartu ringkonna instruktor pr Leane Morits, värske raamatu üks koostajatest. Foto: Eveli Sammelselg

Keskkogu lõpetas pidulikult Naiskodukaitse raamatu esitlemine – nimelt ilmus väga värskelt trükist „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade 2003-2010“, mille koostamine oli Tartu ringkonna õlul ja suurimaks eestvedajaks oli Tartu ringkonna instruktor pr Leane Morits. Värsket teost on kõikidel naiskodukaitsjatel võimalik soetada oma ringkonnas.

 

Naiskodukaitse keskkogu tuleb kokku jälle järgmisel aastal, seni on organisatsiooni juhtimine usaldatud keskjuhatusele. Naiskodukaitse keskkogul osalevad hääleõigusega ringkondade esinaised, aseesinaised ja ringkonnakogude poolt valitud esindajad ning sõnaõigusega Naiskodukaitse esinaine, ringkonna instruktorid, Naiskodukaitse keskjuhatuse liikmed, Naiskodukaitse keskrevisjoni esinaine ning kutsutud külalised.

 

Viited:
- Kõne Isamaale 2011

- Pildigalerii  

- Naiskodukaitse uus põhikiri

FastLion CMS

Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse

Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse

Värskelt trükist: esimene eksemplar raamatust "Naiskodukaitse tegevuse ülevaade 2003-2010" kingiti Kaitseliidu ülemale kol-ltn Raivo Lumistele Foto: Eveli Sammelselg Keskkogu avas Tallinna ringkonna esinaise pr Erle Eenmaa kõne Isamaale Laupäeval, 26. märtsil kohtusid Rahvusraamatukogus naiskodukaitsjad üle Eesti aasta suurkoosolekul – keskkogul. Vailiti uued juhid, otsustati liikmemaksu küsimus, analüüsiti möödunud aasta tulemusi ning vaadati tulevikku. Päeva rosin oli trükivärske raamatu esitlus.

Keskkogul esitleti raamatut „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade“

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse