Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Kes on tänavused tuletoojad? Kes on tänavused tuletoojad? Tänavusteks võidutule toojateks on Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevuse taastajad. Täname Kaitse Kodu! artikli koostamiseks vajalike materjalide eest! Kaitse Kodu! Võidupüha numbrist leiate paraadi, Hiiumaa, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse kohta nii mõndagi põnevat! ← Eelmine Naiskodukaitsja Valeria ©kabara võitis Euroopa Karikavõistluste etapi Järgmine → Ringvaade Maakaitsepäeva ja Võidupüha tähistamisest Kes on tänavused tuletoojad?

Kes on tänavused tuletoojad?

18. juunil 2015

Tänavusteks võidutule toojateks on Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevuse taastajad.

Tuletoojad viivad muinas- ja mälestustulest liidetud ning presidendi poolt teele läkitatud Võidutule keskselt Võidupüha paraadilt Kärdlas kodumaakondadesse.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Ivar Tallermann

Alutaguse 

 

Merle Kodu
Merle on KL asutajaliige. Alates 14.05.1992 Nõmme malevkonna liige. 31. märtsil 2000 võeti Merle vastu NKK Tallinna ringkonna Toompea jaoskonda. Merle tuli 2008 aastal seoses elukoha vahetusega üle NKK Alutaguse ringkonna Lüganuse jaoskonda.

Merle töötas Naiskodukaitse aseesinaise ametikohal organisatsiooni kõige raskemal ajal - Naiskodukaitse organisatsiooni sünni alguses, ja kasvuraskustega võideldes andis ta oma panuse sellesse organisatsiooni, ning on jäänud organisatsiooni tegevliikmeks tänaseni.


Merle on oma panuse andnud ka KL Kooli arengusse nii palgalise töötajana kui ka vabatahtliku koolitajana. Merle on väga hea huumorimeelega ja positiivse ellusuhtumisega  kaaslane.

 

Alutaguse Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Aivar Raudsepp.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Priit Pikmets

Harju

 

Järvi Kirs
Järvi on NKK Harju ringkonna taasasutaja. Järvi on olnud NKK Paldiski jaoskonna esinaine, kuulunud jaoskonna juhatusse ning ringkonna revisjonikomisjoni. Läbi aastate on Järvi panustanud ringkonna arengusse ideede ja aktiivse tegevusega. Ta on tubli formeerija ja staabiassistent, hetkel ringkonna aseesinaine.

 

Harju Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Andres Sillaots.

 

 

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Mati Kuusvere

Jõgeva

 

Aive Kivioja  
NKK Jõgeva ringkonna taasasutaja 28.10.1992. Aive teenistuskäik on olnud väga huvitav ja aktiivne. Ta on olnud ringkonna esinaine kahel korral, NKK Lõuna piirkonna instruktor, Jõgeva jaoskonna esinaine, Jõgeva ringkonna juhatuse liige ning Jõgeva jaoskonna juhatuse liige. Aive osaleb meelsasti erinevatel üritustel, kus on olnud nii õppur kui lektor. Ta on alati abivalmis, ei keeldu kunagi toetamast nõu ja jõuga. Aive on kirjutanud organisatsiooni tutvustavaid artikleid nii kohalikku ajalehte Vooremaa kui ajakirja Kaitse Kodu! ning panustanud palju oma vaba aega organisatsiooni arendamisse.

 

Jõgeva Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Ago Vaidla.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Taive Saar

Järva

 

Tiia Mettus
Tiia on NKK tegevliige alates 2001.aasta detsembrikuust. Ta on NKK Järva ringkonna üks taasloojatest, olles aktiivne liige tänase päevani. Tiia üheks tugevuseks ja väärtuseks on pidev enesetäiendamine ja teadmiste edasiandmine teistele. Aastatel 2008-2015 töötas Tiia NKK instruktorina, sh koosseisuvälise instruktorina Kaitseliidu koolis. Ta on hinnatud koolitaja nii Järva ringkonnas kui kogu Kaitseliidus.

 

Järva Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Jüri Taurus.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Enn Sutting

Hiiumaa

 

Anne Kaasik
Anne kuulub Naiskodukaitsesse aastast 2000. Ta on olnud Hiiumaa jaoskonna esinaine ja NKK Lääne ringkonna juhatuse liige. Anne on suurte kogemustega staabiassistent, kes on oma oskusi ning teadmisi rakendanud mitmetel erinevatel suurõppustel. Ta on aidanud korraldada mitmeid üle-eestilisi konkursse ja võistlusi. Aastast 2014 on Anne Lääne ringkonna mentor. 

 

Hiiumaa kaitseliitlasest tuletooja on Ülo Tuisk.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Heino Rebane

Läänemaa

 

Tiina Leesik
1996.aastal taasloodud NKK Lääne ringkonna esimene esinaine. Hetkel 2012.aastal taasloodud NKK Risti jaoskonna aseesinaine. Tiina on aastaid olnud Kaitseliidu kooli vabatahtlik instruktor ja viinud läbi erinevaid koolitusi ning õppusi.

 

Läänemaa kaitseliitlasest tuletooja on Peep Põldäär.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Toomas Nigola

Põlva

 

Karin Kivi
Kaitseliidu liige alates 1996, NKK liige alates Põlva ringkonna taasloomisest 13.12.1997. Karin on olnud ringkonna esinaine, noorteinstruktor, hetkel NKK instruktor. Karin osaleb aktiivselt NKK töös ja täidab oma ülesandeid väga kohusetundlikult.  Ta on korraldanud ja läbi viinud mitmeid ringkonna ja jaoskonna tasandi üritusi. 

 

Põlva Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Madis Pintson.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Tarmo Kommer

Pärnumaa

 

Maret Kommer
Maret on Naiskodukaitse liige alates 1993.aastast, üks Pärnumaa ringkonna taasasutajaid. 22 aasta jooksul  on ta pidanud erinevaid ameteid alates ringkonna esinaisest aseesinaise, juhatuse liikme ja revisjonikomisjoni liikmeni. Maret on esmaabi ja meditsiiniga tegeledes tuntud üle Eesti. Ta on läbinud lugematul hulgal koolitusi ning jaganud oma teadmisi ja oskusi. Abiandmine on Mareti elukutsumus. Lisaks on Maret tubli formeerija ning Kaitseliidu kooli treener erinevatel juhtimiskursustel. Talle meeldib tegeleda ka laskespordiga.   

 

Pärnumaa Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Ervin Hansalu.

 

 

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Liis Pärna

Rapla

 

Lemmi Võrahanso 
Lemmi Võrahanso kuulub Naiskodukaitsesse alates 08.02.1994. Ta on üks olulisi Naiskodukaitse Rapla ringkonna asutajaliikmetest. Lemmi on olnud algusest peale aktiivne. Ta on formeerimisgrupi juht ning osaleb võimalusel alati õppustel ja erinevatel üritustel. Panustab tublisti NKK põhimõtete järgmisele ja eesmärkide saavutamisse. 

 

Rapla Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Manivald Kasepõld.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Kadri Paomees

Saaremaa

 

Maiu Välbe
NKK Saaremaa ringkonna taasasutaja. Alates 1994.aastast aktiivne naiskodukaitsja. Panustab aktiivselt oma teadmiste jagamisega igapäevaturvalisuse instruktorina. Ta on alati valmis osalema ka formeerimis- ja meditsiinigruppide töös. Ta on hea meeskonnatöötaja ning ideede genereerija. 

 

Saaremaa Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Sulev Metshein.

 

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Signe Kold

Sakala

 

Egle Reinup
Egle Reinup on Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige alates 2002. aastast. Vahetult peale liitumist Naiskodukaitsega valiti ta Suure-Jaani jaoskonna juhatusse. Alates 2011 aastast täidab Egle Suure-Jaani jaoskonna esinaise kohustusi. Aastatel 2008-2010 kuulus Egle ringkonna revisjonikomisjoni, mille tegevusse andis ta märkimisväärse panuse. Alates 2014 aastast tegutseb Egle ka aktiivselt ringkonna juhatuses.
Märkimist väärib tema panus relvaõppe korraldamisel, laskevõistlustel ning koormusmatkadel osalemisel. Egle on liige, kes teeb alati rohkem, kui palutakse ning näitab üles initsiatiivi, ta ei ole pelgalt üritustel osaleja.

 

Sakala Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Vello Aasna.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Peeter Land

Tallinn

 

Pirjo Land
Liitus Naiskodukaitsega 6.augustil 1997. 1998-1999 Rapla ringkonna aseesinaine. 1999. aastal kutsus tollane NKK esinaine Dagmar Mattiisen Pirjot Tallinnasse NKK Tallinna ringkonda üles ehitama. Tallinna ringkond eksisteeris siis ainult paberil. Seega võib Pirjot pidada üheks Tallinna ringkonna asutajaliikmeks.
1999-2003 Tallinna ringkonna esinaine. Ringkonna esinaise ametiajal asutas Tallinna rk Lääne jaoskonna ja oli ka Lääne jaoskonna esinaine.
Ta on olnud aastaid Tallinna ringkonna spordigrupi juht ja koos oma abikaasa Peeter Landiga asutasid ja vedasid Tallinna ringkonna jalgpallitreeninguid. Ta on olnud 15 aastat vabatahtlik instruktor nii Kaitseliidus kui Naiskodukaitses, viinud läbi NKK baasväljaõppeid, õpetanud naistele topograafiat ka kõike mis metsanduse ja metsaga seotud.

 

Tallinna Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Tõnu Järv.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Eha Jakobson

Tartu

 

Marit Birgholts
NKK liige alates 10.05.1992. Aktiivne naiskodukaitsja, olnud ringkonna esinaine, ringkonna juhatuse liige, esmaabiinstruktor. Praegusel hetkel on Marit lahingkompanii meditsiinigrupis kompanii meediku ametikohal. Oma teenistuse algusaastatel on ta osalenud ka sportlikel ja sõjalis-sportlikel üritustel (nt Eel-Erna 1998). Mariti peale võib alati loota. 

 

Tartu Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Edgar Lepik.

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Gerttu Blank

Valgamaa

 

Anu Lillipuu-Blank
NKK Valgamaa ringkonna üks taasasutajatest, tegevliige alates 03.11.1994. Olnud ringkonna aseesinaine, esinaine (2004-2006), kodutütarde rühmajuht, kodutütarde ringkonnavanem ning noorteinstruktor. Aastast 2006 ka Kaitseliidu Kooli mittekoosseisuline instruktor. Hetkel tegevteenistuses Scoutspataljonis.

 

Valgamaa Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Toomas Duvin.

 

 

Kes on tänavused tuletoojad?
Foto: Hannes Reinomägi

Viru

 

Aive Ott 
Aive alustas teenistust NKK-s vabatahtliku noortejuhina planeerides ning läbi viies noorteüritusi ja laagreid. Aktiivse inimesena lõi ta kaasa ka Kaitseliidu ja Naiskodukaitse üritustel. Ta on osalenud Kevadtormil staabiassistendina ning lõpetanud laskur-sanitari kursused. Aive on treeninud naisi ja võistkonnaga käinud NKK koormusmatkal, kus saavutati I koht, samuti  Eel-Erna võistlustel. Ta viib läbi ka NKK sõdurioskuste baasväljaõppe kursust. Aive lõi NKK tegevliikmetest ansambli „Digitibid“ ning on esinenud Viru maleva aastapäevadel.  Aive poole võib alati pöörduda probleemidega ja muredega, sest ta tuleb alati nõu ja jõuga abiks, et kõik sujuks ning üritused oleksid huvitavad ning meeldejäävad.

 

Viru Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Ants Silm.

Kes on tänavused tuletoojad?

Võrumaa

 

Marje Kangro
Marje on tegutsenud Kaitseliidus alates 1993.aastast. Ametlikult KL liige alates 1996.aastast. 1997, kui taasloodi Naiskodukaitse Võrumaa ringkond, valiti Marje ringkonna esinaiseks. Ringkonna esinaine oli Marje 1997-1998.aastal. 
Marje on olnud Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna Antsla jaoskonna esinaine 2005-2011.aastatel. 2011.aastal oli Marje üks Urvaste jaoskonna loojatest. Marje on olnud Urvaste jaoskonna esinaine 2001-2013.aastatel. 2014.a kevadest on ta taas Urvaste jaoskonna esinaine.
Marje tegutseb Urvaste koguduses pühapäevakooli õpetajana. Marje peab kodukohas pisikest kohvikut nimega Vahtrasalu kohvik. 

 

Võrumaa Maleva kaitseliitlasest tuletooja on Aivar Kroonmäe.

Täname Kaitse Kodu! artikli koostamiseks vajalike materjalide eest! Kaitse Kodu! Võidupüha numbrist leiate paraadi, Hiiumaa, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse kohta nii mõndagi põnevat!

FastLion CMS

Kes on tänavused tuletoojad?

Kes on tänavused tuletoojad?

Tuletoojad viivad muinas- ja mälestustulest liidetud ning presidendi poolt teele läkitatud Võidutule keskselt Võidupüha paraadilt Kärdlas kodumaakondadesse Foto: Ivar Tallermann Alutaguse Merle Kodu Merle on KL asutajaliige Tänavusteks võidutule toojateks on Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevuse taastajad.

Kes on tänavused tuletoojad?

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse