Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Keemiaõnnetus Keemiaõnnetus Eestvedaja: Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm Keemiaõnnetus

Keemiaõnnetus

 • Väldi kokkupuudet ohtlike kemikaalidega!
 • Kaitse hingamisteid!
 • Varju siseruumidesse!
 • Järgi meedia kaudu antud ametlikke juhiseid!

 

Ohumärgid

 • Tunned kemikaalide lõhna.
 • Näed kemikaale.
 • Näed avariisse sattunud ohtlikku veost.
 • Kuuled sireenide käivitumist ohtlikus ettevõttes.
 • Tunned halba enesetunnet, mis on seotud keemiaõnnetuse või ohtliku ettevõtte tegevusega.
 • Näed inimesi maas lamamas.

 

Kuidas keemiaõnnetuseks valmis olla

 • Tee endale selgeks, kas sinu kodu ja pereliikmete igapäevased viibimiskohad (töökoht, kool jmt) asuvad mõne ohtliku ettevõtte ohualas.
 • Tutvu ohtliku ettevõtte avaldatud ohutusteabe ja soovitustega.
 • Tee endale selgeks ohtliku ettevõtte poolt kasutatavate sireenide tähendus.
 • Tee kodus ettevalmistusi, et keemiaõnnetuse puhul saaksid siseruumidesse varjuda.
 • Tutvu ohtlike kemikaalide ja ohtlike veoste ohumärgistega, et osata keemiaõnnetusi ära tunda.

 

TASUB TEADA

 

Kuidas keemiaõnnetuse korral tegutseda

 

Väljas

 • Väldi igasugust kokkupuudet lahtipääsenud kemikaalidega.
 • Kaitse hingamisteid, pane selleks märg riie suu ja nina ette.
 • Autoga liikudes sule aknad ja lülita välja ventilatsioon. Õhukonditsioneer lülita siseõhu taasringluse re¾iimile.
 • Kui õnnetuse koht on teada või selgelt näha, liigu sellest eemale tuule suunaga risti.
 • Varju kiiresti lähimasse siseruumi, kuid väldi hoonet, kust kemikaalid lekivad.

 

Siseruumides

 • Püsi siseruumides, kuid ära jää hoonesse, kust kemikaalid lekivad.
 • Soovitavalt varju hoone ülemistel korrustel. Mitmed ohtlikud kemikaalid võivad koguneda just madalamatesse kohtadesse, sh keldrisse.
 • Sule uksedaknadventilatsioon ja korstnasiibrid, et välisõhk sisse ei pääseks.
 • Ära kasuta lahtist tuld ja ära suitseta. Kemikaalid võivad olla tule- ja plahvatusohtlikud.
 • Jälgi usaldusväärsetest infokanalitest ametlikku ohuteavitust ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Püsi varjus, kuni ohu möödumisest on teatatud.
 • Ametliku korralduse saamisel ole valmis evakueeruma. Pane selleks kokku esmavajalikud asjad.
 • Kemikaalide levikust põhjustatud tervisehäirete korral helista hädaabinumbrile 112.

 

*Allikas:  Käitumisjuhised kriisiolukordadeks, 2018. Eestvedaja: Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm

FastLion CMS

Keemiaõnnetus

Keemiaõnnetus

Väldi kokkupuudet ohtlike kemikaalidega! Kaitse hingamisteid! Varju siseruumidesse! Järgi meedia kaudu antud ametlikke juhiseid! Ohumärgid Tunned kemikaalide lõhna Näed kemikaale

Keemiaõnnetus

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse