Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Järva ringkonna tegevusplaan 2019 Järva ringkonna tegevusplaan 2019 Ülevaade Järva ringkonna õppustest ja sündmustest. 2019 Mentori kursus Vaata ka üldist tegevusplaani Järva ringkonna tegevusplaan 2019

Järva ringkonna tegevusplaan 2019

Ülevaade Järva ringkonna õppustest ja sündmustest.

 

Tähtpäevad
03.01.2019 Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
02.02.2019 Tartu rahu aastapäev
24.02.2019 Eesti Vabariigi 101. aastapäev
25.03.2019 Märtsiküüditamise mälestuspäev
23.04.2019 Veteranipäev – SINILILLE KAMPAANIA
04.06.2019 Eesti lipu päev
12.06.2019 Järva ringkonna loomise 92. aastapäev
14.06.2019 Juuniküüditamise mälestuspäev
23.06.2019 Võidupüha, Maakaitsepäev
20.08.2019 Eesti taasiseseisvumise päev
02.09.2019 Naiskodukaitse 92. aastapäev
02.12.2019 Järva ringkonna taasloomise 20. aastapäev

 

Juhtimine
Koeru jaoskonna üldkoosolek
Paide jaoskonna üldkoosolek
Roosna-Alliku jaoskonna üldkoosolek
Türi jaoskonna üldkoosolek
RINGKONNAKOGU
06.04.2019 KESKKOGU


Vähemalt neli korda aastas:

  • Ringkonna juhatuse koosolek
  • Jaoskonna juhatuse koosolek

Vähemalt üks kord aastas:

  • Erialagrupi üldkoosolek
  • Formeerimisgrupp
  • Noortejuhtide erialagrupp
  • Spordi eraialgrupp
  • Avalike suhete grupp
  • Toitlustusgrupp
  • Revisjonikomisjonide koosolekud

 Kogu ringkonda haaravad tegemised

 

17.02.2019 Pitka rahvamatk 
10.05.2019 Aasta ema välja kuulutamine
27.-28.09.2019 KL JV maleva patrullvõistlus
23.06.2019 Maakaitsepäev
07.07.2019 Aedlinna kohvikute päev

27.-28.07.2019 Evakutsiooniõppus 

03.-04.08.2019 Mari Raamoti rattaretk Järvamaal 
08.11.2019 KL aastapäeva tähistamine
10.11.2019 Aasta isa välja kuulutamine
Oktoober-november 2019 NKK motivatsioonipäev  


Koeru jaoskond

02.03.2019 Vastlapäev Koeru Perekoduga 

13.07.2019 NKK tutvustamine laadal 

I poolaastal ja II poolaastal koolitus jaoskonnas 


Paide jaoskond

I, II, III, VI kvartal jaoskonna teemaõhtud 


Roosna-Alliku jaoskond

Aprill 2019 Sinilillematk

09.-10.08.2019 Rabamatk 

 

Türi jaoskond

Märts-Aprill 2019 Side koolitus 

September 2019 Topograafia koolitus 

Detsember 2019 Psühhosotsiaalse esmaabi koolitus

 

Väljaõpe


Baasväljaõpe
23.-24.03.2019 NKK BVÕ I moodul ORGANISATSIOONIÕPETUS
19.-21.04.2019 NKK BVÕ III moodul TOITLUSTAMINE
15.-16.06.2019 NKK BVÕ IV moodul SÕDURIOSKUS

15.-16.09.2019 NKK BVÕ VI moodul OHUTUSHOID

19-20.10.2019 NKK BVÕ II moodul ESMAABI


Juhtide õpe

25.-26.05.2019 Juhtide õppepäevad

16.-17.11.2019 Juhtide õppepäevad

 

Erialane tegevus


Erialane väljaõpe ringkonnas
17.08.2019 Formeerimisgrupi väljaõpe  

II poolaasta Kultuurigrupi erialagrupi väljaõpe

Detsember 2019 Toitlustuse erialagrupi väljaõpe
Veebruar 2019/ aprill 2019 Staabiassistendi erialagrupi väljaõpe

Jaanuar 2019 Meditsiini erialagrupi väljaõpe 

II poolaasta Spordi erialagrupi väljaõpe 

 

Vabariiklik tegevus

 

16.-18.08.2019 Kaitseliidu suvepäevad

07.09.2019 Naiskodukaitse aastapäev
22.-24.11.2019 Naiskodukaitse juhtide õppepäevad


Vabariiklikud võistlused
13.04.2019 NKK laskevõistlus
03.-05.05.2019 NKK koormusmatk

03.-04.08.2019 NKK spordivõistlus  

12.10.2019 NKK staabiassistentide erialavõistlus Järvamaal  

 


Vabariiklikud koolitused
18.-20.01.2019 Organisatsiooniõpetuse instruktori kursus

08.-10.02.2019 Esmaabi instruktorite seminar

08.-10.02.2019 Ohutushoiu instruktorite seminar

15.-17.02.2019 Staabiassistendi baaskursus 1. nv

16.17.02.2019 EVAKO meeskondade juhtide õppepäevad

08.-10.03.2019 Staabiassistendi baaskursus 2. nv

30.-31.03.2019 Toitlustuse eriala grupijuhtide õppepäevad

06.04.2019 Naiskodukaitse keskkogu

13.-14.04.2019 Parameedikute täiendõpe

26.28.04.2019 Välikoka kursus

24.-26.05.2019 Avalike suhete eriala grupijuhtide õppepäevad

01.-02.06.2019 Ohutushoiu laager „Ole valmis“

05.-09.08.2019 Välikoka kursuse praktika

24.-25.08.2019 Meditsiini erialagrupijuhtide täiendõpe

14.-15.09.2019 Staabiassistentide grupijuhtide õppepäevad

20.-22.09.2019 Esmaabi instruktorite seminar

04.-06.10.2019 Ohutushoiu instruktorite seminar

11.-13.10.2019 Avalike suhete kursus

14.-19.10.2019 Välikoka kursuse praktika

19.10.2019 Arenguvestluste õppepäev

25.-27.10.2019 Toitlustusinstruktori kursus

16.-17.11.2019 Mentori kursus

                                                            

 

 

Vaata ka üldist tegevusplaani

FastLion CMS

Järva ringkonna tegevusplaan 2019

Järva ringkonna tegevusplaan 2019

Tähtpäevad 03 01 Ülevaade Järva ringkonna õppustest ja sündmustest.

Järva ringkonna tegevusplaan 2019

www.naiskodukaitse.ee © 2016 » Naiskodukaitse