Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Igaüheõigus ehk looduses käitumine Igaüheõigus ehk looduses käitumine *Allikas: RMK Igaüheõigus ehk looduses käitumine

Igaüheõigus ehk looduses käitumine

Kõiki õigusi ja kohustusi, mis inimest seob loodusega, nimetatakse kokkuvõtvalt igaüheõiguseks. Tegu on eetiliste tõekspidamistega, mis tuginevad nii seadustele kui ka tavadele ja mida juba meie esiisad austasid.

 

Looduses võib

 • Liikuda jalgsi, jalgrattaga, suuskade, paadiga ja ratsa kõikjal, kus see ei ole seadusega või seaduse alusel keelatud.
 • Viibida kõikjal, kus on lubatud liikuminegi, sh telkida ühe ööpäeva, kui maaomanik ei keela.
 • Korjata metsamarju, seeni, lilli, ravimtaimi, sarapuupähkleid ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all. Eramaal võib omanik loodussaaduste korjamist keelata.
 • Kalastada ühe lihtkäsiõngega avalikel või avalikuks kasutamiseks määratud veekogudel.


Looduses ei või

 • Liikuda kohalike elanike koduõuel, istandikes, mesilates, külvidel, viljas ja mujal põllumajandusmaal, kus omanikule sellega kahju tekitatakse.
 • Süüdata lõket või telkida maaomaniku või maavaldaja loata.
 • Pidada jahti ja kalastada ilma vastava loata, välja arvatud lihtkäsiõngega.
 • Vigastada puid ja põõsaid.
 • Häirida kohalike elanike kodurahu.
 • Kahjustada metsloomade ja lindude elupaiku ja pesi, korjata nende mune, tuua neid kaasa koju ning tekitada neile muul viisil kahju.
 • Kahjustada looduskaitseobjekte ja kaitstavaid liike.
 • Kasutada mootorsõidukeid seal, kus see on keelatud.
 • Saastada loodust.

 

*Allikas: RMK

FastLion CMS

Igaüheõigus ehk looduses käitumine

Igaüheõigus ehk looduses käitumine

Kõiki õigusi ja kohustusi, mis inimest seob loodusega, nimetatakse kokkuvõtvalt igaüheõiguseks Tegu on eetiliste tõekspidamistega, mis tuginevad nii seadustele kui ka tavadele ja mida juba meie esiisad austasid

Igaüheõigus ehk looduses käitumine

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse