Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Erakordsed ilmastikuolud Erakordsed ilmastikuolud Eestvedaja: Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm Erakordsed ilmastikuolud

Erakordsed ilmastikuolud

 • Ole valmis teenuste katkestuseks!
 • Püsi siseruumides!
 • Järgi ametkondade juhiseid!

 

Ohumärgid

 • Kuuled või näed erakordsete ilmastikunähtuste hoiatusi.
 • Näed ilmastikunähtuste poolt põhjustatud kahjustusi.

 

Kuidas erakordseteks ilmastikuoludeks valmis olla 

 • Tutvu Riigi Ilmateenistuse veebilehel ee/ilmatarkus/kasulik-teada/hoiatuste-kriteeriumid/ antavate hoiatuste kriteeriumide ja ohutasemete tähendustega.
 • Hinda oma kodu vastupidavust erakordsetele ilmastikunähtustele ning tee kindlaks võimalikud ohud:
  • torude külmumise oht,
  • puude hoonetele ja autodele murdumise oht,
  • lahtine aiamööbel ja kergesti lenduvad esemed,
  • katuste vastupidavus tormile ja lumekoormusele,
  • vee tuppa jõudmise oht üleujutuse korral,
  • piksekaitsesüsteemi puudumine,
  • elektrisüsteemi ülekoormamise oht.
 • Valmistu elutähtsate teenuste katkemiseks (elekter, side, keskküte, veevarustus, teede sõidetavus, abi saamine jt) ning nende aeganõudvaks taasteajaks. Ole valmis iseseisvaks hakkamasaamiseks ühe nädala jooksul.

 

TASUB TEADA 

 • Hoiatused edastatakse avalikkusele üldjuhul 24 tundi, kuid minimaalselt 6 tundi ette.
 • Kõigi sündmuste puhul ei ole võimalik hoiatusi anda, näiteks tornaado, trombi või tugevate äikesepuhangute korral.
 • Erakordsete ilmastikuolude tõttu võib abi saamine olla aeganõudev, kui abivajajaid on palju ning abi kättesaadavust takistavad raskesti läbitavad teed ning elektri- ja sidekatkestused.
 • Erakordsete ilmastikuoludega võivad kaasneda mitmed tõsised ohud: alajahtumine, kuumarabandus, elektrilöögi saamine, lendavate esemetega pihta saamine, tulekahjud, liiklusõnnetused, joogivee reostus, veetorude külmumine, kanalisatsiooni mittetoimimine, hoone kahjustumine, vara kahjustumine jmt. Samuti võivad katkeda elutähtsad teenused (elekter, vesi, kanalisatsioon, side jm) ning abi kättesaadavus võib olla piiratud.

 

*Allikas:  Käitumisjuhised kriisiolukordadeks, 2018. Eestvedaja: Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm

FastLion CMS

Erakordsed ilmastikuolud

Erakordsed ilmastikuolud

Ole valmis teenuste katkestuseks! Püsi siseruumides! Järgi ametkondade juhiseid! Ohumärgid Kuuled või näed erakordsete ilmastikunähtuste hoiatusi Näed ilmastikunähtuste poolt põhjustatud kahjustusi

Erakordsed ilmastikuolud

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse