Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Akadeemiline jaoskond Akadeemiline jaoskond Foto: Kristi Põldoja Akadeemiline jaoskond

Akadeemiline jaoskond

 

Juhatus 2024. aastal

Esinaine: Kristin Liiv

AseesinaineMaia Kurim

Juhatuse liikmed: Kadi KihoAnnika Hunt, Irina Rozanova, Kadri Roos (asendusliige)

 

Kontakt

Jaoskonnast

 

Akadeemiline jaoskond asutati 12. novembril 2003. a. Asutajateks olid seitse neidu, kes tulid ülikoolilinnast Tallinnasse tööle ning kes soovisid pealinna kaasa tuua samasuguse ärksa ja tuhinat täis jaoskonna, nagu seda oli Tartu ringkonna Akadeemiline jaoskond. Tollal oli Tallinnas juba olemas Kaitseliidu Akadeemiline malevkond, mille kõrval Naiskodukaitse vastav haru puudus, mis samuti uue jaoskonna loomist toetas. Hea koostöö Naiskodukaitse Tartu ringkonna Akadeemilise jaoskonna naistega ja Kaitseliidu Tallinna maleva Akadeemilise malevkonna meestega jätkub tänaseni.

 

Ühe asutajaliikme mälestus: „Mäletan, kui seisime oma asutajaliikmete pundiga, olime teinud ära otsuse, et hakkame nüüd pihta ja ma mäletan, et mõtlesin sellele, kui lahedad ja julged need inimesed on, kellega mul oli au esimese aasta jooksul väga tihedalt koostööd teha. Väga uhke tunne oli olla naiskodukaitsja!“

 

Liikmetest

 

Akadeemiline jaoskond eristub liikmete vastuvõtmise kriteeriumi poolest, milleks on kõrghariduse omamine või kõrgkoolis õppimine. Meie liikmete seas on nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktorikraadiga naisi erinevatest valdkondadest. Paljud liikmed kuuluvad lisaks ka akadeemilistesse organisatsioonidesse, korporatsioonidesse.

 

Jaoskonnal on oma toetajaliikmed, sealhulgas ka meesterahvaid. Üks meessoost toetajaliige on välja toonud, kuivõrd äge on ennast Naiskodukaitse liikmena tutvustades inimeste peas tõelise segaduse korraldada!

 

Meie jaoskonna liikmed on aktiivsed Naiskodukaitse erinevatel juhtimistasemetel.

Meie jaoskonda kuulub Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. Samuti on meie jaoskonna liikmed aktiivsed Tallinna ringkonna juhatuses, Naiskodukaitse keskjuhatuses ja keskrevisjonis. Tänu sellele on meile tihedalt koondunud oskused ja kogemused õppuste korraldamisest ning üksuste töö juhtimisest.

 

Lisaks on meie jaoskonna naised spetsialiseerunud vastavalt oma soovile kõigis erialagruppides. Meie tublide naiste seas on side- ja staabiassistendid, formeerijad, meditsiinitöötajad, toitlustajad, noortejuhid, avalike suhete grupi liikmed, spordigrupi liikmed, kultuurigrupi liikmed.

 

Akadeemilise jaoskonna liige Heidi Tormet on välja toonud:

„Akadeemilise jaoskonna liikmed nagu ka kõigi teiste jaoskondade ja ringkondade liikmed on väga sõbralikud, toredad, teineteist toetavad, laia silmaringi ja oskustega. Ma tunnen väga suurt uhkust, et kuulun just Akadeemilisse jaoskonda, sest meie jaoskonna liikmed on esindatud kõigil erialadel ja juhtimistasanditel.“

 

Akadeemiline jaoskond on täna Tallinna ringkonna üks suurimatest jaoskondadest, kus liikmeid jaoskonna suurusest hoolimata sõprus ja tugev ühtekuuluvustunne ühendab.

 

Tegevustest

 

Akadeemilise jaoskonna liikmete eredamad mälestused on seotud ühiste matkadega – koos on avastatud Eesti väikesaari, mütatud metsades, kanuutatud jõgedel, seilatud viikingilaevaga jpm.

 

Tegevustest Naiskodukaitses on kirjutanud meie jaoskonna liige Heidi Tormet:

„Ükski kool, hobi tegevus või töökoht pole mind inimesena nii palju arendanud kui aastad ja kogemused Naiskodukaitses. Organisatsioon ise pakub võimalust liituda igas vanuses, mistahes valdkonnas töötavaid ja üle-Eestiliselt kõigil naistel, kellel on riigikaitseline huvi, keda ühendab patriotism ja ühised väärtused.

Olen selle kaheksa aasta jooksul saanud tegeleda mitmete unistustega, mis tööalaselt on teostamata jäänud. Olen olnud Akadeemilise jaoskonna esinaine kolmeaastase ametiajaga, läbinud Kaitseliidu sõduribaaskursuse, spetsialiseerunud side- ja staabiassistendiks, juhtinud erialagruppi, olen Tallinna ringkonna aseesinaine ligi 300-le liikmele, vabatahtlik instruktor ja lõpuks ka mentor.

Naiskodukaitse liikmeid ühendab see miski eriline, mis paneb neid õhtuti või nädalavahetustel ilmast olenemata minema kodunt välja metsa või kuhu vaja, kas soovist või kohusetundest panustada, aidata abivajajaid, täiendada ennast erinevatel kursustel või osaleda Kaitseliidu õppustel. Ma tunnen, et kuigi ma olen enda jaoks teinud suure arengu, siis endiselt on mul veel palju õppida või õpetada ja seda pakub oma pika ajalooga ka eluaegne organisatsiooniline kuulumine.“ 

Akadeemiline jaoskond
Akadeemiline jaoskond 2024. aaasta veebruaris toimunud üldkoosolekul. Foto: Kristi Põldoja.

FastLion CMS

Akadeemiline jaoskond

Akadeemiline jaoskond

Juhatus 2024 aastal Esinaine: Kristin Liiv Aseesinaine : Maia Kurim Juhatuse liikmed : Kadi Kiho , Annika Hunt, Irina Rozanova, Kadri Roos (asendusliige) Kontakt Jaoskonnast Akadeemiline jaoskond asutati 12

Akadeemiline jaoskond

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse