Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Väljaõpe Väljaõpe Väljaõpet korraldatakse nii üle-eestilisel kui ringkonna tasandil. Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, täiendõppeks, juhtide ja instruktorite õppeks ning muuks väljaõppeks. Erialainstruktorite ja juhtide ning mentorite koolitusi ja täiendõpet korraldatab üle-eestiliselt Naiskodukaitse, mitmeid seminare korraldatatakseka ringkondades kohapeal Väljaõpe

Väljaõpe

Väljaõpet korraldatakse nii üle-eestilisel kui ringkonna tasandil. Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, täiendõppeks, juhtide ja instruktorite õppeks ning muuks väljaõppeks.

VÄLJAÕPE

 

Naiskodukaitses korraldatakse väljaõpet nii üle-eestilisel kui ringkonna tasandil.

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, täiendõppeks, juhtide ja instruktorite õppeks ning muuks väljaõppeks.

 

Baasväljaõpe

 

Naiskodukaitse baasväljaõpe (BVÕ) annab liikmele alusteadmised mistahes ülesande täitmiseks organisatsioonis. See koosneb viiest iseseisvast moodulist: organisatsiooniõpetus, esmaabi, välitoitlustamine, sõdurioskused ja ohutushoid.

 

Organisatsiooniõpetus

- Riigikaitse

- Kaitseliidu tutvustus

- Riviõpe – praktika ja teooria

- Naiskodukaitse ja Kaitseliidu ajalugu

- Naiskodukaitse liikmed

- Naiskodukaitse tegevus ja erialad

- Vormi kandmine

- Naiskodukaitsja arenguperspektiivid ja tegevuse planeerimine

 

Esmaabi

- Sissejuhatus esmaabisse, olukorra ja kannatanu seisundi hindamine

- Elupäästev esmaabi

- Erakorralised haigusseisundid

- Traumad ja muud välisteguritest tingitud kahjustused

- Psühhosotsiaalne esmaabi

- Esmaabi praktiline harjutus

 

Välitoitlustamine

- Toiduhügieeniõpe

- Menüü kokkupanek, näidismenüüd, tehnoloogilised kaardid

- Välikatel - töökorda seadmine, kütmine, toidu valmistamine

- Ohutegurid väliköögis töötamisel

- Vee tarbimine köögis

- Nugade teritamine, köögitarvikute hooldamine välitingimustes

- Toiduainete transport ja säilitamine

- Toidu väljastamine, toidunõude markeerimine

- Jäätmekäitlus

- Praktiline katse - toidu valmistamine välikatlas vähemalt 40 inimesele ja kolm toidukorda järjest

 

Sõdurioskused

- Side: raadiojaamad, traatside, sideprotseduurid
- Käsitulirelvad
- Kaardiõpe
- Maastikul liikumine
- Varustus ja seljakoti pakkimine
- Varjumine, maskeerimisvahendid
- Välioskused - jaotelgi püstitamine, laagrirutiin, kateloki ja priimuse kasutamine

- Taktikaline lahingkannatanu käsitlemine (TCCC)

- Praktiline raja läbimine

 

Ohutushoid

- Hädaolukordades toimimine, kodused ja evakuatsioonivarud

- Kodu ja vara turvalisus

- Tuleohutus

- Füüsiline enesekaitse

- Ohutusreeglid looduskeskkonnas

- Enesekaitse infokeskkonnas

- Turvareeglid teistes võimalikes hädaolukordades

- Käitumisjuhised relvakonflikti ja hübriidsõja korral
- Regulatsioonid ja ressursid

 

 

Liikmele on üldjuhul kohustuslik läbida baasväljaõpe täies mahus 2 a jooksul peale organisatsiooniga liitumist. BVÕ läbimine on üldjuhul eelduseks üle-eestilistel erialakursustel ja Kaitseliidu kooli kursustel osalemiseks

 

Vastavalt valitud ametikohast tulenevale vajadusele on kokkuleppel kohaliku Kaitseliidu malevaga naiskodukaitsjatel võimalik läbida ka Sõdurioskuste kursus Kaitseliidus (SOK). SOK-i läbinutel arvestatakse läbituks BVÕ IV moodul: Sõdurioskused.

 

Peale baasväljaõppe läbimist 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) valib liige endale tegevusvaldkonna, millele spetsialiseeruda.

Erialane väljaõpe

 

Naiskodukaitses korraldatakse erialast väljaõpet nii üle-eestiliselt kui ka ringkonnas kohapeal. Naiskodukaitses on rida erialakursuseid ja täiendkursuseid, mida liige saab läbida vastavalt valitud suunale, nt välikokakursus, sanitarikursus, parameedikukursus, staabiassistendi kursus jne. Lisaks erialakursustele korraldatakse vastavalt vajadusele täiendõppeid.

Juhtide ja instruktorite väljaõpe

Juhtide ja instruktorite baaskoolitust viiakse läbi Kaitseliidu Kooli. Erialainstruktorite ja juhtide ning mentorite koolitusi ja täiendõpet korraldatab üle-eestiliselt Naiskodukaitse, mitmeid seminare korraldatatakseka ringkondades kohapeal.

FastLion CMS

Väljaõpe

Väljaõpe

VÄLJAÕPE Naiskodukaitses korraldatakse väljaõpet nii üle-eestilisel kui ringkonna tasandil Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks , erialaväljaõppeks , täiendõppeks , juhtide ja instruktorite õppeks ning muuks väljaõppeks Väljaõpet korraldatakse nii üle-eestilisel kui ringkonna tasandil. Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, täiendõppeks, juhtide ja instruktorite õppeks ning muuks väljaõppeks.

Väljaõpe

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse